Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/907

Bryssel 7. heinäkuuta 2010

EU:n uudella investointipaketilla kasvatetaan kauppaa ja turvataan investoijien oikeudet

Euroopan komissio ilmoitti tänään kahdesta aloitteesta, jotka ovat ensimmäinen askel kohti EU:n kattavaa investointipolitiikkaa. Pakettiin kuuluvassa tiedonannossa kerrotaan, kuinka EU voi käyttää suorien ulkomaisten investointien alalla saamaansa uutta toimivaltaa kilpailukyvyn ja kaupan edistämiseen ja sitä kautta kasvun ja työpaikkojen synnyttämiseen. Asetusluonnoksessa taas vahvistetaan siirtymäjärjestelyjä, joilla tarjotaan takuita jäsenvaltioiden ja unionin ulkopuolisten maiden kahdenvälisiä investointisopimuksia varten. Investointipolitiikkaa kehitetään ja hallinnoidaan EU:n tasolla Lissabonin sopimuksen puitteissa, mikä antaa EU:lle vahvemman neuvotteluaseman ja mahdollisuuden tarjota näin paremman investointisuojan kaikille eurooppalaisille yrityksille.

EU:n kauppakomissaari Karel De Gucht totesi eurooppalaisten sijoittajien tarvitsevan menestyäkseen avoimen, vakaan ja ennustettavan liiketoimintaympäristön. ”Komission ehdotuksilla pyritään vahvistamaan EU:n kykyä taata sijoittajille tasapuoliset toimintaedellytykset. Kattavalla investointipolitiikalla pidetään EU pitkällä tähtäimellä maailman ykkösenä suorien ulkomaisten investointien alalla, huolehditaan eurooppalaisten yritysten eduista, vauhditetaan kasvua ja luodaan työpaikkoja näinä vaikeina aikoina.”

Investointipaketti käsittää kaksi asiakirjaa, joista ensimmäinen on tiedonanto tulevasta kattavasta ja kansainvälisestä investointipolitiikasta. Siinä tarkastellaan miten investointipolitiikalla voitaisiin parhaiten edistää älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua eli Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita. Toinen on asetusehdotus siirtymäjärjestelyistä niitä kahdenvälisiä investointisopimuksia varten, jotka EU-maat ovat tehneet unionin ulkopuolisten maiden kanssa ennen Lissabonin sopimusta. Siinä komissio tarjoaa oikeusvarmuuden EU-maiden ja ulkomaiden sijoittajille heikentämättä unionin kykyä neuvotella uusista investointisopimuksista EU:n tasolla.

Taustaa

Suorat ulkomaiset investoinnit ovat talouskasvun tärkein edellytys. Niillä luodaan työpaikkoja, optimoidaan resurssien allokointi, mahdollistetaan teknologian siirrot ja kasvatetaan kauppaa. EU on maailman suurin toimija alalla. Vuoteen 2008 mennessä EU on tehnyt suoria ulkomaisia investointeja 3,3 biljoonan euron arvosta, ja unioniin suuntautuvien investointien määrä oli 2,4 biljoonaa euroa.

Investoinnit tehdään kahdenvälisin investointisopimuksin, joissa vahvistetaan ne ehdot, joilla yhden maan kansalaiset ja yritykset voivat investoida toiseen maahan. Lisäksi niissä asetetaan oikeudellisesti sitova suojelun taso, joka edistää kahden maan välisiä investointivirtoja. Kahdenväliset investointisopimukset takaavat sijoittajille oikeudenmukaisen, tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun, suojaavat lainvastaiselta pakkolunastukselta ja tarjoavat suoran mahdollisuuden kansainväliseen välimiesmenettelyyn. EU-maat ovat tehneet yhteensä jo 1 200 kahdenvälistä investointisopimusta, mikä on eniten maailmassa.

Lisätietoja

Kysymyksiä ja vastauksia:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=590

Tiedonanto/Asetusluonnos:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=591


Side Bar