Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/907

Bruxelles, den 7. juli 2010

Ny EU-pakke om investeringer, der skal fremme handelen og underbygge investorernes rettigheder

Med to initiativer tog Europa-Kommissionen i dag det første skridt i retningen af etableringen af en samlet europæisk international investeringspolitik. I et politisk oplæg redegøres der for, hvordan den nye EU-kompetence inden for udenlandske direkte investeringer kan anvendes til at fremme konkurrenceevnen og handelen og dermed øge væksten og beskæftigelsen. Samtidig indføres der i et udkast til en forordning overgangsordninger, hvorved der gives garantier med hensyn til gældende bilaterale investeringsaftaler eller de aftaler, der er undervejs, og som er indgået mellem EU og ikke-EU-lande. I henhold til Lissabontraktaten vil investeringspolitikken blive udarbejdet og forvaltet på europæisk plan, hvilket giver EU bedre forhandlingsmuligheder for at opnå bedre investeringsbeskyttelse for alle europæiske virksomheder.

EU's handelskommissær, Karel De Gucht, udtalte, at "de europæiske investorer har brug for åbne, fornuftige og forudsigelige virksomhedsmiljøer for at kunne trives, og disse forslag har til formål at styrke EU's evne til at sikre dem ensartede betingelser. På lang sigt vil en omfattende investeringspolitik medføre, at Europa forbliver nummer et på verdensplan inden for udenlandske direkte investeringer, sikre det bedste for europæiske virksomheder, sætte skub i væksten og skabe arbejdspladser på dette afgørende tidspunkt".

Investeringspakken består af to dokumenter: Det første er et politisk oplæg om "Etablering af en samlet europæisk international investeringspolitik", hvori det undersøges, hvordan investeringspolitikken bedst kan bidrage til intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst – som er målene i Europa 2020-strategien. Det andet er et forslag til en forordning, hvorved der indføres overgangsordninger for de bilaterale investeringsaftaler, som EU-landene har indgået med andre dele af verden før Lissabontraktaten. I den forbindelse har Kommissionen sørget for retssikkerhed for EU og de udenlandske investorer uden at skade EU's evne til at forhandle nye investeringsaftaler på EU-plan.

Baggrund

Udenlandske direkte investeringer er den største bidragsyder til økonomisk vækst. De skaber arbejdspladser, optimerer ressourceallokering, muliggør teknologi­overførsel og fremmer handel. EU er den største aktør i verden i forbindelse med udenlandske direkte investeringer. I 2008 var beholdningerne af de udenlandske investeringer, der investeres uden for EU, på i alt 3,3 billioner EUR, hvorimod beholdningerne af de udenlandske investeringer, der investeres inden for EU, beløb sig til 2,4 billioner EUR.

Disse investeringer er sikret gennem de bilaterale investeringsaftaler. De fastlægger betingelser og vilkår for investeringer, som et lands statsborgere og virksomheder foretager i et andet, og etablerer et retligt bindende beskyttelsesniveau for at fremme investeringsstrømmene mellem to lande. De bilaterale investeringsaftaler giver bl.a. investorerne en rimelig og retfærdig og ikke diskriminerende behandling, beskyttelse over for ulovlig ekspropriation og direkte mulighed for søgsmål hos internationale domstole. EU-landene er de vigtigste brugere af de bilaterale investeringsaftaler på verdensplan, med i alt ca. 1 200 allerede indgåede aftaler.

Yderligere oplysninger

På følgende adresse findes en oversigt over spørgsmål og svar:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=590

Det politiske oplæg findes på følgende adresse/ Udkastet til forordningen findes her:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=591


Side Bar