Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/917

Βρυξέλλες, 12 Ιουλίου 2010

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει για πρώτη φορά χρήση της ενισχυμένης συνεργασίας που εγκρίθηκε από κυβερνήσεις της ΕΕ για να βοηθήσει τα διεθνή ζευγάρια

Οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδωσαν σε 14 χώρες της ΕΕ το πράσινο φως για να προωθήσουν κανόνες που επιτρέπουν στα διεθνή ζευγάρια να επιλέγουν την εθνική νομοθεσία που θα εφαρμόζεται στο διαζύγιό τους. Οι νέοι κανόνες, οι οποίοι πρέπει ακόμη να εγκριθούν, θα επιτρέψουν στα ζευγάρια να αποφεύγουν επώδυνες και δαπανηρές διαδικασίες. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της ΕΕ που οι χώρες χρησιμοποίησαν τον μηχανισμό «ενισχυμένης συνεργασίας», ο οποίος επιτρέπει σε μία ομάδα τουλάχιστον εννέα χωρών να εφαρμόζουν μέτρα σε περίπτωση που και τα 27 κράτη μέλη δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε συμφωνία. Η ενισχυμένη συνεργασία θα εφαρμοστεί στις 14 συμμετέχουσες χώρες της ΕΕ προς το παρόν, αλλά θα μπορούσαν να συμμετάσχουν σε αυτή και άλλες χώρες ανά πάσα στιγμή.

«Η σημερινή ψηφοφορία είναι ιστορική. Είμαι πολύ περήφανη που το Συμβούλιο έλαβε τη γενναία απόφαση να χρησιμοποιήσει αυτό το νομοθετικό μέσο για πρώτη φορά. Οι επώδυνες εμπειρίες για τα διεθνή ζευγάρια και τα παιδιά τους σύντομα θα αμβλυνθούν», δήλωσε η Viviane Reding, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και Επίτροπος αρμόδια για τη Δικαιοσύνη, τα Θεμελιώδη Δικαιώματα και την Ιθαγένεια. «Το ιστορικό αυτό βήμα δείχνει ότι η ΕΕ μπορεί να αντιδρά γρήγορα σε πραγματικά ανθρώπινα προβλήματα. Με τη συνεργασία μπορούμε να ανακουφίζουμε τα διεθνή ζευγάρια, όταν αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις, και να ενισχύουμε την ασφάλεια δικαίου. 14 κράτη μέλη είναι μία καλή αρχή. Ελπίζω ότι όλες οι χώρες θα προσχωρήσουν σύντομα ώστε να μπορέσουν να επωφεληθούν περισσότεροι πολίτες».

Η διαδικασία έναρξης της ενισχυμένης συνεργασίας μπορεί να αρχίσει αμέσως. Οι 14 συμμετέχουσες χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Λετονία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία και Ισπανία) θα διαπραγματευτούν τώρα την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής ο οποίος καθορίζει λεπτομερώς τους κανόνες που εφαρμόζονται σε περιπτώσεις διεθνών διαζυγίων και, στη συνέχεια, θα ψηφίσουν. Οι 14 χώρες πρέπει να εγκρίνουν ομόφωνα τους κανόνες και να ζητήσουν τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν από τη θέση σε ισχύ του κανονισμού.

Η πρόταση έχει ως σκοπό να προστατεύσει τα ασθενέστερα μέρη στις διενέξεις που προκύπτουν κατά τη διαδικασία του διαζυγίου. Τα διεθνή ζευγάρια θα μπορούν να συμφωνήσουν σχετικά με το δίκαιο που θα εφαρμοστεί στο διαζύγιό τους ή στο δικαστικό χωρισμό τους. Σε περίπτωση που το ζευγάρι δεν μπορεί να συμφωνήσει, οι δικαστές θα διαθέτουν κοινή μέθοδο για να αποφασίζουν σχετικά με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο. Τούτο θα αυξήσει την ασφάλεια δικαίου, την προβλεψιμότητα και την ευελιξία και θα προστατέψει τους συζύγους και τα παιδιά τους από πολύπλοκες, εξαντλητικές και οδυνηρές διαδικασίες.

Η νέα λύση θα βοηθήσει τα ζευγάρια διαφορετικών εθνικοτήτων, εκείνα που ζουν χωριστά σε διαφορετικές χώρες ή που ζουν μαζί σε μία χώρα άλλη εκτός της χώρας καταγωγής τους. Η ανάγκη για δράση της ΕΕ είναι σαφής: το 2007, υπήρξαν πλέον του 1 εκατομμυρίου διαζύγια στα 27 κράτη μέλη, από τα οποία τα 140.000 (13%) είχαν ένα «διεθνές» στοιχείο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη συναίνεσή του για το μέτρο ενισχυμένης συνεργασίας στις 16 Ιουνίου 2010 (IP/10/747). Οι υπουργοί δικαιοσύνης της ΕΕ την ενέκριναν στις 4 Ιουνίου (MEMO/10/236).

Η Επιτροπή πρότεινε το μέτρο στις 24 Μαρτίου 2010 (IP/10/347), απαντώντας σε αίτημα 9 κρατών μελών που απογοητεύτηκαν επειδή το Συμβούλιο δεν μπόρεσε να δώσει συνέχεια σε πρόταση της Επιτροπής του 2006 (η Ελλάδα ήταν αρχικά μέρος του σχεδίου και αργότερα απέσυρε τη συμμετοχή της). Έκτοτε, πέντε επιπλέον χώρες – Γερμανία, Βέλγιο, Λετονία, Μάλτα και Πορτογαλία – ζήτησαν να συμμετάσχουν στη δράση της ΕΕ (IP/10/628).

Οι υπόλοιπες χώρες θα μπορούσαν να συμμετάσχουν ανά πάσα στιγμή, αν το επιθυμούν, αλλά, δυνάμει της συνθήκης της Λισαβόνας, πρέπει πρώτα να κοινοποιήσουν την πρόθεσή τους στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Ιστορικό

Βάσει των συνθηκών της ΕΕ, η ενισχυμένη συνεργασία επιτρέπει σε εννέα ή περισσότερες χώρες να προωθήσουν μέτρο που είναι σημαντικό, αλλά η εφαρμογή του οποίου παρεμποδίζεται από μικρή μειονότητα κρατών μελών. Οι άλλες χώρες της ΕΕ διατηρούν το δικαίωμα να συμμετάσχουν όταν το επιθυμούν (άρθρο 331, της συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ).

Η Επιτροπή πρότεινε για πρώτη φορά το 2006 να βοηθήσει τα διεθνή ζευγάρια, αλλά το σχέδιο δεν έτυχε της απαιτούμενης ομόφωνης υποστήριξης από τις κυβερνήσεις της ΕΕ. Ο προτεινόμενος κανονισμός δεν έχει επιπτώσεις στους εθνικούς νόμους, περί διαζυγίου ή γάμου.

Για περισσότερες πληροφορίες

MEMO/10/100

Οι προτάσεις της Επιτροπής διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Γραφείου Τύπου για θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/doc/com_2010_105_en.pdf

Αρχική σελίδα του δικτυακού τόπου της Viviane Reding, Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Επιτρόπου Αρμόδιας για τη Δικαιοσύνη, τα Θεμελιώδη Δικαιώματα και την Ιθαγένεια:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar