Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/891

Strasbūra, 2010. gada 6. jūlijs

Komisija atzinīgi vērtē intelektisko transporta sistēmu jaunā tiesiskā regulējuma apstiprinājumu Eiropas Parlamentā

Eiropas Komisija atzinīgi vērtē Eiropas Parlamenta balsojumu, atbalstot intelektisko transporta sistēmu (ITS) jauno tiesisko regulējumu. ITS var dot ievērojamu ieguldījumu tīrāka, drošāka un efektīvāka transporta sistēmā. Šodien pieņemtā direktīva paātrinātu inovatīvu transporta tehnoloģiju ieviešanu visā Eiropā.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, atbildīgais transporta politikas jautājumos Sīms Kallas sacīja: ''Šī direktīva ir svarīgs instruments ITS koordinētai īstenošanai Eiropā. Mēs spersim lielu soli virzībā uz sadarbspējīgu un netraucētu ITS pakalpojumu ieviešanu un izmantošanu, vienlaikus atstājot dalībvalstīm iespēju brīvi izlemt, kādās sistēmās ieguldīt. Šodien pieņemtais apstiprinājums paātrinās efektīvāku, drošāku un ilgtspējīgāku, integrētu un konkurētspējīgu mobilitāti Eiropā.''

Intelektiskās transporta sistēmas pielieto informācijas un komunikāciju tehnoloģijas dažādos transporta veidos, lai tos padarītu efektīvākus, vienlaikus samazinot negatīvo ietekmi uz veselību, dabu, ekonomiku un dzīves kvalitāti. Ar ITS ieviešanu var par 10 % samazināt satiksmes sastrēgumu izmaksas, kas aplēstas 1 % apmērā no Eiropas iekšzemes kopprodukta. Tiek paredzēts, ka intelektiskā tehnoloģija vieglajos automobiļos un kravas automobiļos katru gadu palīdzēs novērst vairāk nekā 5000 nāves gadījumus ceļu satiksmes negadījumos.

Šodien apstiprinātā direktīva palīdzēs īstenot ITS rīcības plānu1, un tās mērķis ir izveidot sistēmu, lai paātrinātu un koordinētu ITS ieviešanu un izmantošanu autotransportā, tostarp saskarnēs ar citiem transporta veidiem. Galvenās prioritātes būs satiksmes un maršruta informācija, eCall avārijas sistēma un intelektiskā kravas automobiļu stāvvieta.

Komisijai saskaņā ar šo direktīvu nākamajos septiņos gados ir jāpieņem specifikācijas (t.i., funkcionālie, tehniskie, organizatoriskie un pakalpojumu noteikumi), lai nodrošinātu ITS risinājumu savietojamību, sadarbspēju un nepārtrauktību visā Eiropā. Komisija arī izveidos Eiropas ITS padomdevēju grupu, kurā būs pārstāvētas attiecīgās ITS ieinteresētās personas, konsultēs Komisiju par komerciālajiem un tehniskajiem aspektiem, kas saistīti ar ITS ieviešanu un īstenošanu.

Turpmākie pasākumi

Pēc publicēšanas ES Oficiālajā Vēstnesī dalībvalstīm būs 18 mēneši, lai transponētu direktīvu.

2010. gadā – izveidos Eiropas ITS komiteju un Eiropas ITS padomdevēju grupu.

2011. gadā – Komisija pieņems darba programmu un dalībvalstis izdos pirmo ziņojumu par valsts pasākumiem.

Sīkāku informāciju skatīt šeit: http://ec.europa.eu/transport/its/.

1 :

Skatīt IP/08/1979


Side Bar