Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/893

Štrasburg 6. júla 2010

Komisia víta schválenie práv cestujúcich v námornej doprave Európskym parlamentom

Európska komisia víta dnešné hlasovanie Európskeho parlamentu za nariadenie o právach cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave. Po leteckej a železničnej doprave budú aj v námornej doprave v EÚ platiť osobitné práva cestujúcich. V námornej a vnútrozemskej vodnej doprave budú mať cestujúci a predovšetkým zdravotne postihnutí cestujúci a osoby so zníženou pohyblivosťou nové práva, ktoré ich budú chrániť pri cestovaní v Európskej únii.

Podpredseda Komisie zodpovedný za dopravu Siim Kallas vyhlásil: „Týmto nariadením o právach cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave sa rozšíria práva cestujúcich na ďalšie spôsoby dopravy. Znamená to, že pre cestujúcich v námornej doprave budú platiť rovnaké základné normy kvality služieb kdekoľvek v Únii. Dúfame, že európsky rámec práv cestujúcich bude čoskoro možné zavŕšiť prijatím nariadenia o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave.“

Medzi nové práva okrem iného patrí:

  • záruka vrátenia peňazí alebo presmerovania v prípade zrušenia alebo meškania pri odchode viac ako 90 minút

  • vhodná pomoc (ako občerstvenie, jedlo a prípadne ubytovanie až tri noci s finančným krytím do 80 € za noc) v prípade zrušenia alebo meškania pri odchode viac ako 90 minút

  • náhrada od 25 % do 50 % ceny lístka v prípade meškania alebo zrušenia cesty

  • nediskriminačné zaobchádzanie a osobitná bezplatná pomoc v prípade osôb so zdravotným postihnutím a osôb so zníženou pohyblivosťou v prístavných termináloch a na palube lodí, ako aj finančná náhrada za stratu alebo poškodenie ich pomôcok uľahčujúcich pohyblivosť

  • minimálne pravidlá informovania všetkých cestujúcich pred cestou a počas nej a pravidlá poskytovania všeobecných informácií o ich právach na termináloch a palubách lodí

  • postup podávania sťažností, ktorý dajú cestujúcim k dispozícii prepravcovia a prevádzkovatelia terminálov

  • zriadenie vnútroštátnych orgánov na presadzovanie nariadenia, v prípade potreby aj udelením sankcií

Ďalšie kroky

Po dnešnom hlasovaní v Európskom parlamente Rada bude musieť potvrdiť dohodu, ktorú dosiahla s Parlamentom, aby bolo možné toto nariadenie formálne prijať. Nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť dva roky po jeho prijatí.


Side Bar