Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/892

Brussel, 6 juli 2010

De Commissie actualiseert de lijst van luchtvaartmaatschappijen die niet mogen vliegen in het Europese luchtruim

De Europese Commissie heeft de lijst geactualiseerd van de luchtvaartmaatschappijen die niet mogen vliegen in het Europese luchtruim om één Surinaamse maatschappij toe te voegen en de exploitatie­beperkingen voor Iran Air uit te breiden. Voort zijn twee Indonesische luchtvaartmaatschappijen geschrapt van de lijst.

Vice-voorzitter van de Commissie, Siim Kallas, het voor vervoer bevoegde Commissielid, verklaarde: "Wij kunnen het ons niet veroorloven af te dingen op de luchtvaartveiligheid. Wanneer wij over het bewijs beschikken dat luchtvaartmaatschappijen hun diensten niet op een veilige manier exploiteren of wanneer de regelgevingsinstanties niet voldoen aan hun verplichting om veiligheidsnormen te handhaven, moeten wij optreden om een veilig luchtruim voor onze reizende burgers te waarborgen. Wij zijn bereid steun te verlenen aan landen die hun technische en administratieve capaciteit moeten en willen opbouwen om de hoogste normen voor veiligheid in de burgerluchtvaart te waarborgen. De Commissie werkt nauw samen met het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) om de inspanningen daarvan voor het verlenen van technische bijstand te versterken."

Met deze veertiende actualisering is de luchtvaartmaatschappij Blue Wing Airlines uit Suriname opgenomen op de lijst van luchtvaartmaatschappijen die niet mogen vliegen in het Europese luchtruim, meer bepaald na maatregelen die door een lidstaat zijn genomen ten gevolge van een reeks recente ongevallen en ernstige tekortkomingen die zijn opgemerkt bij platforminspecties van de desbetreffende luchtvaartuigen.

Gebaseerd op de resultaten van het bezoek aan Iran, onder leiding van de Commissie en met de deelname van deskundigen uit de lidstaten en van het EASA, om de tenuitvoerlegging door Iran Air te verifiëren van maatregelen die door de burgerluchtvaartorganisatie van Iran zijn aangekondigd op het laatste Comité inzake veiligheid van de luchtvaart van maart 2010, heeft dit Comité met eenparigheid van stemmen een uitbreiding ondersteund van de exploitatiebeperkingen die aan Iran Air zijn opgelegd teneinde haar vloot van Airbus A-320 en van Boeing B-727 en B-747 uit te sluiten van activiteiten binnen de EU. De Commissie zal van nabij toezicht blijven uitoefenen op de prestaties van de luchtvaartmaatschappij aan de hand van de resultaten van de platforminspecties van de luchtvaartuigen die wél mogen vliegen binnen de EU en zal haar overleg met de Iraanse burgerluchtvaart­organisatie intensifiëren om duurzame oplossingen te vinden voor de waargenomen veiligheidsproblemen, waar praktisch mogelijk met technische bijstand.

Met deze actualisering erkent de Commissie ook de vooruitgang die de bevoegde autoriteiten bij hun toezichtsactiviteit hebben geboekt. Deze vooruitgang heeft het voor het Comité inzake veiligheid van de luchtvaart mogelijk gemaakt om in te stemmen met de schrapping van twee Indonesische luchtvaartmaatschappijen, Metro Batavia en Indonesia Air Asia, van de lijst.

In diezelfde zin toont de Commissie zich verheugd met de vooruitgang die de burgerluchtvaartautoriteit van Gabon heeft geboekt bij de tenuitvoerlegging van het stappenplan met corrigerende maatregelen om de ICAO-bevindingen te verhelpen, en heeft zij besloten de luchtvaartmaatschappij Afrijet – die met inachtneming van bepaalde beperkingen mag vliegen op de EU – toestemming te verlenen voor toevoeging van een vliegtuig aan haar voor dergelijke diensten bestemde vloot.

In het kader van deze actualisering wordt de burgerluchtvaartautoriteit van Albanië ertoe aangespoord haar toezicht op alle luchtvaartmaatschappijen te versterken en het met het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) overeengekomen actieplan verder ten uitvoer te leggen, voorrang te geven aan die gebieden waarop bezorgdheid inzake de veiligheid is gerezen en haar technische en administratieve capaciteitsopbouw te versnellen.

De communautaire lijst telt vandaag vier luchtvaartmaatschappijen die helemaal niet mogen vliegen in de Europese Unie: Ariana Afghan Airlines van Afghanistan, Blue Wing Airlines van Suriname, Siem reap Airways International van Cambodja en Silverback Cargo Freighters van Rwanda. Voor alle luchtvaartmaatschappijen van 17 landen – alles samen 278 maatschappijen – geldt een exploitatieverbod: Angola, Benin, de Democratische Republiek Congo, Djibouti, Equatoriaal Guinea, Gabon (met de uitzondering van de drie luchtvaartmaatschappijen die onder voorwaarden en beperkingen mogen vliegen in de EU), Indonesië (uitgezonderd de zes maatschappijen waarvan de beperkingen volledig zijn ingetrokken), Kazakhstan (uitgezonderd één luchtvaartmaatschappij die onder beperkingen en voorwaarden mag vliegen), Kirgizië, Liberia, de Filippijnen, de Republiek Congo, Sierra Leone, Sao Tome and Principe, Sudan, Swaziland en Zambia. Er zijn 9 luchtvaartmaatschappijen waaraan exploitatiebeperkingen en ‑voorwaarden zijn opgelegd: Air Koryo van de Democratische Volksrepubliek Korea, TAAG Angola Airlines, Air Astana van Kazakhstan, Iran Air van Iran, Gabon Airlines, Afrijet en SN2AG van Gabon en ten slotte Air Service Comores en Ukrainian Mediterranean Airlines van Oekraïne.

Deze lijst kan worden geraadpleegd op de website van de Commissie:

http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_en.htm


Side Bar