Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/893

Strasbourg, 6. julija 2010

Komisija pozdravlja odločitev Evropskega parlamenta, da odobri pravice potnikov v pomorskem prometu

Evropska komisija pozdravlja današnje glasovanje v Evropskem parlamentu, na katerem so poslanci podprli uredbo o pravicah potnikov, ki potujejo po morju in po celinskih vodnih poteh. Po zračnem in železniškem prometu bo tudi za promet po vodi na ravni EU veljal poseben sklop pravic za potnike. Potniki v pomorskem prometu in prometu po celinskih vodnih poteh ter predvsem invalidni potniki in potniki z omejeno mobilnostjo bodo uživali nove pravice, ki bodo veljale na potovanju kjer koli znotraj Evropske unije.

Podpredsednik Komisije Siim Kallas, ki je odgovoren za promet, je povedal: „Ta uredba o pravicah potnikov, ki potujejo po morju in po celinskih vodnih poteh, bo razširila pravice potnikov na druge načine prevoza. To pomeni, da bodo po vsej Uniji za storitve, ki jih uporabljajo potniki, ki potujejo po vodi, veljali enaki osnovni standardi kakovosti. Upamo, da bo evropski okvir za pravice potnikov kmalu zaključen s sprejetjem uredbe o pravicah potnikov, ki potujejo z avtobusi.“

Nove pravice med drugim vključujejo:

  • zagotovljeno povračilo ali preusmeritev v primerih odpovedi ali zamude pri odhodu za več kot 90 minut;

  • ustrezno pomoč (kot so prigrizki, obroki, osvežilne pijače in po potrebi nastanitev do tri noči, za kar se krijejo stroški do 80 EUR na noč) v primerih odpovedi ali zamude odhoda za več kot 90 minut;

  • nadomestilo med 25 % in 50 % cene vozovnice v primeru zamude pri prihodu ali odpovedi potovanja;

  • nediskriminatorno obravnavo in brezplačno posebno pomoč za invalidne osebe in osebe z omejeno mobilnostjo v pristaniščih in na krovu ladij ter finančno odškodnino za izgubo ali poškodbo njihove opreme za gibanje;

  • minimalna pravila o informacijah za vse potnike pred potovanjem in med njim ter splošne informacije o njihovih pravicah v pristaniščih in na krovu ladij;

  • ustanovitev, s strani prevoznikov in upraviteljev pristanišč, mehanizma za obravnavo pritožb, ki bo na voljo potnikom;

  • ustanovitev neodvisnih nacionalnih organov za izvajanje uredbe, vključno z uporabo kazni, kadar je to potrebno.

Naslednji koraki

Po današnjem glasovanju v Evropskem parlamentu bo Svet za uradno sprejetje te uredbe moral potrditi sporazum, ki ga je dosegel s Parlamentom. Ta uredba bo začela veljati dve leti po njenem sprejetju.


Side Bar