Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/893

Štrasburg 6. júla 2010

Komisia víta schválenie práv cestujúcich v námornej doprave Európskym parlamentom

Európska komisia víta dnešné hlasovanie Európskeho parlamentu za nariadenie o právach cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave. Po leteckej a železničnej doprave budú aj v námornej doprave v EÚ platiť osobitné práva cestujúcich. V námornej a vnútrozemskej vodnej doprave budú mať cestujúci a predovšetkým zdravotne postihnutí cestujúci a osoby so zníženou pohyblivosťou nové práva, ktoré ich budú chrániť pri cestovaní v Európskej únii.

Podpredseda Komisie zodpovedný za dopravu Siim Kallas vyhlásil: „Týmto nariadením o právach cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave sa rozšíria práva cestujúcich na ďalšie spôsoby dopravy. Znamená to, že pre cestujúcich v námornej doprave budú platiť rovnaké základné normy kvality služieb kdekoľvek v Únii. Dúfame, že európsky rámec práv cestujúcich bude čoskoro možné zavŕšiť prijatím nariadenia o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave.“

Medzi nové práva okrem iného patrí:

  • záruka vrátenia peňazí alebo presmerovania v prípade zrušenia alebo meškania pri odchode viac ako 90 minút

  • vhodná pomoc (ako občerstvenie, jedlo a prípadne ubytovanie až tri noci s finančným krytím do 80 € za noc) v prípade zrušenia alebo meškania pri odchode viac ako 90 minút

  • náhrada od 25 % do 50 % ceny lístka v prípade meškania alebo zrušenia cesty

  • nediskriminačné zaobchádzanie a osobitná bezplatná pomoc v prípade osôb so zdravotným postihnutím a osôb so zníženou pohyblivosťou v prístavných termináloch a na palube lodí, ako aj finančná náhrada za stratu alebo poškodenie ich pomôcok uľahčujúcich pohyblivosť

  • minimálne pravidlá informovania všetkých cestujúcich pred cestou a počas nej a pravidlá poskytovania všeobecných informácií o ich právach na termináloch a palubách lodí

  • postup podávania sťažností, ktorý dajú cestujúcim k dispozícii prepravcovia a prevádzkovatelia terminálov

  • zriadenie vnútroštátnych orgánov na presadzovanie nariadenia, v prípade potreby aj udelením sankcií

Ďalšie kroky

Po dnešnom hlasovaní v Európskom parlamente Rada bude musieť potvrdiť dohodu, ktorú dosiahla s Parlamentom, aby bolo možné toto nariadenie formálne prijať. Nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť dva roky po jeho prijatí.


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website