Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/891

Strasbourg, 6. julija 2010

Komisija pozdravila odločitev Evropskega parlamenta, da sprejme novi pravni okvir za inteligentne prevozne sisteme

Evropska komisija je pozdravila pozitivni izid današnjega glasovanja v Evropskem parlamentu o novem pravnem okviru za inteligentne prevozne sisteme. Inteligentni prevozni sistemi lahko znatno prispevajo k okolju prijaznejšemu, varnejšemu in učinkovitejšemu prevoznemu sistemu. Danes sprejeta direktiva naj bi pospešila uveljavljanje inovativnih prevoznih tehnologij po vsej Evropi.

Podpredsednik Evropske komisije Siim Kallas, pristojen za promet, je dejal: „Ta direktiva je pomemben instrument za usklajeno izvajanje inteligentnih prevoznih sistemov v Evropi. Naredili bomo velik korak proti uveljavljanju in uporabi brezhibnih interoperabilnih storitev inteligentnih prevoznih sistemov, državam članicam pa bomo pustili možnost, da same odločajo, v katere sisteme želijo vlagati. Današnje sprejetje bo spodbudilo učinkovitejšo in varnejšo ter bolj trajnostno, celostno in konkurenčno mobilnost v Evropi.“

Inteligentni prevozni sistemi uporabljajo informacijske in komunikacijske tehnologije za različne oblike prevoza, s čimer se izboljša njihova učinkovitost, zmanjšajo pa se negativni vplivi na zdravje, naravo, gospodarstvo in kakovost življenja. Stroški zaradi prometnih zastojev, ki po ocenah znašajo 1 % evropskega bruto domačega proizvoda, se lahko z uporabo inteligentnih prevoznih sistemov zmanjšajo za 10 %. Pričakuje se, da bo inteligentna tehnologija v avtomobilih in tovornjakih vsako leto pomagala preprečiti več kot 5 000 smrtnih žrtev prometnih nesreč.

Danes sprejeta direktiva podpira akcijski načrt za inteligentne prevozne sisteme1 in je usmerjena v vzpostavitev okvira za spodbujanje in uskladitev uveljavljanja in uporabe inteligentnih prevoznih sistemov za cestni prevoz, vključno z vmesniki do drugih vrst prevoza. Prve prednostne naloge bodo prometne in potovalne informacije, sistem za klic v sili eCall ter inteligentno parkiranje za tovornjake.

V skladu s to direktivo mora Komisija v naslednjih sedmih letih sprejeti specifikacije (tj. funkcionalne, tehnične, organizacijske ali storitvene določbe) za ureditev skladnosti, interoperabilnosti in neprekinjenosti rešitev inteligentnih prevoznih sistemov po vsej Evropi. Komisija bo ustanovila tudi evropsko svetovalno skupino za inteligentne prevozne sisteme, ki bo združevala predstavnike ustreznih zainteresiranih strani za inteligentne prevozne sisteme ter Komisiji svetovala o poslovnih in tehničnih vidikih izvajanja in uveljavljanja inteligentnih prevoznih sistemov v Uniji.

Naslednji ukrepi

Po objavi direktive v Uradnem listu EU bodo imele države članice 18 mesecev časa za njen prenos v nacionalno zakonodajo.

2010: Ustanovljena bosta evropski odbor za inteligentne prevozne sisteme in evropska svetovalna skupina za inteligentne prevozne sisteme.

2011: Komisija bo sprejela delovni program, države članice pa bodo pripravile prvo poročilo o svojih nacionalnih dejavnostih.

Več informacij je na voljo na spletni strani: http://ec.europa.eu/transport/its/

1 :

Glej IP/08/1979.


Side Bar