Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/982

Brüsszel, 2010. július 20.

Bulgária és Románia: vegyes eredmények az igazságügyi reform és a korrupció elleni küzdelem terén

A Bulgária és Románia igazságügyi reformra és korrupció elleni küzdelemre irányuló erőfeszítéseiről szóló, idei éves jelentések eltérő képet adnak a két országról. Míg Bulgária felvállalta a reformokat célzó erőfeszítéseket és jelentős eredményeket ért el, Románia elvesztette lendületét, és a jelentés fontos hiányosságokra mutat rá a haladás érdekében tett erőfeszítésekkel kapcsolatban. Az igazságszolgáltatás vezetésének mindkét országban több felelősséget kell vállalnia a reformok eredményessége érdekében. E folyamat irányának kijelöléséhez a jelentések egy sor, a két ország által a jövő év során végrehajtandó konkrét ajánlást tartalmaznak.

Korábbi jelentéseihez hasonlóan a bizottsági elemzés most is az előrehaladásról a bolgár és román hatóságok által készített értékelésen és a tagállamoktól, nemzetközi szervezetektől, független szakértőktől és számos egyéb forrásból származó információkon alapul. A Bizottság számos küldöttséget indított Bulgáriába és Romániába, amelyekben a többi tagállam szakértői is részt vettek. A jelentések figyelembe vették továbbá a Bulgária és Románia által a Bizottság részletes kérdőíveire adott válaszokat is.

A Bulgária által elért haladásról szóló jelentés szerint a reformok határozott lendületet kaptak a Bizottság 2009. júliusi, legutóbbi éves jelentése óta. A Bizottság látja az igazságügyi reform megvalósítására irányuló politikai akaratot, és azt ajánlja Bulgáriának, hogy folytassa tovább reformtörekvéseit.

Az ország javításokat fogadott el büntetőeljárásaiban, és több vádemelést tud felmutatni a magas szinten elkövetett korrupciót és a szervezett bűnözést érintő ügyekben. Azonban továbbra is túl kevés bírósági szakaszban lévő ügy zárul le. Javítani kell a rendőrség, az ügyészség és a bíróságok szakmai gyakorlatát, amihez külső segítségre lesz szükség. Az igazságszolgáltatás személyzetének gyakrabban kell kezdeményeznie, és határozottabb felelősségérzetről kell tanúbizonyságot tennie. Az állami pénzeszközöket hatékonyabban kell védeni a csalással és az összeférhetetlenséggel szemben.

A kormány által június 23-án jóváhagyott új bulgáriai igazságügyi reformstratégia azt mutatja, hogy megvan a politikai eltökéltség az igazságszolgáltatás mélyreható reformjának megvalósítására. A stratégia rámutat azokra a meglévő hiányosságokra, amelyeket Bulgáriának – a politikai erők, az igazságszolgáltatás és a bolgár társadalom közös erőfeszítése révén – nemzeti prioritásként kell kezelnie.

A Romániáról szóló jelentés fontos hiányosságokra mutat rá Románia előrehaladás érdekében tett erőfeszítéseiben. Bár fontos előrelépésnek számít a polgári perrendtartás és a büntető eljárásjogi törvény elfogadása, Romániában általában véve nem tapasztalható elegendő politikai elkötelezettség a reformfolyamat támogatása mellett. Az igazságszolgáltatás vezetése ráadásul nem tanúsított hajlandóságot az együttműködésre és a reformok érdekében való felelősségvállalásra. Továbbra is alapvető problémát jelent Romániában, hogy az igazságszolgáltatási folyamat nem hatékony, az ítélkezési gyakorlat pedig nem következetes. Ezen kívül az igazságszolgáltatás elszámoltathatóságát és a fegyelmi eljárásokat kell javítani. A Bizottság felkéri Romániát, hogy sürgősen orvosolja ezeket a hiányosságokat, hogy a reformfolyamat új lendületet kaphasson. Alakítson ki szoros és építő jellegű együttműködést a különböző politikai és igazságügyi szereplők között, és erősítse meg a bírói kar reform melletti elkötelezettségét.

A Nemzeti Integritási Ügynökségről szóló jogszabály június 30-án megszavazott módosításai komoly visszalépést jelentenek. A módosított jogszabály veszélyezteti az ügynökség által eddig elért eredményeket, és Románia csatlakozáskor vállalt kötelezettségeinek egyértelmű megsértését jelenti. A Bizottság felszólítja Romániát, hogy tartsa tiszteletben kötelezettségeit, és találja meg a legmegfelelőbb jogi eszközt a Nemzeti Integritási Ügynökség arra vonatkozó hatásköreinek visszaállításához, hogy a jogalap nélküli vagyoni előny tényleges elkobzását javasolhassa. Romániának széles alapokon álló politikai támogatás kialakítására kell törekednie az átláthatóság, valamint a korrupció és az összeférhetetlenség elleni hatékony védelem megteremtése érdekében.

A parlamenti munka lelassulását követően 2010 második negyedévében fontos előrelépés történt a polgári perrendtartás és a büntető eljárásjogi törvény június 22-i, parlament általi jóváhagyásával. Az Igazságügy minisztérium konzultációt kezdeményezett az igazságügyi reformról szóló stratégiáról. A négy új törvénykönyv 2011 októberére tervezett hatálybalépésének előkészületei fontos lehetőséget kínálnak a román igazságszolgáltatási rendszer alapos reformjához. E reformfolyamat fenntartása érdekében a Bizottság felkéri Romániát, hogy építsen a parlament erős támogatására az eljárási törvénykönyvekkel kapcsolatban, más területeken is nyilvánítsa ki politikai eltökéltségét.

Mindkét jelentés arra a következtetésre jut, hogy a Bizottság részéről további segítségnyújtásra és megfigyelésre van szükség a Bulgáriában és Romániában zajló reformfolyamatok támogatására mindaddig, amíg valamennyi értékelési kritérium teljesül, és az együttműködési és ellenőrzési mechanizmust meg lehet szüntetni. A két tagállam reformokra irányuló erőfeszítéseinek koncentrálása érdekében a Bizottság mindkét ország számára számos ajánlást tesz. A Bizottság továbbra is támogatni fogja Bulgária és Románia reformtörekvéseit, és az előrehaladásról szóló következő jelentését 2011 nyarán készíti majd el.

Háttér

A Bizottság 2007. január 1-jén együttműködési és ellenőrzési mechanizmust hozott létre azon kötelezettségvállalások teljesítésének értékelésére, amelyeket Bulgária és Románia az igazságügyi reform, a korrupció és – Bulgária esetében – a szervezett bűnözés elleni küzdelem tekintetében tett. A Bizottságot felkérték, hogy rendszeresen tegyen jelentést a fenti területeken elért haladásról. A Bizottság első jelentését 2007. június 27-én tette közzé, és azóta évente kétszer készít újabb jelentést. A ma közzétett bizottsági jelentések a bolgár és román kormány, a tagállamok, a civil társadalmi szervezetek, szövetségek és szakértők által szolgáltatott információkra épülnek. A bizottsági jelentéseket a két országra vonatkozó részletes technikai jelentések egészítik ki.

A legutóbbi éves jelentések 2009. július 22-én jelentek meg. Ezeket a 2010. március 23-án közzétett időközi jelentések egészítették ki.

Az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus részletesebb áttekintése a MEMO/07/260 sz. dokumentumban található.

A jelentések teljes szövege a következő címen olvasható:

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/cvm/index_hu.htm


Side Bar