Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/906

Στρασβούργο, 7 Ιουλίου 2010

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρώπης αρχίζουν συνομιλίες για την προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Άρχισαν σήμερα επίσημες συνομιλίες για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (EΣΑΔ). Ο Thorbjørn Jagland, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, και η Viviane Reding, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συναντήθηκαν στο Στρασβούργο για να σηματοδοτήσουν την έναρξη αυτής της κοινής διαδικασίας. Συζήτησαν για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία έτσι ώστε οι πολίτες να μπορούν να επωφεληθούν γρήγορα από ισχυρότερη και συνεκτικότερη προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρώπη.

«Η σημερινή ημέρα είναι πραγματικά ιστορική. Μπαίνει τώρα στη θέση του ο συνδετικός κρίκος που έλειπε από το ευρωπαϊκό σύστημα προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και διασφαλίζεται έτσι η συνοχή μεταξύ των προσεγγίσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δήλωσε η Αντιπρόεδρος Viviane Reding, Επίτροπος της ΕΕ αρμόδια για τη Δικαιοσύνη, τα Θεμελιώδη Δικαιώματα και την Ιθαγένεια. «Η ΕΕ πρόκειται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην περαιτέρω ενίσχυση του συστήματος της Σύμβασης για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα. Έχουμε ήδη το δικό μας Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ο οποίος αντιπροσωπεύει την πλέον σύγχρονη κωδικοποίηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στον κόσμο. Τούτο αποτελεί άριστη προϋπόθεση για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των εταίρων των διαπραγματεύσεων».

Ο Thorbjørn Jagland, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, δήλωσε: «Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποτελεί την ουσιαστική αναφορά για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλη την Ευρώπη. Αποδεχόμενη να υποβάλει τις εργασίες των οργάνων της στους ίδιους κανόνες που διέπουν τα θεμελιώδη δικαιώματα και στον ίδιο έλεγχο με αυτόν που ασκείται σε όλες τις ευρωπαϊκές δημοκρατίες, η Ευρωπαϊκή Ένωση εκπέμπει σήμερα ένα πολύ ισχυρό μήνυμα – ότι η Ευρώπη αλλάζει – και ότι οι ισχυροί και αυτοί που ασκούν τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο είναι έτοιμοι να αποδεχτούν το μέρος της ευθύνης τους όσον αφορά αυτήν την αλλαγή».

Η προσχώρηση της ΕΕ στην ΕΣΑΔ θα εξισώσει την ΕΕ με τα κράτη μέλη της όσον αφορά το σύστημα προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων το οποίο εποπτεύεται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο. Θα επιτρέψει να ακούγεται και να γίνεται κατανοητή η φωνή της ΕΕ στις υποθέσεις που φτάνουν στο Δικαστήριο του Στρασβούργου. Με την προσχώρησή της, η ΕΕ θα καταστεί το 48ο συμβαλλόμενο μέρος της ΕΣΑΔ. Η ΕΕ θα έχει τον δικό της δικαστή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο.

Η προσχώρηση θα παρέχει επίσης μία νέα δυνατότητα προσφυγής στους πολίτες, οι οποίοι θα μπορούν εφεξής – αφού θα έχουν εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα στη χώρα τους– να υποβάλλουν καταγγελία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για εικαζόμενη παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων από την ΕΕ.

Ιστορικό

Η προσχώρηση της ΕΕ στην ΕΣΑΔ απαιτείται από το άρθρο 6 της συνθήκης της Λισαβόνας και προβλέπεται από το άρθρο 59 της ΕΣΑΔ, όπως τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλο αριθ. 14.

Στις 17 Μαρτίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε οδηγίες διαπραγματεύσεων για την προσχώρηση της ΕΕ στην ΕΣΑΔ (IP/10/291). Στις 4 Ιουνίου, οι υπουργοί δικαιοσύνης της ΕΕ έδωσαν στην Επιτροπή την εντολή να διεξαγάγει τις διαπραγματεύσεις προσχώρησης εξ ονόματός τους. Στις 26 Μαΐου, Η επιτροπή υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης έδωσε ειδική εντολή στην διοικούσα επιτροπή του για τα ανθρώπινα δικαιώματα να επεξεργαστεί με την ΕΕ το αναγκαίο νομικό μέσο για την προσχώρηση της ΕΕ στην ΕΣΑΔ.

Επόμενα στάδια

Από σήμερα, διαπραγματευτές της Επιτροπής και εμπειρογνώμονες από την διοικούσα επιτροπή για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης θα συνεδριάζουν τακτικά για την σύνταξη της συμφωνίας προσχώρησης. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, η συμφωνία προσχώρησης θα συναφθεί μεταξύ των σημερινών 47 συμβαλλόμενων μερών της Ευρωπαϊκής Σύμβασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ΕΣΑΔ) και από την ΕΕ (με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου της ΕΕ ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο πρέπει να ενημερώνεται πλήρως για όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων, πρέπει επίσης να δώσει τη συναίνεσή του). Η απόφαση σύναψης πρέπει να επικυρωθεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η συμφωνία προσχώρησης θα πρέπει επίσης να επικυρωθεί και από τα 47 συμβαλλόμενα μέρη της ΕΣΑΔ σύμφωνα με τις αντίστοιχες συνταγματικές απαιτήσεις τους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που είναι και κράτη μέλη της ΕΕ. Και οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν να φέρουν απρόσκοπτα και αισίως σε πέρας τις συνομιλίες, ούτως ώστε να πραγματοποιηθεί η προσχώρηση το συντομότερο δυνατόν.

Περισσότερες πληροφορίες

Αρχική σελίδα της Viviane Reding, Αντιπροέδρου και Επιτρόπου αρμόδιας για τη Δικαιοσύνη, τα Θεμελιώδη Δικαιώματα και την Ιθαγένεια:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Αρχική σελίδα του Thorbjørn Jagland, Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης: http://www.coe.int/T/SECRETARYGENERAL/SG/ 


Side Bar