Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/906

Страсбург, 7 юли 2010 г.

Европейската комисия и Съветът на Европа започват съвместни разговори за присъединяването на ЕС към Конвенцията за правата на човека

Днес започнаха официални разговори относно присъединяването на Европейския съюз към Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ). Началото на този съвместен процес беше отбелязано на среща в Страсбург между Торбьорн Ягланд, генерален секретар на Съвета на Европа и Вивиан Рединг, заместник-председател на Европейската комисия. Те обсъдиха начини за придвижване на процеса, за да могат гражданите да се възползват скоро от по-солидна и по-съгласувана защита на основните права в Европа.

„Днес е истински исторически момент. Ние създаваме липсващият свързващ елемент в европейската система за защита на основните права, като гарантираме съгласуване между подходите на Съвета на Европа и на Европейския съюз,“ заяви Вивиан Рединг, комисар на ЕС по правосъдието, основните права и гражданството. „ЕС има важна роля за по-нататъшното укрепване на системата на Конвенцията за основните права. Ние вече разполагаме с наша Харта за основните права, която представлява най-модерната система за кодификация на основните права в света. Тя е много добро предварително условие за успешното съгласуване на идеите на участващите в преговорите партньори.“

„Европейската конвенция за правата на човека представлява основен отправен документ за защита на правата на човека за всички в Европа. Като се съгласява да прилага за действията на своите институции същите правила за правата на човека и същите проверки, като тези, които се прилагат във всички европейски демокрации, Европейският съюз изпраща най-ясното послание, а именно, че Европа се променя и че най-влиятелните и най-силните са готови да поемат своята част от отговорността за постигане на промяната, заяви Торбьорн Ягланд, генерален секретар на Съвета на Европа.

Присъединяването на ЕС към ЕКПЧ ще постави ЕС на същото ниво като неговите държави-членки по отношение на системата за защита на основните права, чието спазване се съблюдава от Европейския съд за правата на човека в Страсбург. Това ще позволи да бъде чут гласът на ЕС в рамките на дела, които Съдът в Страсбург разглежда. С присъединяването ЕС ще стане 48-та договаряща се страна по ЕКПЧ. ЕС ще има свой съдия в Европейския съд за правата на човека.

Присъединяването ще предостави и нова възможност за защита за физическите лица. След като са изчерпали защитните мерки на националното право, те ще могат да отнасят жалби относно нарушаването на основните права от ЕС пред Европейския съд за правата на човека.

Контекст

Изискването за присъединяването на ЕС към ЕКПЧ е посочено в член 6 от Договора от Лисабон и е предвидено в член 59 от ЕКПЧ, изменена с протокол 14.

На 17 март Комисията предложи указания за водене на преговори за присъединяването на ЕС към ЕКПЧ (IP/10/291). На 4 юни министрите на ЕС по правосъдието предоставиха мандат на Комисията за водене на преговори от тяхно име. На 26 май Комитетът на министрите на Съвета на Европа предостави ad-hoc мандат на Управителния комитет по правата на човека за изготвянето заедно с ЕС на необходимия правен инструмент за присъединяването на ЕС към ЕКПЧ.

Следващи стъпки

От днес преговарящите страни от Комисията и експерти от Управителния комитет по правата на човека на Съвета на Европа ще се срещат редовно, за да работят по споразумението за присъединяване. В края на процеса споразумението за присъединяване ще бъде сключено между 47-те договарящи се страни по ЕКПЧ и ЕС (с единодушно решение на Съвета на ЕС, като Европейският парламент, който следва да бъде изцяло информиран на всички етапи от преговорите, трябва също да предостави съгласието си). Решението за сключване трябва да бъде ратифицирано от държавите-членки на ЕС. Споразумението за присъединяване ще бъде ратифицирано също от всички 47 договарящи се страни по ЕКПЧ в съответствие с техните конституционни изисквания, включително и от страна на тези страни, които са държави-членки на ЕС. И двете страни по преговорите поемат ангажимент за безпроблемно и бързо провеждане на разговорите, което да позволи присъединяването да стане възможно най-скоро.

За повече информация:

Уебстраница на Вивиан Рединг, заместник-председател на Комисията, комисар на ЕС по правосъдието, основните права и гражданството:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Уебстраница на Торбьорн Ягланд, генерален секретар на Съвета на Европа: http://www.coe.int/T/SECRETARYGENERAL/SG/ 


Side Bar