Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/917

V Bruseli 12. júla 2010

Vlády členských štátov EÚ schválili prvé použitie posilnenej spolupráce na pomoc medzinárodným manželským párom

Vlády členských štátov Európskej únie umožnili v prípade 14 členských štátov EÚ z nich začať s uplatňovaním pravidiel, na základe ktorých si medzinárodné manželské páry môžu vybrať právny poriadok určitého štátu pre prípad rozvodového konania. Tieto nové pravidlá, ktoré ešte podliehajú schváleniu, umožnia takýmto dvojiciam vyhnúť sa citovo a finančne náročným rozvodovým konaniam. Prvý raz v histórii EÚ jej členské štáty použili mechanizmus „posilnenej spolupráce“, ktorý skupine aspoň deviatich štátov umožňuje uskutočniť určité opatrenia v prípade, že sa všetkých 27 členských štátov v tejto otázke nedohodne. Posilnená spolupráca sa bude teraz uplatňovať v 14 účastníckych členských štátoch EÚ, pričom ostatné sa k nim môžu hocikedy pridať.

„Dnešné hlasovanie má historický význam. Veľmi som hrdá na to, že Rada sa podujala prijať toto odvážne rozhodnutie a prvý raz využila tento právny nástroj. Čoskoro dôjde k zmierneniu bolestivých skúseností medzinárodných manželských dvojíc a ich detí,“ uviedla Viviane Redingová, podpredsedníčka Komisie zodpovedná za spravodlivosť, základné práva a občianstvo. Tento historický krok poukazuje na to, že v prípade potreby riešiť skutočné ľudské problémy, EÚ dokáže rýchlo reagovať. Ukazuje sa, že naša spolupráca dokáže medzinárodným manželským párom poskytovať potrebný pokoj a zvyšovať ich právnu istotu pri riešení zložitých situácií. Štrnásť členských štátov predstavuje dobrý začiatok. Dúfam, že sa k nim pridajú všetky krajiny, aby z toho malo prospech ešte viac občanov.“

uplatňovaním postupu posilnenej spolupráce možno začať okamžite. Teraz na 14 účastníckych štátov (Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Taliansko, Lotyšsko, Luxembursko, Maltu, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko a Španielsko) čakajú rokovania a následne hlasovanie o návrhu nariadenia predkladaného Komisiou, ktorého obsahom sú podrobnosti o uplatňovaní konkrétnych pravidiel v prípadoch medzinárodných rozvodov. Uvedených 14 krajín musí tieto pravidlá jednohlasne schváliť a pred nadobudnutím účinnosti príslušného nariadenia ich musí prekonzultovať s Európskym parlamentom.

Cieľom návrhu je ochrana partnerov v slabšom postavení počas rozvodového konania. Medzinárodné páry sa budú môcť dohodnúť na právnom poriadku, ktorý sa bude uplatňovať v prípade ich rozvodu alebo súdnej rozluky. Ak sa manželia na tom nedokážu dohodnúť, sudcovia budú mať k dispozícii jednotný návod na rozhodnutie o tom, právny poriadok ktorej krajiny sa bude v danom prípade uplatňovať. Manželia tak budú mať väčšiu právnu istotu a pružnosť a určité veci budú môcť ľahšie predvídať. Manželky a manželia a ich deti tak bude možné uchrániť od zložitých, zdĺhavých a bolestivých rozvodových konaní.

Nové riešenie poskytne pomoc manželským párom s rôznymi štátnymi príslušnosťami, párom žijúcim oddelene v rozdielnych štátoch alebo žijúcim spolu v jednej krajine, ktorá nie je ich domovskou. Potreba podniknúť kroky zo strany EÚ je očividná: v roku 2007 došlo v 27 členských štátoch k 1 miliónu rozvodov, pričom z toho malo 140 000 (13 %) v sebe zabudovaný určitý medzinárodný prvok.

Európsky parlament vyjadril svoj súhlas s opatrením v rámci posilnenej spolupráce 16. júna 2010 (IP/10/747). Ministri spravodlivosti z členských štátov EÚ jej vyjadrili podporu 4. júna 2010 (MEMO/10/236).

V odpovedi na žiadosť deviatich členských štátov, ktoré boli sklamané neúspechom Rady posunúť návrh Komisie z roku 2006 dopredu (Grécko bolo pôvodne súčasťou tohto plánu, ale neskôr svoju žiadosť stiahlo), Komisia predložila návrh tohto opatrenia 24. marca 2010 (IP/10/347). Odvtedy požiadalo ďalších päť členských štátov (Nemecko, Belgicko, Lotyšsko, Malta a Portugalsko), aby sa mohli na tomto opatrení EÚ zúčastňovať (IP/10/628).

Ostatné krajiny, ktoré si želajú zúčastňovať sa na tomto opatrení, tak môžu urobiť kedykoľvek. Takéto štáty sú podľa Lisabonskej zmluvy povinné svoj zámer oznámiť Rade a Komisii.

Kontext

Posilnená spolupráca v zmysle zmlúv o EÚ umožňuje najmenej deviatim členským štátom pokročiť v presadení dôležitého opatrenia, ktoré je blokované malou menšinou členských štátov. Ostatné členské štáty si zachovávajú právo pripojiť sa podľa svojej vôle (článok 331 Zmluvy o fungovaní Európskej únie).

Poskytnutie pomoci medzinárodným manželským párom Komisia prvýkrát navrhovala v roku 2006, ale jej plán nezískal požadovanú jednohlasnú podporu od vlád členských štátov EÚ. Navrhované nariadenie nemá vplyv na vnútroštátne právne poriadky týkajúce sa rozvodov alebo manželských zväzkov.

Ďalšie informácie

MEMO/10/100

Návrhy Komisie sú dostupné v Informačnom centre spravodlivosti a vnútorných vecí:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/doc/com_2010_105_en.pdf

Domovská stránka Viviane Redingovej, podpredsedníčky Komisie zodpovednej za spravodlivosť, základné práva a občianstvo:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar