Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/907

Bruselj, 7. julija 2010

Novi investicijski sveženj EU za spodbujanje trgovine in krepitev pravic investitorjev

Evropska komisija je danes sprejela dve pobudi in s tem naredila prvi korak za dosego celovite evropske mednarodne naložbene politike. V strateškem dokumentu je opisano, kako se lahko z novo pristojnostjo EU na področju neposrednih tujih naložb okrepita konkurenčnost in trgovina, ki spodbujata rast in zaposlovanje. Osnutek uredbe določa tudi prehodno ureditev, ki ponuja zagotovila za obstoječe ali prihodnje dvostranske sporazume o naložbah med državami članicami EU in tretjimi državami. Na podlagi Lizbonske pogodbe bosta razvoj in upravljanje naložbene politike potekala na evropski ravni. Tako bo EU imela boljši pogajalski položaj, s čimer bi vsem evropskim podjetjem omogočili boljšo zaščito naložb.

Evropski komisar za trgovino Karel De Gucht je povedal: „Za uspešno rast evropskih investitorjev je potrebno odprto, urejeno in predvidljivo poslovno okolje. S tema predlogoma bi Evropska unija imela večjo sposobnost, da investitorjem zagotovi enake pogoje delovanja. V tem kriznem obdobju bo Evropa s celovito naložbeno politiko dolgoročno ohranila najpomembnejše mesto na področju neposrednih tujih naložb, zagotovila najboljše možne pogoje za vsa evropska podjetja, spodbujala rast in ustvarjala nova delovna mesta.“

Investicijski sveženj je sestavljen iz dveh dokumentov. Sporočilo z naslovom „Za dosego celovite evropske mednarodne naložbene politike“ ugotavlja, kako lahko naložbena politika najbolje prispeva k ciljem pametne, trajnostne in vključujoče rasti, kakor so določeni v Strategiji Evropa 2020. Drugi dokument je predlog uredbe o prehodni ureditvi za dvostranske sporazume o naložbah, ki so jih države članice sklenile s tretjimi državami pred Lizbonsko pogodbo. Komisija je na tem področju Evropski uniji in tujim investitorjem zagotovila pravno varnost, ne da bi ogrozila sposobnost pogajanja EU za nove sporazume o naložbah na ravni EU.

Ozadje

Neposredne tuje naložbe bistveno prispevajo h gospodarski rasti. Ustvarjajo delovna mesta, optimizirajo dodeljevanje sredstev, omogočajo prenos tehnologije in spodbujajo trgovino. EU je največji svetovni akter na področju neposrednih tujih naložb. Leta 2008 so izhodne neposredne tuje naložbe znašale 3,3 bilijona EUR, vhodne neposredne tuje naložbe EU pa 2,4 bilijona EUR.

Te naložbe so zavarovane z dvostranskimi sporazumi o naložbah, ki določajo pogoje za naložbe državljanov in družb ene države v drugi državi ter zagotavljajo pravno zavezujočo raven zaščite, da bi med zadevnima državama spodbudili investicijske tokove. Dvostranski sporazumi o naložbah investitorjem med drugim zagotavljajo tudi pošteno, nepristransko in nediskriminacijsko obravnavo, zaščito pred nezakonito razlastitvijo in neposredno uporabo mednarodne arbitraže. Države EU so glavne uporabnice dvostranskih sporazumov na svetovni ravni, saj so skupno sklenile že približno 1 200 tovrstnih sporazumov.

Več informacij

V obliki vprašanj in odgovorov je na voljo na:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=590

Strateški dokument je na voljo na/ Osnutek uredbe je na voljo na:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=591


Side Bar