Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/892

Brüssel, 6. juuli 2010

Euroopa Komisjon uuendab Euroopa õhuruumis keelatud lennuettevõtjate nimekirja

Euroopa Komisjon uuendas Euroopa Liidu õhuruumis keelatud lennuettevõtjate nimekirja ja lisas sinna ühe Suriname lennuettevõtja ning laiendas lennuettevõtja Iran Air suhtes kehtestatud tegevuspiiranguid. Peale selle kustutati keelatud lennuettevõtjate nimekirjast kaks Indoneesia firmat.

Transpordiküsimuste eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas ütles: „Lennuohutuses me järeleandmisi teha ei tohi. Kui meil on tõendeid selle kohta, et lennuettevõtjal on ohutuspuudujääke või et reguleerivad austused ei suuda tagada ohutusstandardite täitmist, tuleb meil tegutseda, et tagada oma kodanikele turvalised lennureisid. Me oleme valmis toetama riike, kellel on vajadus ja soov parandada oma tehnilist ja haldusalast suutlikkust tsiviillennunduse kõrgeimate standardite täitmiseks. Komisjon teeb tihedat koostööd Euroopa Lennundusohutusametiga, et veelgi suurendada oma jõupingutusi tehnilise abi andmisel."

Äsja avaldatud neljateistkümnendas uuendatud versioonis on ühe teatava liikmesriigi poolt võetud asjakohaste meetmetega seoses keelatud lennuettevõtjate nimekirja kantud Suriname lennuettevõtja Blue Wing Airlines. Lennuettevõtja õhusõidukitega on toimunud mitmeid õnnetusi ning tema õhusõidukitele seisuplatsil tehtud kontrollide käigus on tuvastatud märkimisväärseid ohutuspuudujääke.

Pärast seda kui lennuohutuskomitee liikmed olid tutvunud aruandega, mis käsitles komisjoni juhtimisel ning Euroopa Lennundusohutusameti ja liikmesriikide ekspertide osalusel toimunud kontrollkäiku Iraani, et saada kinnitust lennuettevõtja Iran Air ja Iraani tsiviillennundusorganisatsiooni poolt lennuohutuskomitee viimasel koosolekul 2010. aasta märtsis tehtud ühisettekandes nimetatud meetmete rakendamise kohta, avaldasid nad üksmeelset toetust ettepanekule, mille kohaselt lennuettevõtja Iran Air suhtes kehtestatud tegevuspiirangut tuleks laiendada ka kõnealuse lennuettevõtja Airbus A-320 ning Boeing B727 ja B747 tüüpi õhusõidukitele ning keelata nende õhusõidukite lendamine Euroopa Liitu. Komisjon jälgib lennuettevõtja Iran Air tegevust tähelepanelikult ka edaspidi, lähtudes selliste kõnealusele lennuettevõtjale kuuluvate õhusõidukite seisuplatsil kontrollimise tulemustest, mis võivad lennata Euroopa Liitu, ning konsulteerib veelgi tihedamalt Iraani tsiviillennundusorganisatsiooniga, et leida tuvastatud ohutusprobleemidele jätkusuutlikke lahendusi, pakkudes selleks võimaluse korral tehnilist abi.

Nimekirja uuendamisel tunnustatakse Indoneesia pädevate asutuste edusamme oma järelevalvetegevuse tõhustamisel. See lubas lennuohutuskomiteel toetada ettepanekut, mis käsitles kahe Indoneesia lennuettevõtja, Metro Batavia ja Indonesia Air Asia kustutamist keelatud lennuettevõtjate nimekirjast.

Komisjon avaldas tunnustust ka Gaboni pädevate asutuste tehtud edusammudele parandusmeetmete kava rakendamisel, mille eesmärk on ICAO tuvastatud puudujääkide kõrvaldamine, ning otsustas anda lennuettevõtjale Afrijet (kellele on Euroopa Liidu piires kehtestatud tegevuspiirang) loa võtta Euroopa Liitu lendamiseks kasutusele veel üks õhusõiduk.

Nimekirja uuendamise raames kutsutakse Albaania tsiviillennundusametit üles tõhustama oma järelevalvetegevust kõikide õhusõidukite suhtes, jätkama Euroopa Lennundusohutusametiga kooskõlastatud parandusmeetmete kava rakendamist, seades prioriteediks ohutusalaseid probleeme põhjustavad valdkonnad, ning kiirendama oma tehnilise ja haldusalase suutlikkuse suurendamist.

Praegu on ühenduse nimekirja kantud neli lennuettevõtjat, kelle tegevus Euroopa Liidus on täielikult keelatud: Ariana Afghan Airlines (Afganistan), Blue Wing Airlines (Suriname), Siem Reap Airways International (Kambodža) ja Silverback Cargo Freighters (Ruanda). 17 riigi puhul on keelustatud kõikide lennuettevõtjate (kokku 278) tegevus. Need riigid on Angola, Benin, Kongo Demokraatlik Vabariik, Djibouti, Ekvatoriaal-Guinea, Gabon (v.a kolm lennuettevõtjat, kes tegutsevad piirangute ja tingimuste alusel), Indoneesia (v.a kuus lennuettevõtjat, kelle suhtes kehtestatud piirangud on täielikult tühistatud), Kasahstan (v.a üks lennuettevõtja, tegutseb piirangute ja tingimuste alusel), Kirgiisi Vabariik, Libeeria, Filipiinid, Kongo Vabariik, Sierra Leone, São Tomé ja Príncipe, Sudaan, Svaasimaa ja Sambia. Üheksal lennuettevõtjal on lubatud tegutseda piirangute ja tingimuste alusel. Need lennuettevõtjad on Air Koryo (Korea Rahvademokraatlik Vabariik), TAAG Angola Airlines, Air Astana (Kasahstan), Iran Air (Iraan), Gabon Airlines, Afrijet ja SN2AG (Gabon), Air Service Comores ja Ukrainian Mediterranean Airlines (Ukraina).

Uuendatud nimekirjaga saab tutvuda komisjoni veebisaidil:

http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_en.htm


Side Bar