Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/891

Strasbourg, 6 iulie 2010

Comisia salută aprobarea de către Parlamentul European a unui nou cadru legislativ pentru sistemele inteligente de transport

Comisia Europeană salută votul exprimat astăzi de Parlamentul European în favoarea unui nou cadru legislativ pentru sistemele inteligente de transport (Intelligent Transport Systems – ITS). ITS pot avea o contribuție semnificativă la transformarea sistemului de transport într-unul mai ecologic, mai sigur și mai eficient. Directiva adoptată astăzi ar trebui să accelereze adoptarea de tehnologii inovatoare de transport în întreaga Europă.

Comisarul Siim Kallas, vicepreședinte al Comisiei și responsabil cu sectorul transporturilor, a declarat: „Această directivă este un instrument important pentru implementarea coordonată a ITS în Europa. Vom face un mare pas înainte către adoptarea și utilizarea de servicii ITS interoperabile și fluide, lăsând în același timp statelor membre libertatea de a decide în ce sisteme să investească. Aprobarea primită astăzi va stimula o mobilitate integrată și competitivă mai eficientă, mai sigură și mai durabilă în Europa.”

Sistemele inteligente de transport aplică tehnologiile informației și comunicațiilor la diverse moduri de transport, pentru a le face mai eficiente, reducând la minimum, concomitent, efectele negative asupra sănătății, naturii, economiei și calității vieții. Costurile aglomerării traficului – estimate la 1% din produsul intern brut european – pot fi reduse cu 10% prin adoptarea de ITS. Se preconizează că instalarea de tehnologii inteligente în mașini și camioane va ajuta la prevenirea, în fiecare an, a peste 5 000 de decese datorate accidentelor rutiere.

Directiva aprobată astăzi vine în sprijinul Planului de acțiune privind ITS1 și are ca scop instituirea unui cadru de accelerare și coordonare a adoptării și utilizării de ITS pentru transportul rutier, inclusiv interfețele cu alte moduri de transport. Primele priorități vor fi informațiile cu privire la trafic și la călătorii, sistemul de apeluri de urgență eCall și parcarea inteligentă a camioanelor.

În temeiul acestei directive, Comisia trebuie să adopte, în decursul următorilor șapte ani, specificații (funcționale, tehnice, organizaționale sau dispoziții privind serviciile) care să abordeze compatibilitatea, interoperabilitatea și continuitatea soluțiilor ITS la nivelul întregii Europe. De asemenea, Comisia va institui un Grup consultativ european pentru ITS, care va reuni reprezentanți ai părților interesate pertinente din domeniul ITS și va furniza consultanță Comisiei cu privire la aspectele comerciale și tehnice ale implementării și utilizării ITS în Uniune.

Etapele următoare

După publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, statele membre vor avea la dispoziție 18 luni pentru transpunerea directivei.

2010: Vor fi instituite Comitetul european pentru ITS și Grupul consultativ european pentru ITS.

2011: Comisia va adopta un program de lucru, iar statele membre vor întocmi un prim raport cu privire la activitățile lor la nivel național.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați: http://ec.europa.eu/transport/its/

1 :

A se vedea IP/08/1979.


Side Bar