Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/907

Bruxelles, 7 iulie 2010

Noul pachet de investiții UE pentru stimularea comerțului și pentru fundamentarea drepturilor investitorilor

Astăzi, Comisia Europeană a făcut primul pas către o politică europeană globală în materie de investiții internaționale, cuprinzând două inițiative. Un document strategic prevede modul în care noile competențe ale UE în domeniul investițiilor străine directe pot fi utilizate pentru a stimula competitivitatea și comerțul, ducând la creștere economică și la locuri de muncă. Totodată, un proiect de regulament stabilește dispozițiile tranzitorii care oferă garanții pe baza tratatelor bilaterale de investiții existente sau în curs încheiate între UE și țări care nu fac parte din UE. În temeiul tratatului de la Lisabona, politica de investiții va fi elaborată și gestionată la nivel european, oferind UE o poziție de negociere mai puternică pentru a oferi o mai bună protecție a investițiilor pentru toate întreprinderile europene.

Karel De Gucht, comisar UE pentru comerț, a declarat „Investitorii europeni au nevoie de un mediu de afaceri deschis, solid și previzibil pentru a prospera, iar aceste propuneri au ca scop consolidarea capacității UE de a garanta investitorilor condiții echitabile. Pe termen lung, o politică de investiții globală va menține UE pe prima poziție la nivel mondial în domeniul investițiilor străine directe, va asigura cele mai bune afaceri pentru toate întreprinderile europene, va învigora creșterea economică și va crea locuri de muncă în acest moment crucial.”

Pachetul de investiții include două documente: mai întâi, documentul strategic „Către o politică europeană globală în materie de investiții internaționale”, care examinează modul în care politica de investiții poate contribui cel mai bine la o creștere economică inteligentă, durabilă și inclusivă – obiectivele strategiei Europa 2020. În al doilea rând, o propunere de regulament care ar stabili dispozițiile tranzitorii privind acele acorduri bilaterale de investiții pe care țările din UE le-au încheiat cu alte părți din lume înainte de tratatul de la Lisabona. În acest caz, Comisia a oferit certitudine de ordin juridic investitorilor din UE și străini, fără a dăuna abilității UE de a negocia noi tratate de investiții la nivel de UE.

Context

Investițiile străine directe aduc o contribuție esențială la creșterea economică. Acestea creează locuri de muncă, optimizează alocarea resurselor, permit transferul de tehnologie și stimulează comerțul. UE este cel mai important actor la nivel mondial în domeniul investițiilor străine directe (ISD). Până în 2008, fluxurile externe de ISD au fost în valoare de 3 300 miliarde EUR, în timp de fluxurile UE interne au reprezentat 2 400 miliarde EUR.

Respectivele investiții sunt garantate prin tratatele bilaterale privind investițiile (TBI). Acestea stabilesc termenii și condițiile pentru investițiile efectuate de resortisanți și societăți dintr-o țară într-o altă țară și stabilesc un nivel de protecție obligatoriu din punct de vedere juridic pentru a încuraja fluxurile de investiții între două țări. Printre alte aspecte, TBI acordă investitorilor un tratament corect, echitabil și nediscriminatoriu, protecție față de exproprierile ilegale și recursul direct la arbitrajul internațional. Statele UE sunt principalii utilizatori, la nivel global, ai TBI, cu un număr total de aproximativ 1 200 de tratate bilaterale deja încheiate.

Pentru informații suplimentare

O pagină de întrebări și răspunsuri poate fi găsită la:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=590

Documentul strategic poate fi accesat la/ Proiectul de regulament poate fi accesat la:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=591


Side Bar