Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/906

Strasbourg, 7. julija 2010

Začetek skupnih pogovorov med Evropsko komisijo in Svetom Evrope o pristopu EU h Konvenciji o človekovih pravicah

Danes so se začeli uradni pogovori o pristopu Evropske unije k Evropski konvenciji o človekovih pravicah. Generalni sekretar Sveta Evrope Thorbjørn Jagland in podpredsednica Evropske komisije Viviane Reding sta na srečanju v Strasbourgu naznanila začetek tega skupnega procesa. Sogovornika sta iskala način za pospešitev postopka, da bi imeli evropski državljani čim prej koristi od močnejšega in bolj usklajenega varstva temeljnih pravic.

„Današnji dan se bo zapisal v zgodovino. Zapolnili bomo vrzel v evropskem sistemu varstva temeljnih pravic, Svet Evrope in Evropska unija pa bosta odslej usklajeno pristopala k varstvu pravic,“ je dejala Viviane Reding, evropska komisarka za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo. „EU ima pomembno vlogo pri nadaljnji krepitvi sistema temeljnih pravic iz Konvencije. Imamo že lastno Listino o temeljnih pravicah, ki je najsodobnejša kodifikacija temeljnih pravic v svetu. To je odlična podlaga za uspešno uskladitev stališč pogajalskih partnerjev.“

„Evropska konvencija o človekovih pravicah je temeljni akt na področju varstva človekovih pravic v vsej Evropi. Evropska unija za delo svojih institucij sprejema ista pravila glede človekovih pravic in isti nadzor, kot se uporabljajo v vseh evropskih demokracijah. S tem izraža močno sporočilo – da se Evropa spreminja ter da so najvplivnejši in najmočnejši pripravljeni prevzeti svoj delež odgovornosti pri uvajanju teh sprememb in po njih,” je dejal Thorbjørn Jagland, generalni sekretar Sveta Evrope.

S pristopom k Evropski konvenciji o človekovih pravicah bo EU enakopravno s svojimi državami članicami zagotavljala sistem varstva temeljnih pravic, ki ga nadzira Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu. Pri obravnavi zadev pred strasbourškim sodiščem bo tako lahko izražala svoja stališča. Postala bo 48. podpisnica Konvencije. Med sodniki pri Evropskem sodišču za človekove pravice bo dobila lastnega predstavnika.

Poleg tega bo pristop posameznikom omogočil nove možnosti sodnega varstva. Potem ko bodo izčrpali vsa domača pravna sredstva, bodo lahko pri Evropskem sodišču za človekove pravice vložili pritožbo zaradi domnevne kršitve temeljnih pravic s strani EU.

Ozadje

Pristop EU k Evropski konvenciji o človekovih pravicah je določen v členu 6 Pogodbe o delovanju Evropske unije in v členu 59 Evropske konvencije o človekovih pravicah, kakor je bila spremenjena s Protokolom 14.

Komisija je 17. marca predlagala pogajalske direktive za pristop EU h Konvenciji (IP/10/291), pravosodni ministri EU pa so jo 4. junija pooblastili, da v njihovem imenu vodi pristopna pogajanja. Odbor ministrov Sveta Evrope je 26. maja svojemu usmerjevalnemu odboru za človekove pravice dal ad-hoc pooblastila, da skupaj z EU pripravi potrebne pravne akte za pristop EU h Konvenciji.

Naslednji koraki

Od danes se bodo pogajalci Komisije in strokovnjaki iz Usmerjevalnega odbora za človekove pravice Sveta Evrope redno sestajali, da bi se uskladili glede sporazuma o pristopu. Ob koncu procesa bo pristopni sporazum sklenilo 47 sedanjih pogodbenic Konvencije in EU (na podlagi soglasne odločitve Sveta; poleg tega mora sporazum odobriti še Evropski parlament, ki ga je treba redno obveščati o vseh stopnjah pogajanj). Sklep o podpisu pristopnega sporazuma morajo ratificirati vse države članice EU. Prav tako bo moralo pristopni sporazum ratificirati vseh 47 pogodbenic Evropske konvencije o človekovih pravicah – tudi tiste, ki so hkrati države članice Evropske unije, in sicer v skladu s svojimi ustavnimi pravili. Obe strani si želita, da bi se pogovori nemoteno odvijali in hitro zaključili ter bi lahko EU čim prej pristopila h Konvenciji.

Več informacij

Spletna stran podpredsednice Komisije in komisarke za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm.

Spletna stran generalnega sekretarja Sveta Evrope Thorbjørna Jaglanda: http://www.coe.int/T/SECRETARYGENERAL/SG/.


Side Bar