Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/917

V Bruselu dne 12. července 2010

Evropská unie poprvé využívá posílené spolupráce schválené vládami členských států EU na pomoc mezinárodním párům

Vlády čtrnácti členských států EU se rozhodly spolupracovat na pravidlech, jež umožní mezinárodním párům zvolit si právo země, které by bylo použito při jejich rozvodu. Díky novým pravidlům, které je stále ještě třeba schválit, se páry budou moci vyhnout emočně i finančně náročným postupům. Poprvé v historii EU využily země mechanismus tzv. posílené spolupráce, který umožňuje skupině alespoň devíti států provádět určitá opatření, přestože je neschválí všech 27 států. Posílená spolupráce se bude zatím vztahovat na 14 zúčastněných zemí, ale ostatní se mohou kdykoliv připojit.

„Dnešní hlasování má historický význam. Jsem velice hrdá na to, že Rada přijala odvážné rozhodnutí poprvé použít tento legislativní nástroj. Brzy se díky tomu usnadní tíživá situace mezinárodních párů a jejich dětí,’’ uvedla místopředsedkyně Viviane Redingová, komisařka pro spravedlnost, základní práva a občanství . „Tento historický krok ukazuje, že EU dokáže reagovat rychle na reálné lidské problémy. Díky společnému úsilí můžeme ulevit a poskytnout právní jistotu mezinárodním párům, které řeší obtížnou situaci. Spolupráce čtrnácti členských zemí je dobrý začátek, a já doufám, že se připojí všechny státy, aby přínosů mohlo využívat více občanů."

Proces vedoucí k zahájení postupu posílené spolupráce může začít okamžitě. Čtrnáct zúčastněných zemí (Rakousko, Belgie, Bulharsko, Francie, Německo, Maďarsko, Itálie, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko a Španělsko) bude nyní jednat, a poté hlasovat o návrhu nařízení, které vypracuje Komise a které bude obsahovat podrobnosti ohledně pravidel platných v případech mezinárodních rozvodů. Aby mohlo toto nařízení vstoupit v platnost, musí uvedených čtrnáct zemí pravidla jednomyslně schválit a kontultovat Evropský parlament.

Cílem návrhu je chránit v průběhu rozvodového řízení slabší partnery. Mezinárodní páry se budou moci dohodnout na tom, které právo bude platné pro jejich rozvod nebo rozluku. Pro případy, kdy nebudou páry schopny dohody, budou mít soudci k dispozici společné pravidlo pro určení země, jejíž právní řád se pro mezinárodní páry použije. Párům se tak dostane větší právní jistoty, předvídatelnosti a flexibility. Manželé i jejich děti tak budou lépe ušetřeni složitých, táhlých a nepříjemných řízení.

Toto nové řešení pomůže párům různé národnosti: těm, kteří žijí odděleně v různých zemích nebo těm, kteří žijí společně mimo svou vlast. Potřeba jednat na úrovni EU je jasná. V roce 2007 přesáhl počet rozvodů ve dvaceti sedmi členských státech jeden milion, z čehož 140 000 případů (13 %) mělo „mezinárodní rozměr“.

Evropský parlament vyjádřil souhlas s opatřením posílené spolupráce dne 16. června 2010 (IP/10/747). Ministři spravedlnosti EU jej schválili dne 4. června (MEMO/10/236).

Komise navrhla uvedené opatření dne 24. března 2010 (IP/10/347) v reakci na požadavek devíti členských států, které vyjádřily svou nespokojenost s tím, že Rada nepokročila s návrhem Komise z roku 2006 (Řecko bylo původně součástí plánu a později svůj požadavek stáhlo). Od té doby vyjářilo přání účastnit se tohoto opatření EU dalších pět států – Německo, Belgie, Lotyšsko, Malta a Portugalsko (IP/10/628).

Další země, které se chtějí zapojit, tak mohou kdykoliv učinit. Podle Lisabonské smlouvy musí nejprve uvědomit Radu a Komisi.

Souvislosti

Podle Smluv o EU umožňuje tzv. posílená spolupráce devíti a více státům pokročit v souvislosti s určitým opatřením, které je důležité, ale blokuje je menšina členských států. Ostatní země EU mají právo zapojit se do posílené spolupráce, kdy chtějí (Článek 331, Smlouva o fungování EU).

Komise poprvé navrhla pomoc pro mezinárodní páry v roce 2006, ale tento plán nezískal požadovanou jednomyslnou podporu vlád EU. Navrhované nařízení nemá žádný účinek na vnitrostátní právo týkající se manželství a rozvodu.

Další informace

MEMO/10/100

Návrhy Komise jsou k dispozici v rubrice aktualit na stránkách pro spravedlnost a vnitřní věci:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/doc/com_2010_105_en.pdf

Domovská stránka Viviane Redingové, komisařky pro spravedlnost, základní práva a občanství :

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar