Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/905

V Bruselu dne 7. července 2010

EU zahájila veřejnou diskusi o budoucnosti důchodů

Evropská komise dnes zahájila celoevropskou veřejnou diskusi na téma, jak zajistit přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchody a jak může EU co nejlépe podpořit úsilí jednotlivých států v této oblasti. Současné důchodové systémy se ve všech členských státech dostaly kvůli stárnoucí populaci pod obrovský tlak, který finanční a hospodářská krize ještě zhoršila. Základem konzultace je zelená kniha, která klade řadu otázek a vyzývá všechny zúčastněné strany, aby předložily své názory, stanoviska a nápady ohledně řešení otázky důchodů, která dnes představuje jeden z nejnáročnějších úkolů pro Evropu i většinu světa, a také ohledně toho, jak může k tomuto řešení přispět EU.

U příležitosti představení zelené knihy a za plné podpory komisařů Olliho Rehna (hospodářské a měnové záležitosti) a Michela Barniera (vnitřní trh a služby) László Andor, komisař EU pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování uvedl:

„Podle prognóz se má v Evropě počet lidí v důchodu ve srovnání s těmi, kteří jejich důchody financují, do roku 2060 zdvojnásobit. Dnešní situace je zkrátka neudržitelná. Při řešení této otázky je třeba se důkladně zabývat rovnováhou mezi roky strávenými v zaměstnání a v důchodu.“

Komisař Andor k tomu dodal: „Máme na výběr mezi chudšími důchodci, vyššími důchodovými příspěvky a nebo lidmi, kteří budou pracovat více a déle. Evropský sociální model je úspěšný, pouze pokud dokážeme zabezpečit, aby stáří nebylo synonymum chudoby. To je slib, který se musíme nadále snažit plnit. Dialog, který dnes zahajujeme, by měl pomoci členským státům činit správná rozhodnutí, která zajistí, že důchodové systémy budou plnit svůj účel.“

Zelená kniha uvádí ucelený a jednotný přehled evropského důchodového rámce, který těží ze součinnosti opatření v hospodářské a sociální oblasti a regulace finančního trhu, a dokument se proto zabývá řadou různých témat. Mezi ně patří: více lidí v zaměstnání, vnitřní trh v oblasti důchodů, mobilita důchodů v EU, nedostatky v regulaci EU, budoucí solventnostní režim pro penzijní fondy, riziko platební neschopnosti zaměstnavatele, přijímání kvalifikovaných rozhodnutí a správa na úrovni EU.

Zaměřuje se zejména na tyto otázky:

  • zajištění přiměřeného důchodového příjmu a zabezpečení dlouhodobě udržitelných důchodových systémů,

  • vhodná rovnováha mezi prací a důchodem a usnadnění delšího a aktivnějšího života,

  • odstranění překážek pro občany, kteří pracují v jiných zemích EU, a pro vnitřní trh s penzijními produkty,

  • větší spolehlivost důchodů po zkušenosti s nedávnou hospodářskou krizí, a to jak nyní, tak v dlouhodobém výhledu,

  • větší transparentnost důchodů, aby lidé mohli v souvislosti se svým důchodovým příjmem přijímat kvalifikovaná rozhodnutí.

Tato konzultace je společná iniciativa komisařů Andora, Barniera (vnitřní trh a služby) a Rehna (hospodářské a měnové záležitosti) a vztahuje se na opatření v hospodářské a sociální oblasti a regulaci finančního trhu. Její součástí nejsou žádné konkrétní návrhy na opatření. Hlavním cílem je zjistit názory ohledně možných budoucích kroků na evropské úrovni.

Konzultace potrvá čtyři měsíce (do 15. listopadu 2010) a během této doby může každý, kdo je v dané oblasti zainteresován, sdělit svůj názor prostřednictvím speciální internetové stránky: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=pensions. Evropská komise poté všechny odpovědi podrobí analýze a zváží, jaký bude na úrovni EU pro řešení těchto otázek nejlepší další postup.

Souvislosti

Přiměřený a udržitelný důchodový příjem pro občany EU dnes i v budoucnu patří mezi priority EU. Splnit takový cíl ve stárnoucí Evropě představuje výjimečně náročný úkol. Většina členských států EU se na něj snaží připravit tím, že reformují své důchodové systémy.

V roce 2008 připadali čtyři lidé v produktivním věku (15–64 let) na každého občana EU ve věku 65 a více let. Do roku 2060 tento poměr klesne na dva ku jednomu. Dopad současného demografického vývoje ještě zhoršila a znásobila nedávná finanční a hospodářská krize. Propady hospodářského růstu, veřejných rozpočtů, finanční stability a zaměstnanosti poukázaly na nutnost upravit fungování důchodů a způsob, jakým lidé získávají důchodové nároky. Krize ukázala, že pro zlepšení účinnosti a spolehlivosti důchodových systémů je třeba udělat víc.

Z nedávného průzkumu Eurobarometr vyplynulo, že 73 % občanů EU buď počítá s nižšími důchodovými dávkami, nebo předpokládá, že bude muset oddálit svůj odchod do důchodu a více spořit na stáří (viz IP/10/773). Přičemž 54 % (včetně většiny v 17 z 27 členských států EU) se obává, že příjem ve stáří jim nebude stačit na důstojný život.

Další informace

MEMO/10/302

Zelená kniha a pracovní dokument útvarů Komise + Online konzultace :

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=839&furtherNews=yes

EU a důchody

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=752&langId=en


Side Bar