Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/917

Bryssel 12. heinäkuuta 2010

EU-hallitukset hyväksyivät poikkeusjärjestelyn kansainvälisten avioparien aseman helpottamiseksi

Jäsenmaiden hallitukset ovat tänään hyväksyneet 14 EU-maan tekemän aloitteen kansainvälisten avioparien avioeroihin sovellettavien sääntöjen laatimisesta. Uudet säännöt antaisivat eri maista tuleville puolisoille mahdollisuuden valita, minkä maan lakia sovelletaan heidän avioeroonsa. Näin vältettäisiin monet henkisesti ja taloudellisesti raskaat oikeusprosessit. Uudet lainvalintasäännöt sitoisivat aluksi vain järjestelyyn osallistuvia maita, mutta muut jäsenmaat voisivat liittyä mukaan milloin tahansa. Kyseessä on ensimmäinen kerta EU:n historiassa, kun käytetään ns. tiiviimmän yhteistyön järjestelyä. Tätä järjestelyä voidaan käyttää, kun vähintään yhdeksän EU-maata haluaa toteuttaa toimenpiteitä, joista kaikki 27 jäsenmaata eivät ole päässeet yhteisymmärrykseen.

"Olen ylpeä siitä, että neuvosto on päättänyt käyttää tätä lainsäädäntökeinoa ensimmäistä kertaa. Sen ansiosta avioeroon liittyvät tuskalliset kokemukset käyvät pian hiukan helpommiksi kansainvälisille aviopareille ja heidän lapsilleen", sanoi oikeusasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Viviane Reding. “Tämä historiallinen päätös osoittaa, että EU kykenee toimimaan ripeästi ihmisten todellisten ongelmien ratkaisemiseksi. EU-yhteistyön ansiosta ongelmatilanteisiin joutuneiden kansainvälisten avioparien oikeusvarmuus paranee. 14 jäsenmaata on hyvä alku. Toivon, että kaikki EU-maat tulevat mukaan tähän aloitteeseen, jotta mahdollisimman monet ihmiset saavat siitä hyödyn."

Tiiviimmän yhteistyön menettely voidaan käynnistää välittömästi. Mukana olevat 14 maata (Belgia, Bulgaria, Espanja, Italia, Itävalta, Latvia, Luxemburg, Malta, Portugali, Ranska, Romania, Saksa, Slovenia ja Unkari) neuvottelevat seuraavaksi keskenään ja äänestävät siitä, hyväksyvätkö ne komission asetusehdotuksen, joka sisältää kansainvälisissä avioerotapauksissa sovellettavat yksityiskohtaiset säännöt. Osallistuvien maiden on hyväksyttävä säännöt yksimielisesti ja lisäksi kuultava Euroopan parlamenttia, ennen kuin asetus tulee voimaan.

Komission ehdotuksen tavoitteena on suojella heikompaa osapuolta avioeroriidoissa. Sen mukaan eri maista tulevat avioparit voivat sopia keskenään, minkä maan lakia sovelletaan heidän avioeroonsa tai asumuseroonsa. Jos puolisot eivät pysty sopimaan lainvalinnasta, tuomioistuimet päättävät yhteisten sääntöjen mukaisesti, minkä maan lakia noudatetaan. Tämä lisää oikeusvarmuutta, ennustettavuutta ja joustavuutta ja säästää aviopuolisot ja heidän lapsensa monimutkaisilta, pitkään jatkuvilta ja ahdistavilta oikeusprosesseilta.

Uusi järjestelmä koskee eri kansalaisuutta olevia, eri maissa asuvia tai kotimaansa ulkopuolella samassa maassa asuvia aviopuolisoita. Tarve EU:n toiminnalle on ilmeinen: vuonna 2010 EU:ssa myönnettiin yli miljoona avioeroa, joista 140 000:ssa (13 %) oli kansainvälinen ulottuvuus.

EU:n oikeusministerit hyväksyivät tiiviimmän yhteistyön soveltamisen 4. kesäkuuta (MEMO/10/236) ja Euroopan parlamentti antoi siihen suostumuksensa 16. kesäkuuta (IP/10/747).

Komissio teki säädösehdotuksensa 24. maaliskuuta 2010 (IP/10/347) yhdeksän jäsenmaan pyynnöstä (yksi pyytäjistä oli Kreikka, joka on myöhemmin peruuttanut osallistumisensa). Nämä maat olivat tyytymättömiä siihen, ettei neuvosto ollut ottanut kantaa komission jo vuonna 2006 tekemään säädösehdotukseen. Viisi maata (Belgia, Latvia, Malta, Portugali ja Saksa) on myöhemmin ilmoittanut haluavansa osallistua aloitteeseen (IP/10/628).

Myös muut EU-maat voivat liittyä mukaan milloin tahansa, kunhan ne ovat ensin ilmoittaneet asiasta neuvostolle ja komissiolle Lissabonin sopimuksen mukaisesti.

Taustaa

EU:n perussopimusten mukaan vähintään yhdeksän maata voi edetä tiiviimmän yhteistyön avulla tärkeässä hankkeessa, jonka jäsenmaiden pieni vähemmistö on estänyt. Muilla EU-mailla on halutessaan oikeus liittyä yhteistyöhön milloin tahansa. (Sopimus Euroopan unionin toiminnasta, 331 artikla).

Komissio teki jo vuonna 2006 ehdotuksen kansainvälisten avioparien auttamisesta, mutta ehdotus ei saanut EU-maiden hallitusten yksimielistä tukea. Ehdotettu uusi asetus ei vaikuta kansallisiin avioero- tai avioliittolakeihin.

Lisätietoja

MEMO/10/100

Komission ehdotukset ovat luettavissa oikeus- ja sisäasioita koskevilla uutissivuilla osoitteessa http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/doc/com_2010_105_en.pdf.

Varapuheenjohtaja Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar