Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/917

Briselē, 2010. gada 12. jūlijā

ES valstu valdības ir apstiprinājušas pirmo “ciešākas sadarbības” mehānismu Eiropas Savienībā, kura mērķis ir palīdzēt starptautiskiem pāriem

Eiropas Savienības valstu valdības deva “zaļo gaismu” 14 ES valstīm virzīt uz priekšu noteikumus, saskaņā ar kuriem starptautiski pāri var izvēlēties, kuras valsts tiesības piemērot laulības šķiršanas gadījumā. Jaunie noteikumi, kuri vēl nav pieņemti, dos iespēju pāriem izvairīties no emocionāli un finansiāli smaga tiesas procesa. Šī ir pirmā reize ES vēsturē, kad valstis izmanto “ciešākas sadarbības” mehānismu, kas ļauj grupai, kurā ir vismaz deviņas valstis, īstenot pasākumus, ja vienošanos nevar panākt visas 27 valstis. Ciešāku sadarbību pagaidām piemēros 14 ES valstīs, kuras vēlas tajā piedalīties, bet citas var iesaistīties šajā sadarbībā jebkurā laikā.

“Šodienas balsojums ir vēsturisks. Esmu ļoti lepna, ka Padome pieņēma drosmīgo lēmumu pirmo reizi izmantot šo likumdošanas instrumentu. Drīz starptautiskiem pāriem un viņu bērniem tiks atvieglota šī sāpīgā pieredze,’’ sacīja priekšsēdētāja vietniece un Tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības komisāre Viviāna Redinga. “Šis vēsturiskais solis apliecina, ka ES spēj strauji reaģēt uz reālām cilvēku problēmām. Strādājot kopā, mēs varam radīt ērtības un uzlabot tiesisko noteiktību starptautiskiem pāriem sarežģītu situāciju risināšanā. 14 dalībvalstis – tas ir labs sākums; es ceru, ka tām pievienosies vēl citas valstis, lai šīs priekšrocības varētu baudīt vairāk pilsoņu.’’

Nekavējoties var sākt procesu, lai sāktu ciešāku sadarbības procedūru. Tajā iesaistītās 14 valstis (Austrija, Beļģija, Bulgārija, Francija, Vācija, Ungārija, Itālija, Latvija, Luksemburga, Malta, Portugāle, Rumānija, Slovēnija un Spānija), tagad apspriedīs un pēc tam balsos par Komisijas priekšlikumu regulai, kurā ietverta sīka informācija par to, kādus noteikumus piemēro starptautisku laulību šķiršanas gadījumos. Pirms regula var stāties spēkā, attiecīgajām 14 valstīm ir vienbalsīgi jāapstiprina šie noteikumi un jāapspriežas ar Parlamentu.

Priekšlikuma mērķis ir aizsargāt vājāko pusi šķiršanās strīdu gadījumos. Starptautiskie pāri varēs vienoties par to, kuras valsts tiesības tiks piemērotas laulības šķiršanas un laulāto tiesiskas atšķiršanas gadījumā. Ja pāris nespētu vienoties, tiesnešiem būtu kopīga formula, pēc kuras lemt, kuras valsts tiesības ir piemērojamas. Pāriem tiktu radīta lielāka tiesiskā noteiktība, paredzamība un elastīgums. Tas palīdzētu aizsargāt laulātos un viņu bērnus pret sarežģītām, ilgām un emocionāli smagām procedūrām.

Jaunais risinājums palīdzēs laulātajiem, kuriem ir dažāda valstspiederība, laulātajiem, kuri dzīvo atsevišķi dažādās valstīs vai arī dzīvo kopā vienā valstī, kas nav viņu valstspiederības valsts. Vajadzība pēc ES rīcības ir acīm redzama – 27 dalībvalstīs 2007. gadā bija 1 miljons laulības šķiršanu, un 140 000 (13%) no tām ietvēra “starptautisku” elementu.

Eiropas Parlaments 2010. gada 16. jūnijā deva piekrišanu ciešākas sadarbības pasākumam (IP/10/747). ES tieslietu ministri 4. jūnijā to apstiprināja (MEMO/10/236).

Komisija šo pasākumu ierosināja 2010. gada 24. martā (IP/10/347), reaģējot uz deviņu dalībvalstu lūgumu, kuras bija neapmierinātas ar to, ka Padome nespēja pavirzīt uz priekšu Komisijas 2006. gada priekšlikumu (sākotnēji šajā plānā piedalījās arī Grieķija, kura vēlāk atsauca savu lūgumu). Kopš tā laika vēl piecas valstis – Vācija, Beļģija, Latvija, Malta un Portugāle – lūdza atļaut līdzdalību šajā ES pasākumā (IP/10/628).

Citas valstis, kas vēlas piedalīties, var iesaistīties sadarbībā jebkurā laikā. Saskaņā ar Lisabonas līgumu šīm valstīm par to jāpaziņo Padomei un Komisijai.

Priekšvēsture

Saskaņā ar ES līgumiem ciešāka sadarbība ļauj deviņām vai vairāk dalībvalstīm turpināt virzīt uz priekšu pasākumu, kas ir svarīgs, bet kuru bloķē neliels dalībvalstu mazākums. Citas ES valstis saglabā tiesības iesaistīties ciešākā sadarbībā, kad to vēlas (Līgums par Eiropas Savienības darbību, 331. pants).

Ar pirmo priekšlikumu par to, kā palīdzēt laulātajiem, kam ir dažāda valstspiederība, Komisija nāca klajā 2006. gadā, taču šis plāns neguva nepieciešamo vienprātīgo atbalstu no ES dalībvalstu valdībām. Ierosinātā regula neietekmē valstu tiesību aktus, kas reglamentē šķiršanos vai laulību.

Papildu informācija

MEMO/10/100

Komisijas priekšlikumi ir pieejami Tieslietu un iekšlietu jomas ziņās:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/doc/com_2010_105_en.pdf

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un Tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības komisāres Viviānas Redingas mājas lapā:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar