Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/913

V Bruseli 9. júla 2010

Antitrustová oblasť: ceny automobilov poklesli v roku 2009 iba mierne, zatiaľ čo ceny opráv a údržby naďalej rástli aj napriek kríze

Z najnovšej správy Európskej komisie o cenách automobilov vyplýva, že ceny automobilov v roku 2009 v reálnom vyjadrení mierne poklesli a zároveň sa navzájom priblížili v rámci jednotného trhu Európskej únie. Zároveň však ceny služieb súvisiacich s opravami a údržbou, ako aj ceny náhradných dielov naďalej rástli, a to výrazne nad mierou inflácie, čo potvrdzuje potrebu prísnejších pravidiel hospodárskej súťaže, ktoré sú v platnosti od 1. júna. Relatívne stabilné ceny automobilov v roku 2009 boli v značnej miere výsledkom opatrení stimulujúcich kúpu nových vozidiel, ktoré zaviedli mnohé krajiny, aby zmiernili vplyv hospodárskej recesie.

Som veľmi rád, že spotrebitelia v Európe stále profitujú zo silnej hospodárskej súťaže na trhoch predaja automobilov. Zároveň ma však zaráža, že ceny opráv a náhradných dielov pokračovali v raste aj počas hospodárskej recesie. To dokazuje, že zvýšenie hospodárskej súťaže na popredajových trhoch bolo správnou voľbou a malo by pripraviť cestu pre efektívnejšie služby v prospech európskych spotrebiteľov,“ povedal Joaquín Almunia, podpredseda Komisie zodpovedný za hospodársku súťaž.

Cenový index EÚ pre automobily (odrážajúci nominálne ceny, ktoré zaplatili spotrebitelia vrátane zliav, DPH a registračných poplatkov) sa zvýšil o 1,1 % oproti 1,7 % rastu celkových spotrebných cien, čo v prepočte znamená pokles reálnych cien automobilov o 0,6 %.

Reálne ceny automobilov vyjadrené v jednotlivých menách poklesli v roku 2009 v 24 z 27 členských štátov. V Holandsku boli stabilné, zvýšili sa však v Spojenom kráľovstve (+ 7,7 %) a vo Švédsku (+ 2,7 %). Treba však pripomenúť, že tí, ktorí kupovali vozidlá v posledne uvedených dvoch krajinách, profitovali z mimoriadneho poklesu cien (– 9,7 % resp. – 5,0 %) v roku 2008, takže sú na tom v súčasnosti ešte stále lepšie v porovnaní so začiatkom roku 2008. V Spojenom kráľovstve sa v pohybe cien premieta aj koniec dočasného zníženia DPH v januári 2010.

Pokles reálnych cien bolo badať veľmi výrazne v Slovinsku (– 13,4 %), Litve (‑ 11,1 %), na Slovensku (– 11,0 %) v Rumunsku (– 10,1 %), Českej republike (‑ 9,4 %), na Malte (– 9,2 %) a v Bulharsku (– 9,1 %). Skutočnosť, že väčšinu nových členských štátov postihla rececia výraznejšie než EÚ ako celok v roku 2009, mohla mať svoj podiel na týchto cenových poklesoch. Spomedzi veľkých trhov poklesli ceny najviac v Španielsku (– 4,7 %), zatiaľ čo v Taliansku, Nemecku a Francúzsku sa zaznamenali miernejšie poklesy cien (– 1,1 %, – 1,0 %, resp. ‑ 0,6 %).

Celkovo vzaté, pokles reálnych cien automobilov v rámci EÚ opätovne potvrdzuje priaznivý dlhodobý cenový trend z hľadiska spotrebiteľov, vyplývajúci z celosvetového prebytku kapacít a intenzívnej hospodárskej súťaže medzi výrobcami automobilov.

Rozdiely v cenách medzi členskými štátmi, vychádzajúce z cenníkov výrobcov, sa v roku 2009 značne znížili, pričom priemerná štandardná odchýlka poklesla z 9,8 % na 8,5 % (– 1,3 %) s výnimkou eurozóny, kde sa mierne zvýšila zo 6,0 % na 6,5 % (+ 0,5 %). Bolo to zapríčinené hlavne výrazne vyšším dopytom po malých vozidlách, vyvolaným pomerne veľkorysými dotáciami na obnovu vozového parku v niektorých krajinách.

Celkovo zostávajú cenové rozdiely pre osobné automobily mierne. Pre porovnanie, ukazovateľ rozptylu cenových úrovní za EÚ ako celok za kôš 16 potravinových produktov v rozmedzí výrobkov od masla po biely chlieb dosiahol 34,4 %1 v roku 2008.

Naopak, ceny za opravy a údržbu, ako aj ceny náhradných dielov naďalej rástli, a to výrazne nad mierou inflácie (v reálnom vyjadrení + 1,5 %, resp. 0,7 %).

Zvýšenie hospodárskej súťaže na popredajovom trhu je hlavným cieľom nového právneho rámca hospodárskej súťaže v oblasti motorových vozidiel, ktorý bol prijatý v máji a platí od minulého mesiaca. Novými pravidlami boli odňaté výhody skupinovej výnimky pre výrobcov, ktorých podiel na trhu v oblasti opráv a údržby presahuje 30 % (v súčasnosti väčšina z nich), čím sa zjednoduší konanie v prípade odmietnutia prístupu k technickým informáciám alebo v prípade zneužívania záruk (pozri IP/10/619, sprievodný prejav, a samozrejme, príslušné nariadenie2 a usmernenia).

Registrácia nových automobilov sa v druhej polovici roku 2009 zvýšila, najmä vplyvom programov na obnovu áut vo viacerých členských štátoch EÚ. Celkom bolo v roku 2009 registrovaných 14,4 milióna nových automobilov. Nestačilo to však na zamedzenie poklesu predaja o 1,6 % oproti roku 2008 a o 9,5 % oproti predkrízovému roku 2007.

Správa o cenách automobilov je súčasťou monitorovania odvetvia motorových vozidiel zo strany Komisie. Správa umožňuje spotrebiteľom porovnať ceny automobilov v celej Európe a využiť výhody a príležitosti, ktoré ponúka jednotný trh EÚ.

V správe sú uvedené informácie o cenách najrozšírenejších modelov automobilov podľa krajín. Memorandum obsahujúce podrobnejší rozbor vývoja cien je dostupné na:

http://ec.europa.eu/competition/sectors/motor_vehicles/prices/report.html

Medziročná zmena cenového indexu a reálnych cien automobilov v % (január 2010 v porovnaní s januárom 2009)

Ceny automobilov sú vyjadrené v miestnych menách a sú v nich zohľadnené zľavy.

Zdroj: Eurostat

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Krajiny mimo eurozóny

Nominálne ceny automobilov

Celková inflácia

Reálne ceny automobilov

Bulharsko

– 7,3

1,8

– 9,1

Česká republika

– 9,0

0,4

– 9,4

Dánsko

– 0,5

1,9

– 2,4

Estónsko

– 6,9

– 1,0

– 5,9

Maďarsko

5,6

6,2

– 0,6

Lotyšsko

– 8,3

– 3,3

– 5,0

Litva

– 11,4

– 0,3

– 11,1

Poľsko

2,8

3,9

– 1,1

Rumunsko

– 4,9

5,2

– 10,1

Švédsko

5,4

2,7

2,7

Spojené kráľovstvo

11,2

3,5

7,7

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Price differences for a selection of best-selling cars

(expressed as % of prices in euro before tax, comparing the most expensive –country on the left - with the cheapest model – right - in the euro zone market on 1 January 2010). Source: manufacturers' price lists

Small segments

A and B:

1/01/2010

1/01/2009

1/01/2008

Peugeot 206/207

39.7% (FR; MT)

32.7%

32.6%

Renault Clio

32.3% (PT; SI)

44.9%

23.4%

Fiat Grande Punto/Punto

29.2% (DE; CY)

30.4%

21.4%

VW Polo

28.1% (DE; SI)

26.8%

25.0%

Ford Fiesta

24.3% (FI; BE/LU)

17.9%

21.4%

Medium segment C:

1/01/2010

1/01/2009

1/01/2008

Peugeot 308

36.0% (FR, MT)

31.7%

37.5%

VW Golf

27.4% (BE; FI)

25.8%

24.3%

Ford Focus

27.9% (DE. FI)

28.7%

27.4%

Renault Mégane

26.8% (FR; SI)

51.6%

17.3%

Audi A3

18.1% (DE, IR)

17.4%

14.5%

Large car segments

D, E and F:

1/01/2010

1/01/2009

1/01/2008

VW Passat

28.1% (DE, EL)

24.1%

17.1%

Peugeot 407

20.5% (DE, FI)

39.0%

15.2%

Mercedes C

14.2% (DE, lR)

12.8%

11.9%

Audi A4

13.1% (DE, FI)

17.0%

7.4%

BMW 320D

10.6% (MT, IR)

10.3%

12.0%

1 :

Pracovný dokument útvarov Komisie KOM(2009) 591: Zvýšiť transparentnosť cien v potravinovom reťazci pre spotrebiteľov a tvorcov politík, s. 15. http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication16073_en.pdf

2 :

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 461/2010 z 27. mája 2010.


Side Bar