Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/902

Брюксел, 7 юли 2010 г.

Комисар Георгиева ще посети засегнатата от наводнения Румъния, за да изрази солидарността на ЕС

Комисарят по въпросите на международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи Кристалина Георгиева ще посети Румъния на 9 юли, петък, за да изрази солидарността на Европа със засегнатата страна. Тя ще посети също източната част на страната, където през идните дни се очаква покачване на водното равнище. До момента държавите — членки на ЕС отговориха бързо на призива за помощ на румънските власти. Освен предложенията на Белгия и Австрия, които Румъния прие, и предложенията на Франция и Естония, които се разглеждат в момента, три други държави — Унгария, Полша и България —  предложиха да изпратят оборудване и хора, за да помогнат на Румъния да се справи с наводненията.

„Трогателно е, че страни като Полша и Унгария, сами пострадали наскоро от трагедията на силни наводнения, и други като България, също тежко засегнати от водни бедствия в миналото, сега се притичват на помощ на друга държава-членка, страдаща от същото бедствие. Това е европейска солидарност в действие. За да демонстрирам личната си причастност и за да придобия добра представа за положението в Румъния, ще пътувам за страната този петък,“ заяви Кристалина Георгиева, комисар по международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи.

Контекст:

Унгария предлага 10 водни помпи, 2 електрически генератора, 8 осветителни устройства, 2 геотекстилни рула, 5 000 парафинови лампи.

Полша предлага 2 контейнера с оборудване за защита от наводнения заедно с екип от 23-ма спасители. Полша изпраща също модул за изпомпване с висок капацитет, състоящ се от 4 помпи с висок капацитет и 4 помпи за кал, поне 10 автомобила и 29 души, които да управляват модула.

България може да помогне с екип от 20 души и следното оборудване: 40 моторни помпи, 4 спасителни лодки с подводно, алпийско и друго спасително оборудване; 10 000 чували с пясък.

Веднага след задействането на 2 юли на Механизма на ЕС за гражданска защита Франция предложи 5 помпи, 8 електрически генератора и една система за пречистване на вода, която се управлява от екип от 30 души. Естония посочи, че финансираният от Комисията модул Balt Flood Combat за изпомпване с висок капацитет, който се състои от съвместен балтийски екип с естонски, латвийски и литовски участници, е готов да замине за Румъния, ако е необходимо. Австрия предложи 10 помпи за изпомпване на замърсена вода и 3 електрически генератора, а Белгия — 11 помпи, 5 електрически генератора, една система за пречистване на вода и система за нейната обработка. Румъния прие предложенията на Белгия и Австрия. Белгийската група замина вчера и ще вземе по пътя си помощта, предоставена от Австрия.

За допълнителна информация: http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm


Side Bar