Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/917

Bruksela, dnia 12 lipca 2010 r.

Pomoc dla międzynarodowych małżeństw – rządy państw UE zatwierdzają pierwsze w dziejach Unii Europejskiej wykorzystanie mechanizmu wzmocnionej współpracy

Rządy Unii Europejskiej zgodziły się, aby 14 państw UE mogło stosować przepisy umożliwiające międzynarodowym parom małżeńskim wybór prawa mającego zastosowanie do ich rozwodu. Dzięki nowym przepisom, wymagającym jeszcze zatwierdzenia, pary te unikną kosztownych i trudnych emocjonalnie postępowań. Jest to pierwszy w historii UE przypadek zastosowania przez państwa członkowskie tzw. mechanizmu wzmocnionej współpracy, który umożliwia dziewięciu lub większej liczbie państw podejmowanie działań w sprawie, co do której nie udało się osiągnąć porozumienia wszystkim 27 państwom członkowskim. Wzmocniona współpraca będzie na razie stosowana w 14 państwach uczestniczących w mechanizmie, ale pozostałe kraje mogą w każdej chwili do nich dołączyć.

„Dzisiejsze głosowanie to historyczna chwila. Jestem bardzo dumna z odważnej decyzji Rady o tym, by po raz pierwszy wykorzystać to narzędzie. Uciążliwe sytuacje, w jakich znajdują się międzynarodowe pary i ich dzieci, staną się wkrótce łatwiejsze”, oznajmiła wice-przewodnicząca Viviane Reding, komisarz ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa. „Ta historyczna decyzja pokazuje, że UE potrafi szybko reagować na prawdziwe ludzkie problemy. Działając wspólnie, możemy zapewnić międzynarodowym parom komfort i większą pewność prawną w trudnych sytuacjach. Czternaście państw członkowskich to dobry początek. Mam nadzieję, że z czasem dołączą do nich kolejne, tak aby więcej obywateli mogło korzystać z tych udogodnień”.

Wprowadzanie procedury wzmocnionej współpracy można rozpocząć niezwłocznie. Czternaście państw uczestniczących w mechanizmie (Austria, Belgia, Bułgaria, Francja, Hiszpania, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Węgry i Włochy) będzie teraz prowadzić negocjacje w sprawie wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia szczegółowo przewidującego, które przepisy mają zastosowanie w przypadku rozwodów międzynarodowych, a następnie głosować w tej sprawie. Państwa te muszą jednomyślnie zatwierdzić te przepisy i skonsultować je z Parlamentem Europejskim, zanim rozporządzenie będzie mogło wejść w życie.

Celem wniosku jest ochrona słabszych partnerów w trakcie postępowania rozwodowego. Międzynarodowe pary małżeńskie będą mogły uzgodnić, które prawo będzie miało zastosowanie do ich rozwodu lub separacji prawnej. Na wypadek gdyby małżonkowie nie mogli się porozumieć, sądy będą miały do dyspozycji wspólną formułę ustalania prawa właściwego. Małżeństwa będą miały większą pewność, przewidywalność prawną oraz elastyczność. Takie rozwiązanie pomoże uchronić małżonków i ich dzieci przed skomplikowanymi, przedłużającymi się i uciążliwymi procedurami.

Nowe rozporządzenie UE pomoże parom różnej narodowości, a także parom mieszkającym oddzielnie w różnych krajach lub mieszkającym razem w kraju innym niż macierzysty. Potrzeba podjęcia działania przez UE jest oczywista: w 2007 r. w 27 państwach członkowskich UE miało miejsce ponad milion rozwodów, z czego 140 tys. (13%) miało charakter międzynarodowy.

Parlament Europejski wyraził zgodę na zastosowanie mechanizmu wzmocnionej współpracy 16 czerwca 2010 r. (IP/10/747). Ministrowie sprawiedliwości UE udzielili swego poparcia w dniu 4 czerwca (MEMO/10/236).

Komisja zaproponowała zastosowanie mechanizmu 24 marca 2010 r. (IP/10/347), w odpowiedzi na wniosek dziewięciu państw, niezadowolonych z braku postępów w Radzie w sprawie złożonego przez Komisję w 2006 r. wniosku ustawodawczego (pierwotnie w grupie tych państw była również Grecja, która później wycofała się). Od tamtej pory do inicjatywy dołączyło pięć kolejnych krajów: Niemcy, Belgia, Łotwa, Malta i Portugalia (IP/10/628).

W każdej chwili mogą do nich dołączyć inne kraje. Zgodnie z Traktatem z Lizbony muszą powiadomić o tym najpierw Radę i Komisję.

Kontekst

Zgodnie z Traktatami UE wzmocniona współpraca umożliwia dziewięciu lub większej liczbie państw podejmowanie działań w istotnej, ale blokowanej przez niewielką mniejszość państw członkowskich sprawie. Inne kraje UE mają prawo dołączyć do nich w dowolnym momencie (art. 331, Traktat o funkcjonowaniu UE).

Komisja złożyła pierwszy wniosek dotyczący pomocy parom międzynarodowym w 2006 r., lecz ówczesny projekt nie uzyskał wymaganego jednomyślnego poparcia rządów państw członkowskich UE. Rozporządzenie nie ma żadnego wpływu na krajowe przepisy dotyczące rozwodów lub zawierania małżeństw.

Dodatkowe informacje

MEMO/10/100

Wnioski Komisji są dostępne w portalu informacyjnym dotyczącym wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/doc/com_2010_105_en.pdf

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding, komisarz ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar