Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/906

Strasbourg, 7 iulie 2010

Comisia Europeană și Consiliul Europei demarează discuții comune privind aderarea UE la Convenția Europeană a Drepturilor Omului

Astăzi au început discuțiile oficiale privind aderarea Uniunii Europene la Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO). Thorbjørn Jagland, Secretarul General al Consiliului Europei, și Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene, au marcat inițierea acestui proces comun în cadrul unei reuniuni la Strasbourg. Aceștia au discutat modalitățile prin care ar putea face să avanseze procesul de negociere, astfel încât cetățenii să poată beneficia rapid de o protecție mai puternică și mai coerentă a drepturilor fundamentale în Europa.

„Astăzi este un moment cu adevărat istoric. Creăm acum veriga care lipsește din sistemul de protecție a drepturilor fundamentale al Europei, care să asigure coerența între abordarea Consiliului Europei și cea a Uniunii Europene”, a declarat Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisar pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie. „UE are un rol important în consolidarea în continuare a sistemului de drepturi fundamentale al Convenției. Dispunem deja de propria noastră Cartă a Drepturilor Fundamentale, care este cea mai modernă codificare a drepturilor fundamentale din lume. Aceasta constituie o excelentă premisă pentru o concertare de succes între partenerii de negociere.”

„Convenția Europeană a Drepturilor Omului este referința de bază pentru protecția drepturilor omului în întreaga Europă. Prin faptul că acceptă să supună activitatea instituțiilor sale acelorași norme în materie de drepturi ale omului și aceleiași monitorizări care se aplică tuturor democrațiilor europene, Uniunea Europeană transmite un mesaj foarte puternic – acela că Europa se schimbă - și că cei care au cea mai mare influență și cea mai mare putere sunt pregătiți să accepte partea lor de responsabilitate pentru această schimbare și în contextul acestei schimbări”, a declarat Thorbjørn Jagland, Secretarul General al Consiliului Europei.

Aderarea UE la CEDO va situa UE pe picior de egalitate cu statele sale membre în ceea ce privește sistemul de protecție a drepturilor fundamentale monitorizat de Curtea Europeana a Drepturilor Omului de la Strasbourg. Acesta va face auzită vocea Uniunii Europene în cauzele care ajung în fața Curții de la Strasbourg. La aderare, UE va deveni cel de al 48-lea semnatar al CEDO. UE va avea propriul său judecător în cadrul Curții Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg.

De asemenea, aderarea va pune la dispoziția persoanelor o nouă posibilitate de reparare a prejudiciilor suferite. Cetățenii vor putea – după epuizarea căilor de atac pe plan național – să sesizeze Curții Europene a Drepturilor Omului cazurile de presupusă încălcare a drepturilor omului de către UE.

Context

Aderarea UE la CEDO este impusă prin articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană și prevăzută de articolul 59 din CEDO, astfel cum a fost modificată prin protocolul 14.

La 17 martie, Comisia a propus directive de negociere în vederea aderării UE la Convenție (IP/10/291). La 4 iunie, miniștrii de justiției ai UE au încredințat Comisiei mandatul de a conduce, în numele acestora, negocierile. La 26 mai, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a dat un mandat ad-hoc Comitetului său director pentru drepturile omului de a elabora, împreună cu UE, instrumentul juridic necesar aderării UE la CEDO.

Următoarele etape

Începând de astăzi, negociatori din partea Comisiei și experți din cadrul Comitetului director pentru drepturile omului al Consiliului Europei se vor întâlni periodic pentru a lucra la acordul de aderare. La sfârșitul acestui proces, acordul privind aderarea va fi încheiat între cele 47 de părți contractante la CEDO și UE (hotărând prin decizia unanimă a Consiliului UE, fiind de asemenea nevoie de avizul Parlamentului European, care trebuie informat corespunzător în toate etapele negocierilor). Decizia de încheierea a acordului trebuie să fie ratificată de statele membre ale UE. Acordul de aderare va trebui, de asemenea, să fie ratificat de toate cele 47 de părți contractante la CEDO, în conformitate cu obligațiile lor constituționale specifice, inclusiv de către părțile care sunt și state membre ale UE. Ambele părți sunt dornice să încheie discuțiile rapid și în bune condiții, astfel încât aderarea să se efectueze cât mai curând posibil.

Pentru informații suplimentare

Pagina principală de internet a dnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisar pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Pagina principală de internet a dlui Thorbjørn Jagland, Secretarul General al Consiliului Europei: http://www.coe.int/T/SECRETARYGENERAL/SG/ 


Side Bar