Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/917

Bryssel den 12 juli 2010

EU-regeringar godkänner ny åtgärd för fördjupat samarbete för att hjälpa internationella par

Medlemsländernas regeringar har gett 14 EU-länder tillstånd att gå vidare med regler som ger internationella par möjlighet att välja vilken lands lag som ska gälla vid skilsmässa. Tack vare de nya reglerna, som ännu inte är godkända, kan gifta par undvika känslomässigt och finansiellt betungande processer. Det är första gången i EU:s historia som systemet med fördjupat samarbete tillämpas. Det kan tillgripas om en grupp på minst nio länder vill genomföra åtgärder som de 27 medlemsstaterna inte kan enas om. Det fördjupade samarbetet kommer tills vidare att gälla i de 14 deltagande EU-länderna, men andra länder kan ansluta sig när som helst.

”Dagens omröstning är historisk. Jag är mycket stolt över att rådet haft mod att använda detta lagstiftningsinstrument för första gången. Snart kommer de smärtsamma upplevelserna i samband med skilsmässor att kunna lindras för internationella par och deras barn,’’ sade vice ordförande Viviane Reding, kommissionsledamot med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap. ”Detta historiska steg visar att EU kan reagera snabbt för att lösa verkliga problem som människor drabbas av. Genom att samarbeta kan vi förbättra den rättsliga förutsebarheten och göra det lättare för internationella par som är i besvärliga situationer. 14 medlemsländer är en bra början, men jag hoppas att alla EU-länder ska ansluta sig så att så många som möjligt ska kunna dra nytta av detta system.”

Förfarandet med ett fördjupat samarbete kan inledas omedelbart. De 14 deltagande länderna (Österrike, Belgien, Bulgarien, Frankrike, Tyskland, Ungern, Italien, Lettland, Luxemburg, Malta, Portugal, Rumänien, Slovenien och Spanien) kommer nu att förhandla och sedan rösta om kommissionens förslag till förordning som närmare anger vilka regler som ska gälla vid internationella skilsmässor. De 14 länderna måste enhälligt godkänna reglerna och samråda med Europaparlamentet innan förordningen kan träda i kraft.

Syftet med förslaget är att skydda den svagare parten i en skilsmässa. Internationella par kommer att kunna komma överens inbördes om vilken lag som ska tillämpas på deras skilsmässa eller hemskillnad. Om paret inte kan komma överens finns det gemensamma regler som domstolarna kan använda för att avgöra vilken lands lagstiftning som ska tillämpas. Rättssäkerheten, förutsebarheten och flexibiliteten ökar, vilket bidrar till att skydda makarna från komplicerade, utdragna och upprivande processer.

Den föreslagna EU-förordningen kommer att vara till hjälp för makar av olika medborgarskap och makar som bor i olika länder eller i ett annat land än hemlandet. Det är uppenbart att åtgärder måste vidtas på EU-nivå: År 2007 beviljades mer än en miljon skilsmässor i de 27 medlemsländerna, varav 140 000 (13 %) hade ett ”internationellt” inslag.

Europaparlamentet gav sitt samtycke till det fördjupade samarbetet den 16 juni 2010 (IP/10/747) och EU:s justitieministrar godkände det den 4 juni (MEMO/10/236).

Kommissionen föreslog åtgärden den 24 mars 2010 (IP/10/347) som svar på en begäran från nio medlemsländer som var missnöjda med att rådet inte tagit ställning till kommissionens förslag från 2006 (Grekland deltog ursprungligen, men har senare dragit tillbaka sin begäran). Sedan dess har ytterligare fem länder – Tyskland, Belgien, Lettland, Malta och Portugal – begärt att få delta i detta initiativ (IP/10/628).

Andra länder som vill delta kan ansluta sig när som helst. Enligt Lissabonfördraget måste de i så fall först anmäla detta till rådet och kommissionen.

Bakgrund

Enligt EU-fördragen har nio eller fler medlemsländer möjlighet att genom fördjupat samarbete föra en fråga framåt som är viktig men som blockeras av en fåtal medlemsländer. Övriga EU-länder har rätt att ansluta sig närhelst de vill (artikel 331 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt).

Kommissionen lade för första gången fram ett förslag om hjälp för internationella par 2006, men förslaget fick inte det enhälliga stöd av EU-länderna som krävdes. Den föreslagna förordningen påverkar inte nationella skilsmässo- eller äktenskapslagar.

Ytterligare information

MEMO/10/100

Kommissionens förslag finns tillgängliga på nyhetssidan för rättsliga och inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/doc/com_2010_105_en.pdf

Hemsida för Viviane Reding, EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar