Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/892

Bryssel den 6 juli 2010

Kommissionen uppdaterar svarta listan över flygbolag med flygförbud i Europa

Europeiska kommissionen har uppdaterat listan över flygbolag som inte får flyga i EU och tagit med ett bolag från Surinam och utvidgat driftsrestriktionerna för Iran Air. Dessutom har två flygbolag från Indonesien strukits från listan över flygbolag med flygförbud.

Kommissionens vice ordförande Siim Kallas, med ansvar för transportfrågor, säger: Vi kan inte tillåta några kompromisser när det gäller flygsäkerheten, säger kommissionens vice ordförande Antonio Tajani. Om vi har belägg för att flygbolag inte kan garantera säkra driftsvillkor eller om regleringsmyndigheterna inte efterlever sin skyldighet att kontrollera att säkerhetsstandarderna efterlevs måste vi ingripa för att se till att vår befolkning kan flyga säkert. Vi är beredda att stödja länder som behöver och vill bygga upp teknisk och administrativ kapacitet för att de högsta säkerhetsstandarderna inom den civila luftfarten ska kunna upprätthållas. Kommissionen samarbetar när med Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för att ytterligare öka insatserna för att tillhandahålla teknisk hjälp."

I denna fjortonde uppdatering tas Blue Wing Airlines från Surinam med på listan över flygbolag med flygförbud, till följd av de åtgärder som en medlemsstat fick tillgripa efter en serie olyckor med detta flygbolag och allvarliga brister som upptäcktes vid rampinspektioner av flygplanen.

Utgående från resultaten av sitt besök i Iran stödde flygsäkerhetskommittén enhälligt utvidgningen av driftsrestriktionerna för Iran Air till att från drift i EU utesluta dess flotta av Airbus A-320 och Boeing B-727 och B-747. Besöket i Iran leddes av kommissionen, och experter från medlemsstaterna och EASA deltog. Syftet var att kontrollera om Iran Air hade genomfört de åtgärder som Irans civila luftfartsmyndighet och flygbolaget anmält vid det senaste mötet i luftsäkerhetskommittén i mars 2010. Kommissionen kommer att fortsätta att noga övervaka flygbolagets verksamhet med hjälp av rampinspektioner av de flygplan som får trafikera EU. Man kommer också att intensifiera samrådet med Irans civila luftfartsmyndighet för att finna hållbara lösningar på de säkerhetsproblem som identifierats, i möjligaste mån genom tekniskt stöd.

Genom uppdateringen har kommissionen också noterat de förbättringar i tillsynen som Indonesiens behöriga myndigheter uppnått. Därigenom har flygsäkerhetskommittén kunnat stödja strykningen av två indonesiska flygbolag från svarta listan: Metro Batavia och Indonesia Air Asia.

Samtidigt välkomnar kommissionen de framsteg som Gabons civila luftfartsmyndighet har gjort med att genomföra den åtgärdsplan för förbättringar som ska lösa de problem som ICAO identifierat. Kommissionen har beslutat att Afrijet, som har begränsat driftstillstånd i EU, får lägga till ytterligare ett plan i sin flotta för sådan trafik.

I samband med uppdateringen uppmanas Albaniens civila luftfartsmyndighet att skärpa tillsynen av alla flygbolag och att fortsätta genomföra den handlingsplan som överenskommits med Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (EASA), att prioritera de områden som gav anledning till oro och att skynda på sin tekniska och administrativa kompetensutveckling.

I dag omfattar gemenskapens lista fyra flygbolag som är helt uteslutna från trafik inom EU. Ariana Afghan Airlines från Afghanistan, Blue Wing Airlines från Surinam, Siem reap Airways International från Kambodja och Silverback Cargo Freighters från Ruanda. Samtliga flygbolag – sammanlagt 278 stycken – från följande 17 länder är belagda med flygförbud: Angola, Benin, Demokratiska republiken Kongo, Djibouti, Ekvatorialguinea, Gabon (med undantag för tre flygbolag som bedriver trafik med vissa begränsningar och på vissa villkor), Indonesien (med undantag för sex bolag för vilka förbuden har hävts helt), Kazakstan (med undantag för ett flygbolag som bedriver trafik med vissa begränsningar och på vissa villkor), Kirgizistan, Liberia, Filippinerna, Kongo, Sierra Leone, São Tomé och Príncipe, Sudan, Swaziland och Zambia. Nio flygbolag får erbjuda trafik med restriktioner och på vissa villkor: Air Koryo från Demokratiska folkrepubliken Korea, TAAG Angola Airlines, Air Astana från Kazakstan, Iran Air från Iran, Gabon Airlines, Afrijet och SN2AG från Gabon, Air Service Comores och Ukrainian Mediterranean Airlines från Ukraina.

Listan kan konsulteras på kommissionens webbplats:

http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_en.htm


Side Bar