Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/905

Bruxelles, 7 iulie 2010

UE lansează o dezbatere publică privind viitorul pensiilor

Comisia Europeană a lansat astăzi o dezbatere publică la nivel european privind modul în care UE poate asigura pensii adecvate, viabile și sigure și în care poate sprijini cel mai bine eforturile la nivel național. Îmbătrânirea populației în toate statele membre a pus la grea încercare sistemele de pensii, iar criza economică și financiară nu a făcut decât să crească această presiune. Documentul consultativ, o carte verde, ridică o serie de întrebări, invitând toate părțile interesate să contribuie cu puncte de vedere, opinii și idei cu privire la abordarea problemei pensiilor - una dintre cele mai grele cu care se confruntă Europa și cea mai mare parte a lumii astăzi - și cu privire la modul în care UE poate contribui la găsirea de soluții.

În prezentarea documentului de consultare și cu sprijinul deplin al comisarilor Olli Rehn (afaceri economice și monetare) și Michel Barnier (piața internă și servicii), László Andor, comisar UE pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune a declarat:

Numărul persoanelor ieșite la pensie în Europa în comparație cu cele care le finanțează pensiile este prevăzut să se dubleze până în 2060 - situația actuală pur și simplu nu este viabilă. Pentru a răspunde acestei provocări, echilibrul între perioada de timp petrecută în activitate și cea de pensie trebuie să fie examinat cu atenție.

Dl Andor a adăugat: Avem de ales între pensionari mai săraci, contribuții mai mari pentru pensie sau mai mulți oameni care lucrează mai mult și mai mult timp. Unul dintre marile succese ale modelului social european este asigurarea că bătrânețea nu este sinonimă cu sărăcia. Aceasta este o promisiune pe care trebuie să continuăm să o respectăm și dialogul pe care îl lansăm astăzi ar trebui să ajute statele membre să ia deciziile corecte pentru a se asigura că sistemele de pensii sunt adecvate scopului pentru care sunt destinate.

Cartea verde trece în revistă cadrul european de pensii într-o manieră holistică și integrată, bazându-se pe sinergiile dintre politica economică și cea socială și pe reglementarea pieței financiare, ceea ce explică de ce cuprinde atât de multe subiecte diferite, cum ar fi: perioade mai îndelungate de activitate, piața internă pentru pensii, mobilitatea pensiilor pe teritoriul UE, goluri în legislația UE, viitorul regim de solvență pentru fondurile de pensii, riscul insolvenței angajatorului, adoptarea informată de decizii și guvernanță la nivelul UE.

În mod special, cartea verde are drept obiectiv abordarea următoarelor aspecte:

  • asigurarea unor venituri adecvate la pensie și asigurarea că sistemele de pensie sunt viabile pe termen lung

  • atingerea echilibrului corect între muncă și pensie și facilitarea unei vieți active mai îndelungate

  • înlăturarea obstacolelor în calea persoanelor care muncesc în diferite țări UE și în calea pieței interne pentru produse de pensie

  • în urma crizei economice recente, realizarea unor pensii mai sigure atât în prezent, cât și pe termen lung

  • asigurarea unei mai mari transparențe a pensiilor, pentru ca persoanele să poată lua decizii informate în legătură cu propriul venit la pensie

Consultarea reprezintă o inițiativă comună a comisarilor Andor, Barnier (piața internă și servicii) și Rehn (afaceri economice și monetare) și cuprinde politici sociale și economice, precum și reglementarea pieței financiare. Nu se fac propuneri politice specifice, dar se solicită puncte de vedere în legătură cu posibile acțiuni viitoare la nivel european.

Perioada de consultare va dura patru luni (se va încheia la 15 noiembrie 2010), timp în care oricine este interesat de subiect își poate exprima punctul de vedere prin intermediul unui site internet prevăzut în acest scop: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=pensions. Comisia Europeană va analiza apoi toate răspunsurile și va lua în considerare cel mai bun curs pentru acțiuni viitoare de abordare a acestor aspecte la nivel UE.

Context

Asigurarea unui venit la pensie adecvat și posibil de susținut pentru cetățenii UE acum și pe viitor, reprezintă o prioritate pentru UE. Realizarea acestor obiective într-o Europă care îmbătrânește reprezintă o provocare majoră. Cele mai multe țări din UE au încercat să se pregătească pentru aceasta prin reformarea propriilor sisteme de pensii.

În 2008 raportul dintre persoanele de vârstă activă (15-64 de ani) și cetățenii UE în vârstă de 65 de ani și peste era de patru la unu. Până în 2060, acest raport va scădea la doi la unu. Criza financiară și economică recentă a agravat și a amplificat impactul acestor tendințe demografice. Regresele înregistrate în creșterea economică, în bugetele publice, în stabilitatea financiară și în ocuparea forței de muncă au urgentat necesitatea de ajustare a practicilor de pensionare și modul în care persoanele acumulează drepturile la pensie. Criza a revelat o necesitate sporită de îmbunătățire a eficienței și siguranței sistemelor de pensii.

Un sondaj Eurobarometru recent a constatat că 73 % dintre cetățenii UE fie anticipează explicit prestații de pensie reduse fie cred că vor trebui să își amâne ieșirea la pensie sau să economisească mai mulți bani pentru bătrânețe (a se vedea IP/10/773). În același timp, 54 % sunt îngrijorați că venitul lor la bătrânețe va fi insuficient pentru a duce o viață decentă, de această părere fiind cei mai mulți dintre respondenții din 17 dintre cele 27 de țări membre ale UE.

Informații suplimentare

MEMO/10/302

Cartea verde și documentul de lucru al serviciilor Comisiei + consultare on-line

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=839&furtherNews=yes

UE și pensiile

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=752&langId=en


Side Bar