Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/917

Bruselj, 12. julija 2010

Vlade EU potrdile okrepljeno sodelovanje, ki ga je Evropska unija prvič uporabila za pomoč mednarodnim zakonskim parom

Vlade Evropske unije so 14 državam EU dale zeleno luč, da nadaljujejo delo v zvezi s pravili, ki mednarodnim zakonskim parom omogočajo izbiro, po pravu katere države se bodo razvezali. Nova pravila, ki jih je treba še potrditi, bodo omogočila parom, da se bodo izognili čustvenim in dragim postopkom. To je prvič v zgodovini EU, da so države uporabile mehanizem okrepljenega sodelovanja, ki omogoča skupini vsaj devetih držav izvajanje ukrepov, kadar vseh 27 držav članic ne doseže sporazuma. Okrepljeno sodelovanje bo zaenkrat uporabilo 14 sodelujočih držav EU, druge pa se lahko zanj odločijo kadar koli.

„Današnje glasovanje je zgodovinsko. Zelo sem ponosna, da je Svet sprejel pogumno odločitev in prvič uporabil to zakonodajno orodje. Boleče izkušnje mednarodnih zakonskih parov in njihovih otrok bodo kmalu olajšane,“ je dejala podpredsednica Viviane Reding, komisarka za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo. „Ta zgodovinski korak kaže, da se lahko EU hitro odzove na resnične človeške težave. Skupaj lahko zagotovimo udobje in izboljšamo pravno varnost za mednarodne zakonske pare, kadar se ti znajdejo v težkem položaju. Štirinajst držav članic pomeni dober začetek in upam, da se jim bodo pridružile vse države, saj bo tako imelo koristi več državljanov.“

Postopek za začetek okrepljenega sodelovanja se lahko začne takoj. Štirinajst sodelujočih držav (Avstrija, Belgija, Bolgarija, Francija, Nemčija, Madžarska, Italija, Latvija, Luksemburg, Malta, Portugalska, Romunija, Slovenija in Španija) se bo zdaj pogajalo in nato glasovalo o predlogu Komisije za uredbo, ki bo vsebovala podrobnosti o pravilih, ki se uporabljajo za zadeve mednarodnih razvez. Preden uredba lahko začne veljati, mora štirinajst držav soglasno potrditi pravila in se posvetovati z Evropskim parlamentom.

Namen predloga je zaščita šibkejših partnerjev v postopkih razveze. Mednarodni zakonski pari se bodo lahko dogovorili, po katerem pravu se bodo razvezali ali končali življenjsko skupnost. Če se par ne bo mogel dogovoriti, bodo sodniki imeli na voljo skupno formulo za odločanje, pravo katere države se bo uporabilo. Pari bodo imeli na voljo več pravne varnosti, večji bosta predvidljivost in prilagodljivost. To bo pomagalo obvarovati zakonce in njihove otroke pred zapletenimi, dolgimi in bolečimi postopki.

Nova rešitev bo v pomoč parom zakoncev različnih državljanstev, pri katerih partnerja živita ločeno v različnih državah ali živita skupaj v državi, ki ni njuna država izvora. Potreba po ukrepu EU je jasna: leta 2007 je bilo v 27 državah članicah več kot milijon razvez, do katerih jih je 140 000 (13 %) imelo mednarodni značaj.

Evropski parlament je dal svoje soglasje za ukrep okrepljenega sodelovanja 16. junija 2010 (IP/10/747). Ministri za pravosodje EU so ga potrdili 4. junija (MEMO/10/236).

Komisija je predlagala ukrep 24. marca 2010 (IP/10/347) kot odgovor na zahtevo devetih držav članic, razočaranih, ker Svetu ni uspelo nadaljevati dela v zvezi s predlogom Komisije iz leta 2006 (Grčija je bila na začetku udeležena, nato pa je svojo zahtevo umaknila). Od takrat je še pet držav – Nemčija, Belgija, Latvija, Malta in Portugalska – zaprosilo za udeležbo v ukrepu EU (IP/10/628).

Druge države, ki se želijo udeležiti, se lahko za to odločijo kadar koli. V skladu z Lizbonsko pogodbo morajo o tem najprej uradno obvestiti Svet in Komisijo.

Ozadje

V skladu s pogodbami EU okrepljeno sodelovanje omogoča devetim ali več državam, da nadaljujejo pomemben ukrep, čeprav manjšina držav članic ovira njegovo sprejetje. Druge države EU imajo pravico do udeležbe, kadar koli to želijo (člen 331, Pogodba o delovanju Evropske unije).

Komisija je prvič predlagala pomoč za mednarodne zakonske pare leta 2006, vendar načrt ni dobil potrebne soglasne podpore vlad EU. Predlagana uredba ne vpliva na zakone o nacionalnih razvezah ali sklenitvi zakonske zveze.

Več informacij

MEMO/10/100

Predlogi Komisije so na voljo v novinarskem središču za pravosodje in notranje zadeve:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/doc/com_2010_105_en.pdf

Spletna stran podpredsednice Komisije in komisarke za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar