Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/917

Briuselis, 2010 m. liepos 12 d.

ES vyriausybės pirmą kartą patvirtino tvirtesnį bendradarbiavimą, kuriuo Europos Sąjunga siekia padėti tarptautinėms poroms

Europos Sąjungos valstybių narių vyriausybės leido 14 ES valstybių narių skatinti taikyti taisykles, pagal kurias tarptautinės poros gali pasirinkti, kurios šalies teisė turi būti taikoma jų skyryboms. Taikant naująsias taisykles, kurios dar turi būti patvirtintos, poros išvengs emociškai sunkaus ir finansiškai brangaus proceso. Europos Sąjungos istorijoje šalys pirmą kartą imasi tvirtesnio bendradarbiavimo, pagal kurį ne mažiau kaip devynios šalys gali įgyvendinti priemones, jeigu visoms 27 valstybėms narėms nepavyko pasiekti susitarimo. Kol kas tvirčiau bendradarbiaus 14 ES valstybių narių, tačiau kitos valstybės narės galės bet kada prisijungti.

„Šiandienos balsavimas yra istorinis. Labai didžiuojuosi, kad Taryba priėmė drąsų sprendimą pirmą kartą taikyti šią teisinę priemonę. Jau greitai tarptautinėms poroms ir jų vaikams nereikės patirti tokių skausmingų išgyvenimų, – teigė už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakinga Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. – Šiuo istoriniu sprendimu įrodome, kad ES geba greitai reaguoti į realias žmonių problemas. Dirbdami kartu galime užtikrinti geresnes sąlygas ir didesnį teisinį tikrumą į keblią padėtį patekusioms tarptautinėms poroms. 14 valstybių narių – puiki pradžia. Tikiuosi, kad visos valstybės narės imsis tvirčiau bendradarbiauti ir tokio bendradarbiavimo privalumais galės pasinaudoti daugiau piliečių.“

Tvirtesnio bendradarbiavimo procedūrą galima pradėti nedelsiant. 14 tvirčiau bendradarbiauti nutarusių valstybių narių (Austrija, Belgija, Bulgarija, Ispanija, Italija, Latvija, Liuksemburgas, Malta, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovėnija, Vengrija ir Vokietija) ves derybas, o joms pasibaigus balsuos dėl Komisijos pasiūlyto reglamento, kuriame bus išsamiai nustatyta, kokios taisyklės taikytinos tarptautinės santuokos nutraukimo atvejais. Prieš reglamentui įsigaliojant, 14 valstybių narių turi vienbalsiai patvirtinti taisykles ir pasikonsultuoti su Europos Parlamentu.

Pasiūlymu siekiama santuokos nutraukimo ginčuose apsaugoti silpnesnius sutuoktinius. Tarptautinės poros galės susitarti, kurios šalies teisė turėtų būti taikoma jų santuokos nutraukimo arba separacijos atveju. Jeigu pora nesusitartų, teismai, spręsdami, kurios šalies teisė taikytina, taikytų vienodą tvarką. Taip poros užsitikrintų didesnį teisinį tikrumą, nuspėjamumą ir lankstumą. Sutuoktiniai ir jų vaikai būtų apsaugoti nuo sudėtingų, ištęstų ir skaudžių procedūrų.

Naujuoju sprendimu bus galima padėti skirtingų pilietybių poroms, atskirai skirtingose šalyse gyvenančioms poroms arba toms poroms, kurios kartu gyvena ne gimtojoje šalyje. Akivaizdu, kad turi būti imamasi veiksmų ES lygmeniu: 2007 m. 27 valstybėse narėse užregistruota daugiau kaip 1 mln. santuokos nutraukimo atvejų, iš jų 140 000 (13 %) tarptautinės santuokos nutraukimo atvejų.

2010 m. birželio 16 d. Europos Parlamentas pritarė tvirtesnio bendradarbiavimo priemonei (IP/10/747). ES teisingumo ministrai šią priemonę patvirtino birželio 4 d. (MEMO/10/236).

Komisija pasiūlymą dėl priemonės pateikė 2010 m. kovo 24 d. (IP/10/347) atsižvelgdama į devynių valstybių narių, kurios buvo nepatenkintos tuo, kad Taryba nesugebėjo padaryti pažangos svarstydama 2006 m. Komisijos pasiūlymą, prašymą (iš pradžių Graikija taip pat buvo tarp prašančiųjų valstybių narių, tačiau vėliau savo prašymą atsiėmė). Vėliau dar penkios valstybės narės: Belgija, Latvija, Malta, Portugalija ir Vokietija pateikė prašymą dalyvauti įgyvendinant ES veiksmus (IP/10/628).

Kitos valstybės narės gali bet kuriuo metu prisijungti prie priemonės įgyvendinimo. Pagal Lisabonos sutarties nuostatas šios valstybės narės apie tai pirmiausia turi pranešti Tarybai ir Komisijai.

Pagrindiniai faktai

ES sutartyse numatyta, kad tvirčiau bendradarbiaudamos devynios arba daugiau šalių gali siekti priimti priemonę, kuri svarbi, tačiau kurią blokuoja nedidelė valstybių narių mažuma. Kitos ES valstybės narės turi teisę prisijungti, kada nori (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 331 straipsnis)

Komisija pagalbą tarptautinėms poroms pirmą kartą pasiūlė 2006 m., tačiau planas nesulaukė būtinos visuotinės ES vyriausybių paramos. Pasiūlytas reglamentas neturi poveikio nacionaliniams santuokos nutraukimą arba santuoką reglamentuojantiems įstatymams.

Daugiau informacijos

MEMO/10/100.

Komisijos pasiūlymai pateikti Teisingumo ir vidaus reikalų naujienų puslapyje

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/doc/com_2010_105_en.pdf.

Už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakingos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar