Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/917

Brussel, 12 juli 2010

EU-regeringen scharen zich achter eerste toepassing door Europese Unie van nauwere samenwerking bij steun aan echtparen van verschillende nationaliteit

De regeringen van de Europese Unie hebben veertien EU-landen groen licht gegeven om werk te maken van regels waardoor internationale echtparen kunnen kiezen onder welke wetgeving hun echtscheiding zal vallen. Dankzij de nieuwe regels, die nog moeten worden goedgekeurd, zullen echtparen niet langer worden geconfronteerd met emotioneel en financieel zware procedures. Het is voor het eerst in de geschiedenis van de EU dat landen gebruikmaken van het mechanisme voor "nauwere samenwerking", waardoor een groep van minstens negen landen maatregelen kan uitvoeren indien de 27 lidstaten niet tot overeenstemming komen. De nauwere samenwerking zal voorlopig van toepassing zijn in de veertien deelnemende EU-lidstaten, maar andere leden kunnen zich op ieder ogenblik aansluiten.

"Dit is een historisch besluit. Ik ben bijzonder trots dat de Raad de moedige beslissing heeft genomen om dit wetgevend instrument voor het eerst te gebruiken. Internationale echtparen en hun kinderen zullen binnenkort van sommige pijnlijke ervaringen gespaard blijven", aldus vicevoorzitter Viviane Reding, commissaris voor Justitie, fundamentele rechten en burgerschap. "Deze historische stap toont dat de EU snel kan optreden in geval van reële menselijke problemen. Door samen te werken bieden wij internationale echtparen die een moeilijke tijd doormaken, ondersteuning en een betere rechtszekerheid. De deelneming van veertien lidstaten is een goede start en ik hoop dat alle landen zullen toetreden zodat meer burgers van deze maatregel kunnen profiteren."

Het proces waarmee een aanvang wordt gemaakt met het mechanisme voor nauwere samenwerking, kan onmiddellijk van start gaan. De veertien deelnemende landen (Oostenrijk, België, Bulgarije, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Italië, Letland, Luxemburg, Malta, Portugal, Roemenië, Slovenië en Spanje) zullen nu besprekingen aanvangen en vervolgens stemmen over het voorstel van de Commissie voor een verordening waarin nader is uitgewerkt welke regels voor internationale echtscheidingen gelden. De veertien landen moeten de regels unaniem goedkeuren en het Europees Parlement raadplegen alvorens de verordening in werking kan treden.

Het voorstel heeft tot doel in geval van een echtscheidingsconflict de zwakkere partner te beschermen. Internationale echtparen zullen kunnen overeenkomen welke wetgeving van toepassing is op hun echtscheiding of scheiding van tafel en bed. Indien het paar geen overeenstemming kan bereiken, zullen de rechters een gemeenschappelijke formule kunnen toepassen om te beslissen van welk land de wetgeving van toepassing is. Het voordeel voor de echtparen is meer rechtszekerheid, voorspelbaarheid en flexibiliteit. Hierdoor zou echtgenoten en kinderen de ellende van gecompliceerde, langgerekte en pijnlijke procedures bespaard blijven.

De nieuwe regeling zal hulp bieden aan echtparen van verschillende nationaliteit die apart wonen in verschillende landen of samenleven in een ander land dan hun land van oorsprong. Het is duidelijk dat de EU maatregelen moet treffen: de 27 lidstaten telden in 2007 samen meer dan een miljoen echtscheidingen, waarvan 140 000 (13%) een "internationale" component omvatten.

Het Europees Parlement heeft het mechanisme voor nauwere samenwerking op 16 juni 2010 goedgekeurd (IP/10/747). De EU-ministers van Justitie hebben de maatregel op 4 juni goedgekeurd (MEMO/10/236).

De Commissie heeft de maatregel voorgesteld op 24 maart 2010 (IP/10/347) in antwoord op een verzoek van negen lidstaten die ontevreden waren over het feit dat de Raad geen voortgang maakte met een Commissievoorstel van 2006 (Griekenland had zich oorspronkelijk bij het initiatief aangesloten, maar heeft zijn verzoek later ingetrokken). Sindsdien hebben nog eens vijf landen (Duitsland, België, Letland, Malta en Portugal) gevraagd om zich bij het EU-initiatief aan te sluiten (IP/10/628).

Andere landen die willen deelnemen, kunnen dat op ieder ogenblik. Krachtens het Verdrag van Lissabon moeten zij eerst de Raad en de Commissie informeren.

Achtergrond

Overeenkomstig de EU-Verdragen kunnen negen of meer landen uit hoofde van de nauwere samenwerking voortgang maken met een belangrijke maatregel die door een kleine minderheid van lidstaten wordt geblokkeerd. Andere EU-landen behouden het recht om zich aan te sluiten wanneer zij dat wensen (Artikel 331 van het Verdrag betreffende de werking van de EU).

Het eerste voorstel van de Commissie om echtparen van verschillende nationaliteit bij te staan, dateert van 2006, maar het plan kreeg niet de vereiste unanieme steun van de EU-regeringen. Het verordeningsvoorstel heeft geen uitwerking op de nationale wetgevingen inzake echtscheiding of huwelijk.

Voor nadere informatie, zie:

MEMO/10/100

De voorstellen van de Commissie zijn te vinden op de "Newsroom–site" van Justitie en binnenlandse zaken:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/doc/com_2010_105_nl.pdf

Homepage van Viviane Reding, vicevoorzitter en commissaris voor Justitie, fundamentele rechten en burgerschap:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_nl.htm


Side Bar