Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/906

Strasbourg, den 7. juli 2010

Europa-Kommissionen og Europarådet indleder fælles drøftelser om EU's tiltrædelse af menneske-rettighedskonventionen

I dag begyndte de officielle drøftelser om Den Europæiske Unions tiltrædelse af den europæiske menneskerettighedskonvention. Europarådets generalsekretær, Thorbjørn Jagland, og næstformand i Europa-Kommissionen, Viviane Reding, markerede indledningen af denne fælles proces ved et møde i Strasbourg. De drøftede, hvordan man kan fremskynde processen, så borgerne hurtigst muligt får en bedre og mere ensartet beskyttelse af deres grundlæggende rettigheder.

Næstformand Viviane Reding, som er EU's kommissær for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab udtalte, at denne dag er historisk, fordi hullet i EU's regler, hvad angår beskyttelse af de grundlæggende rettigheder, bliver lukket, og det vil sikre overensstemmelse mellem Europarådets og Den Europæiske Unions fremgangsmåde. Hun tilføjede, at EU har en vigtig rolle at spille i forbindelse med en yderligere forbedring af konventionens regler vedrørende grundlæggende rettigheder. EU har allerede sit eget charter om grundlæggende rettigheder, som er verdens nyeste kodificering af de grundlæggende rettigheder, og hun mente, at det er et meget godt udgangspunkt for, at parterne kan nå til enighed under drøftelserne.

Europarådets generalsekretær, Thorbjørn Jagland udtalte, at den europæiske menneskerettighedskonvention er det vigtigste middel til beskyttelse af menneske-rettighederne i hele Europa, og at når Den Europæiske Union accepterer, at arbejdet i dens institutioner underlægges de samme menneskerettighedsbestemmelser og den samme kontrol som alle europæiske demokratier, så sender den et meget stærkt budskab om, at EU er under forandring, og at dem med mest indflydelse er klar til at tage deres del af ansvaret for denne forandring.

EU's tiltrædelse af den europæiske menneskerettighedskonvention vil sidestille EU med medlemsstaterne med hensyn til reglerne for beskyttelse af de grundlæggende rettigheder, som overvåges af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg. Tiltrædelsen vil gøre det muligt for EU at blive hørt, når sager behandles ved menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg. Med tiltrædelsen bliver EU nr. 48 til at underskrive den europæiske menneskerettighedskonvention, og EU vil få sin egen dommer ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg.

Tiltrædelsen betyder også, at EU-borgerne får adgang til flere retsmidler, idet de - efter at have udtømt deres eget lands retsmidler - kan indbringe klager over krænkelser af de grundlæggende rettigheder for Den Europæiske Menneske-rettighedsdomstol.

Baggrund

EU skal tiltræde den europæiske menneskerettighedskonvention i henhold til artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 59 i den europæiske menneskerettighedskonvention, som ændret ved protokol 14.

Den 17. marts 2010 fremlagde Kommissionen forslag til forhandlingsdirektiver med henblik på EU's tiltrædelse af den europæiske menneskerettighedskonvention (IP/10/291). Den 4. juni 2010 gav EU's justitsministre Kommissionen mandat til at gennemføre forhandlingerne på deres vegne. Den 26. maj 2010 gav Europarådets ministerkomité sin styringskomité for menneskerettigheder ad hoc mandat til sammen med EU at udvikle de juridiske instrumenter, som er nødvendige for EU's tiltrædelse af den europæiske menneskerettighedskonvention.

Næste skridt

Fra i dag skal repræsentanter for Kommissionen og eksperter fra Europarådets styringskomité for menneskerettigheder jævnligt mødes for at udarbejde tiltrædelsesaftalen. Når processen er afsluttet, indgås tiltrædelsesaftalen mellem de 47 kontraherende parter i den europæiske menneskerettighedskonvention og EU (med enstemmighed Rådet for Den Europæiske Union og godkendelse i Europa-Parlamentet, som skal holdes fuldt underrettet om hele forhandlingsforløbet). Afgørelsen om indgåelse af aftalen skal ratificeres af EU's medlemsstater. Tiltrædelsesaftalen skal også ratificeres af alle 47 kontraherende parter i den europæiske menneskerettighedskonvention i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige bestemmelser. Begge parter ønsker, at drøftelserne gennemføres hurtigt og gnidningsløst, så tiltrædelsen kan ske så hurtigt som muligt.

Yderligere oplysninger:

Websted for Viviane Reding, Kommissionens næstformand og kommissær for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Websted for Thorbjørn Jagland, Europarådets generalsekretær:
http://www.coe.int/T/SECRETARYGENERAL/SG/ 


Side Bar