Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/891

Straatsburg, 6 juli 2010

Commissie blij met goedkeuring nieuw juridisch kader voor intelligente vervoersystemen door Europees Parlement

De Europese Commissie is verheugd dat het Europees Parlement vandaag een nieuw juridisch kader voor intelligente vervoersystemen (IVS) heeft goedgekeurd. IVS kan aanzienlijk bijdragen tot een schoner, veiliger en efficiënter vervoersysteem. De vandaag goedgekeurde richtlijn zal ervoor zorgen dat innovatieve vervoertechnologieën in heel Europa sneller in gebruik worden genomen.

Vicevoorzitter van de Commissie Siim Kallas, bevoegd voor vervoer: "Deze richtlijn is een belangrijk instrument voor de gecoördineerde tenuitvoerlegging van IVS in Europa. Het is een reusachtige stap naar de ontplooiing en het gebruik van interoperabele en naadloze IVS-diensten, terwijl de lidstaten tegelijk vrij kunnen kiezen in welke systemen zij investeren. De goedkeuring van deze richtlijn zal zorgen voor een efficiëntere, veiligere, duurzamere, geïntegreerde en concurrerende mobiliteit in Europa."

Via intelligente vervoersystemen worden informatie- en communicatietechnologieën toegepast op verschillende vervoerswijzen om deze efficiënter te maken en de negatieve gevolgen voor de gezondheid, de natuur, de economie en de levenskwaliteit tot een minimum te beperken. De kosten van verkeerscongestie - geschat op 1% van het Europees bruto binnenlands product - kunnen met 10% worden verminderd door de invoering van IVS. Intelligente technologie in auto's en vrachtwagens moet het aantal doden in het verkeer per jaar doen dalen met meer dan 5 000.

De vandaag goedgekeurde richtlijn moet het IVS-actieplan 1 ondersteunen en een kader tot stand brengen om de invoering en het gebruik van IVS voor het wegvervoer te versnellen en te coördineren, daarin begrepen de wisselwerking met andere vervoerswijzen. De eerste prioriteiten zijn verkeers- en reisinformatie, het eCall-noodoproepsysteem en intelligente parkeersystemen voor vrachtwagens.

In het kader van deze richtlijn moet de Commissie de komende zeven jaar specificaties vaststellen (d.w.z. functionele, technische, organisatorische en dienstverleningsbepalingen) om de verenigbaarheid, de interoperabiliteit en de continuïteit van IVS-oplossingen in heel Europa te garanderen. De Commissie zal ook een Europese IVS-adviesgroep oprichten, bestaande uit vertegenwoordigers van IVS-stakeholders, om haar te adviseren over de zakelijke en technische aspecten van de tenuitvoerlegging en de invoering van IVS in de Unie.

Volgende stappen

Na de bekendmaking in het Publicatieblad hebben de lidstaten 18 maanden de tijd om de richtlijn om te zetten.

2010: Het Europese IVS-comité en de Europese IVS-adviesgroep worden opgericht.

2011: De Commissie stelt een werkprogramma vast en de lidstaten brengen een eerste verslag uit over hun nationale activiteiten.

Nadere informatie is te vinden op: http://ec.europa.eu/transport/its/

1 :

Zie IP/08/1979.


Side Bar