Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/917

Bruxelles, den 12. juli 2010

EU-regeringer godkender EU's første anvendelse af forstærket samarbejde, som skal hjælpe internationale ægtepar

EU-landenes regeringer har givet 14 medlemslande lov til at gå videre med regler, der vil give internationale ægtepar mulighed for at vælge hvilket lands lovgivning, der skal være gældende ved en eventuel skilsmisse. Med de nye regler, som endnu ikke er godkendt, kan ægtepar undgå retssager med store følelsesmæssige og økonomiske omkostninger. Det er første gang i EU's historie, at EU-lande anvender ordningen for forstærket samarbejde, som giver en gruppe på mindst ni lande mulighed for at gennemføre foranstaltninger, hvis de 27 medlemslande ikke alle kan nå til enighed. Det forstærkede samarbejde gælder i de 14 deltagende medlemslande, men de øvrige lande kan til enhver tid vælge at deltage.

Viviane Reding, som er næstformand og kommissær for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab, udtalte, at afstemningen i dag var historisk. Hun var stolt over, at Rådet havde modet til for første gang at anvende dette lovgivningsinstrument, som snart vil gøre det lettere for internationale ægtepar og deres børn at komme igennem den smertefulde begivenhed. Hun tilføjede, at dette historiske skridt vidner om, at EU er i stand til at reagere hurtigt på menneskelige problemer, og at man i fællesskab kan skabe tryghed og styrke retssikkerheden for internationale ægtepar. Ifølge Viviane Reding er 14 medlemslande er en god start, men hun håber, at alle lande vil deltage, så flere borgere kan få glæde af reglerne.

Forberedelsen af det forstærkede samarbejde kan påbegyndes med det samme. De 14 deltagende lande (Belgien, Bulgarien, Frankrig, Italien, Letland, Luxembourg, Malta, Portugal, Rumænien, Slovenien, Spanien, Tyskland, Ungarn og Østrig) skal nu forhandle og efterfølgende stemme om Kommissionens forslag til en forordning, som indeholder detaljer om hvilke regler, der gælder ved internationale skilsmisser. Før forordningen kan træde i kraft, skal reglerne godkendes enstemmigt af de 14 lande og sendes til høring i Europa-Parlamentet.

Formålet med forslaget er at beskytte den svageste partner ved skilsmisse. Internationale ægtepar får mulighed for at beslutte hvilken lovgivning, der skal gælde, hvis de skal skilles eller separeres. Hvis parret ikke selv kan nå til enighed, vil domstolene have en fælles ordning at holde sig til ved fastlæggelsen af, hvilket lands lovgivning der skal være gældende. Dette vil øge retssikkerheden, forudsigeligheden og fleksibiliteten for parrene og give en bedre beskyttelse af ægtefæller og børn mod komplicerede, langvarige og besværlige procedurer.

Den nye ordning vil hjælpe ægtepar af forskellig nationalitet, ægtepar, som bor hver for sig i forskellige lande, og ægtepar, som bor sammen i et land, der ikke er deres eget. Det er tydeligt, at der er behov for handling på EU-plan. I 2007 var der mere end 1 million skilsmisser i de 27 medlemslande, og heraf havde 140 000 (13 %) et "internationalt" præg.

Europa-Parlamentet godkendte det forstærkede samarbejde den 16. juni 2010 (IP/10/747), og den 4. juni gav EU's justitsministre deres tilslutning (MEMO/10/236).

Kommissionen fremlagde forslaget om foranstaltningen den 24. marts 2010 (IP/10/347) som reaktion på ni medlemslandes frustration over, at Rådet ikke var kommet videre med Kommissionens forslag fra 2006 (Grækenland deltog oprindeligt, men har siden trukket sig). Siden har yderligere fem lande – Tyskland, Belgien, Letland, Malta og Portugal – tilsluttet sig samarbejdet (IP/10/628).

De øvrige EU-lande kan til enhver tid tilslutte sig. Ifølge Lissabon-traktaten skal lande, der ønsker at deltage, underrette Rådet og Kommissionen.

Baggrund

Bestemmelserne om forstærket samarbejde i EU-traktaterne giver EU-landene mulighed for - forudsat at mindst ni lande deltager - at gå videre med et initiativ, som er vigtigt, men som blokeres af et lille mindretal af medlemslande. De øvrige EU-lande bevarer retten til at deltage, når de vil (artikel 331 i traktaten om EU's funktionsmåde ).

Første gang Kommissionen fremlagde forslag om at hjælpe internationale ægtepar var i 2006, men denne plan vandt ikke den fornødne enstemmige tilslutning blandt EU's regeringer. Forslaget til forordningen påvirker ikke de nationale skilsmisse- og ægteskabslovgivninger.

Yderligere oplysninger

MEMO/10/100

Kommissionens forslag kan ses på webstedet "Justice and Home Affairs Newsroom":

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/doc/com_2010_105_en.pdf

Websted for Viviane Reding, næstformand og kommissær for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar