Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/892

V Bruseli 6. júla 2010

Komisia aktualizovala zoznam leteckých spoločností so zákazom prevádzkovania letov v európskom vzdušnom priestore

Európska komisia doplnila zoznam leteckých spoločností so zákazom prevádzkovania letov v Európskej únii o jedného leteckého dopravcu zo Surinamu a súčasne rozšírila pôsobnosť prevádzkových obmedzení na Iran Air. Okrem toho zo zoznamu vyškrtla dve letecké spoločnosti z Indonézie.

Podpredseda Európskej komisie Siim Kallas, zodpovedný za oblasť dopravy, uviedol: „V leteckej bezpečnosti si nemôžeme dovoliť žiadne kompromisy. Ak máme dôkazy, že leteckí dopravcovia neposkytujú bezpečnú leteckú dopravu, alebo ak si regulačné orgány neplnia povinnosti pri presadzovaní bezpečnostných noriem, musíme konať, aby sme zaručili pre našich občanov bezpečnosť počas letu. Sme pripravení podporiť tie krajiny, ktoré potrebujú a chcú vybudovať svoje technické a administratívne kapacity, aby sa zabezpečilo dodržiavanie najprísnejších bezpečnostných noriem v civilnom letectve. Komisia úzko spolupracuje s Európskou agentúrou pre leteckú bezpečnosť, aby sa neustále posilňovalo jej úsilie o poskytovanie technickej pomoci.“

V rámci štrnástej aktualizácie bol letecký dopravca Blue Wing Airlines zo Surinamu zaradený na zoznam spoločností so zákazom prevádzkovania letov na základe opatrení prijatých členským štátom v dôsledku série nehôd tejto leteckej spoločnosti a vážnych nedostatkov odhalených počas inšpekcií jej lietadiel na odbavovacej ploche.

Na základe výsledkov návštevy v Iráne, ktorú viedla Komisia za účasti odborníkov z členských štátov a organizácie EASA s cieľom overiť, ako Iran Air presadzuje opatrenia, ktoré ohlásili iránska organizácia civilného letectva a letecký dopravca na ostatnom zasadnutí Výboru pre leteckú bezpečnosť v marci 2010, Výbor pre leteckú bezpečnosť jednomyseľne podporil rozšírenie prevádzkových obmedzení uložených spoločnosti Iran Air, a tým zakázal prevádzku lietadiel Airbus A-320, Boeing B-727 a B-747 do EÚ. Komisia bude ďalej dôsledne monitorovať úroveň bezpečnosti leteckej spoločnosti prostredníctvom inšpekcií jej lietadiel na odbavovacej ploche, ktoré môžu vykonávať leteckú dopravu do EÚ, a zintenzívni konzultácie s iránskou organizáciou civilného letectva s cieľom nájsť udržateľné riešenia zistených problémov v oblasti bezpečnosti a prípadne poskytne technickú pomoc.

Touto aktualizáciou Komisia takisto uznala skvalitnenie činností dohľadu, ktoré vykonávajú príslušné orgány v Indonézii. Na základe týchto zlepšení Výbor pre leteckú bezpečnosť podporil vyškrtnutie dvoch indonézskych leteckých dopravcov zo zoznamu, konkrétne Metro Batavia a Indonesia Air Asia.

Komisia v tejto súvislosti víta pokrok zo strany gabonského úradu civilného letectva pri presadzovaní plánu nápravných opatrení zameraného na odstránenie nedostatkov, ktoré zistila organizácia ICAO, a rozhodla sa povoliť dopravcovi Afrijet oprávnenému s obmedzeniami prevádzkovať lety do EÚ doplniť flotilu, ktorú používa na tieto účely, o ďalšie lietadlo.

V rámci tejto aktualizácie sa albánsky úrad civilného letectva vyzýva, aby posilnil svoj dohľad nad všetkými dopravcami a pokračoval v realizácii plánu opatrení dohodnutom s Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva (EASA), aby prioritne riešil oblasti, ktoré vzbudzujú obavy o bezpečnosť, a aby urýchlil budovanie technických a administratívnych kapacít.

V súčasnosti sú na zozname Spoločenstva štyria dopravcovia s úplným zákazom prevádzkovania letov v Európskej únii. Ide o Ariana Afghan Airlines z Afganistanu, Blue Wing Airlines zo Surinamu, Siem reap Airways International z Kambodže a Silverback Cargo Freighters z Rwandy. V nasledujúcich 17 krajinách platí zákaz pre všetkých dopravcov – spolu ide o 278 spoločností: Angola, Benin, Džibuti, Filipíny, Gabon (s výnimkou troch dopravcov, ktorí prevádzkujú lety za určitých podmienok a obmedzení), Indonézia (s výnimkou šiestich dopravcov, ktorí prevádzkujú lety bez akýchkoľvek obmedzení), Kazachstan (s výnimkou jedného dopravcu, ktorý prevádzkuje lety za určitých podmienok a obmedzení), Kirgizská republika, Konžská republika, Konžská demokratická republika, Libéria, Rovníková Guinea, Sierra Leone, Sudán, Svazijsko, Svätý Tomáš a Princov ostrov a Zambia. 9 leteckých dopravcov môže prevádzkovať lety za určitých podmienok a obmedzení: Air Koryo z Kórejskej ľudovodemokratickej republiky, TAAG Angola Airlines, Air Astana z Kazachstanu, Iran Air z Iránu, Gabon Airlines, Afrijet a SN2AG z Gabonu, Air Bangladesh, Air Service Comores a Ukrainian Mediterranean Airlines z Ukrajiny.

Zoznam je k dispozícii na webovej stránke Komisie:

http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_en.htm


Side Bar