Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/917

Брюксел, 12 юли 2010 г.

Правителствата на ЕС одобриха използването за първи път от страна на Европейския съюз на засилено сътрудничество в помощ на „международни“ двойки

Правителствата на Европейския съюз дадоха зелена светлина на 14 държави-членки да напреднат с въвеждането на правилата, които позволяват на „международни“ двойки да изберат чие право да приложат при развод. Новите правила, които все още подлежат на одобрение, ще позволят на двойките да избегнат затормозяващи от емоционална и от финансова гледна точка производства. За първи път в историята на ЕС държави-членки прибягват до механизма за „засилено сътрудничество“, който позволява на група от най-малко девет държави да приложат мерки, ако не бъде постигнато съгласие между всички 27 държави-членки. За момента засиленото сътрудничество ще се прилага в 14-те участващи държави — членки на ЕС, но други държави могат да се присъединят по всяко време.

„Днешният вот е исторически. Изключително горда съм, че Съветът взе смело решение да използва този законодателен инструмент за първи път. Скоро трудните преживявания за „международните“ двойки и техните деца ще намалеят, заяви Вивиан Рединг, комисар по правосъдието, основните права и гражданството. „Тази историческа стъпка показва, че ЕС може да реагира бързо за разрешаване на реални човешки проблеми. Като работим заедно, можем да облекчим и да подобрим правната сигурност за „международните“ двойки, които са изправени пред трудни ситуации. Участието на 14 държави-членки е добро начало. Надявам се, че всички държави ще се присъединят, за да може да се възползват повече граждани.“

Процесът за задействане на процедурата за засилено сътрудничество може да започне незабавно. Сега 14-те участващи държави-членки (Австрия, Белгия, България, Франция, Германия, Унгария, Италия, Латвия, Люксембург, Малта, Португалия, Румъния, Словения и Испания) ще обсъдят и ще гласуват предложението на Комисията за регламент, в което са посочени подробностите относно правилата, които се прилагат в случаи на международни разводи. 14-те държави-членки трябва да одобрят с единодушие правилата и да се консултират с Европейския парламент преди влизането в сила на регламента.

Предложението цели да се защитят слабите партньори при споровете при развод. „Международните“ двойки ще могат да постигнат съгласие относно приложимото право за техния развод или законна раздяла. В случай, че двойката не може да постигне съгласие, съдиите ще разполагат с обща формула, за да определят чие право ще се прилага. Двойките ще се ползват с повече правна сигурност, предсказуемост и гъвкавост. Това ще спомогне съпрузите и техните деца да бъдат защитени от сложни, продължителни и мъчителни процедури.

Новото предложение ще бъде в помощ на двойките с различно гражданство и двойките, живеещи разделени в различни държави или заедно в чужда държава. Необходимостта от действия на ЕС е ясна: през 2007 г. в 27-те държави-членки настъпиха повече от 1 милиона развода, от които 140 000 (13 %) с „международен“ елемент.

На 16 юни 2010 г. Европейският парламент даде съгласието си за мярката за засилено сътрудничество (IP/10/747). На 4 юни министрите на правосъдието на ЕС я подкрепиха (MEMO/10/236).

На 24 май 2010 г. Комисията предложи мярката (IP/10/347) в отговор на искане на девет държави-членки, които бяха неудовлетворени от това, че Съветът не успя да постигне напредък по отношение на предложението на Комисията от 2006 г. (първоначално Гърция беше част от плана, но по-късно оттегли искането си). Оттогава се присъединиха още пет държави-членки – Германия, Белгия, Латвия, Малта и Португалия, които поискаха да станат част от действието на ЕС (IP/10/628).

Ако други държави-членки поискат да вземат участие, те могат да направят това по всяко време. Съгласно Договора от Лисабон те следва да уведомят за това първо Съвета и Комисията.

Контекст

Според Договорите за ЕС засиленото сътрудничество позволява на девет или повече държави да приемат важна мярка, която е блокирана от малцинство от държави-членки. Други държави-членки си запазват правото да се включат, ако желаят (член 331 от Договора за функционирането на ЕС).

Комисията предложи да помогне на „международните“ двойки за първи път през 2006 г., но планът не получи изискваната единодушна подкрепа на правителствата на ЕС. Предложението за регламент не засяга националното законодателство за развода или брака.

За повече информация:

MEMO/10/100

Можете да намерите предложенията на Комисията в Новините по въпроси, свързани с правосъдието и вътрешните работи на адрес:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/doc/com_2010_105_en.pdf

Уебстраница на Вивиан Рединг, заместник-председател на Комисията, комисар на ЕС по правосъдието, основните права и гражданството:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar