Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/921

Bruxelles, 13 iulie 2010

OMG: statele membre urmează să dețină responsabilitatea deplină privind cultivarea pe teritoriile lor

Comisia a propus astăzi să se confere statelor membre libertatea de a permite, de a restricționa sau de a interzice cultivarea organismelor modificate genetic (OMG) pe o parte sau pe întregul lor teritoriu. Menținând neschimbat sistemul de autorizare a modificărilor genetice al UE, bazat pe informații științifice, pachetul adoptat constă într-o comunicare, o nouă recomandare privind coexistența recoltelor modificate genetic cu recolte convenționale și/sau organice și un proiect de regulament prin care se propune o modificare a legislației referitoare la OMG. Noua recomandare privind coexistența permite statelor membre o mai mare flexibilitate, ținând cont de condițiile lor locale, regionale și naționale atunci când acestea adoptă măsuri de coexistență. Regulamentul propus modifică Directiva 2001/18/CE pentru a permite statelor membre să interzică sau să restricționeze cultivarea de OMG pe teritoriul lor.

Comisarul pentru Sănătate și Consumatori, John Dalli, a declarat: „În martie, Comisia a promis să prezinte, înainte de sfârșitul verii, o propunere globală privind viitoarea noastră politică referitoare la cultivarea cu modificări genetice. Astăzi ne îndeplinim promisiunea. Măsurile concrete adoptate astăzi vor oferi statelor membre libertatea de a decide în privința cultivării organismelor modificate genetic. Până acum, experiența în materie de OMG, arată că statele membre au nevoie de o mai mare flexibilitate pentru a organiza coexistența recoltelor modificate genetic cu alte tipuri de recolte, precum cele convenționale și organice.” Comisarul a adăugat: „Acordarea unei libertăți reale pentru alte motive decât cele bazate pe evaluarea științifică a riscurilor de sănătate și de mediu necesită, în plus, o modificare la actuala legislație. Subliniez că sistemul de autorizare la nivel UE, bazat pe argumente științifice solide, rămâne pe deplin în vigoare.” În concluzie: „Aceasta înseamnă că o evaluare de siguranță foarte amănunțită și un sistem consolidat de monitorizare reprezintă priorități în cultivarea organismelor modificate genetic și, prin urmare, sunt obiective ferme. Comisia este decisă să realizeze acțiuni de urmărire a lor înainte de sfârșitul anului.”

Începând de astăzi, o abordare mai flexibilă cu privire la cultivare:

Sistemul strict de autorizare, deja în vigoare, bazat pe știință, siguranță și posibilitatea consumatorului de a alege, va rămâne același.

Prin noua libertate acordată statelor membre de a decide asupra cultivării, se semnalează clar cetățenilor că Europa ține cont de preocupările lor, care pot varia de la o țară la alta în ceea ce privește organismele modificate genetic. Noua abordare are drept obiectiv atingerea echilibrului corespunzător între menținerea unui sistem de autorizare la nivel UE și libertatea statelor membre de a decide asupra cultivării de OMG pe teritoriul lor. Propunerea concretizează orientările politice ale președintelui Barroso, prezentate în septembrie 2009. Adăugarea acestei libertăți la cadrul legislativ pentru organismele modificate genetic ar trebui să ofere posibilitatea sistemului de autorizare pentru OMG să funcționeze eficient. Ca prim pas în conformitate cu legislația existentă, noua recomandare de astăzi privind orientări pentru elaborarea de măsuri naționale de coexistență înlocuiește recomandarea anterioară din 2003.

Recomandarea anterioară a realizat o legătură directă între instituirea de măsuri de coexistență și respectarea pragului de 0,9 % pentru etichetarea ca aliment, furaj sau produs destinat prelucrării directe modificate genetic. Statele membre erau sfătuite să limiteze măsurile de coexistență (de exemplu distanțele dintre loturile modificate genetic și cele nemodificate genetic) pentru a se respecta prezența de 0,9 % a modificărilor genetice în alte recolte.

Experiența acumulată pe parcursul ultimilor ani arată că pierderea potențială de venit pentru producătorii de produse nemodificate genetic, de exemplu producătorii organici și, uneori, cei convenționali, nu se limitează la depășirea pragului de etichetare. În unele cazuri, prezența OMG în anumite produse alimentare poate aduce pagube agenților economici care ar putea dori să le introducă pe piață ca neconținând OMG.

Orientările fără caracter obligatoriu incluse în noua recomandare privind coexistența reflectă mai bine posibilitatea prevăzută pentru statele membre de legislația existentă (articolul 26a din Directiva 2001/18/CE) de a adopta măsuri pentru evitarea prezenței neintenționate a organismelor modificate genetic în recoltele convenționale și organice. Aceasta permite, de asemenea, măsuri destinate să limiteze conținutul de OMG în alimentele și furajele convenționale la niveluri mai scăzute decât pragul de etichetare de 0,9 %. Recomandarea clarifică, de asemenea, faptul că statele membre pot stabili zone „libere de OMG”, iar această nouă recomandare oferă orientări mai clare pentru elaborarea abordărilor de coexistență. Biroul european pentru coexistență va continua să elaboreze, împreună cu statele membre, cele mai bune practici pentru coexistență, precum și orientări tehnice în domenii legate de aceasta.

Certitudine juridică pentru viitor:

Propunerea de modificare a Directivei 2001/18/CE este destinată să asigure certitudinea juridică pentru statele membre, atunci când acestea decid în privința cultivării OMG pe alte baze decât evaluarea științifică a riscurilor de sănătate și mediu. În acest scop, Comisia propune să se includă un nou articol (26b), care s-ar aplica tuturor organismelor modificate genetic care vor fi autorizate pentru cultivare în UE, fie în conformitate cu Directiva 2001/18/CE, fie în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1829/2003. Statele membre vor putea să restricționeze sau să interzică cultivarea organismelor modificate genetic pe teritoriul lor sau pe o parte a acestuia fără să recurgă la clauza de salvgardare. Deciziile lor nu vor trebui să fie autorizate de către Comisie, dar statele membre vor trebui să informeze alte state membre și Comisia cu o lună înainte de adoptarea măsurilor lor. Statele membre vor trebui, de asemenea, să respecte principiile generale ale tratatelor și ale pieței comune și să se conformeze obligațiilor internaționale ale UE.

În același timp, sistemul UE de autorizare, bazat pe evaluare științifică a riscurilor de sănătate și mediu, se va menține și se va îmbunătăți în continuare, asigurând astfel protejarea consumatorilor și funcționarea pieței interne pentru semințe modificate genetic și nemodificate genetic, precum și pentru alimentele și furajele modificate genetic.

Propunerea legislativă se va adopta prin codecizie cu Parlamentul European și Consiliul.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați:

MEMO/10/325

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm


Side Bar