Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/891

2010 m. liepos 6 d., Strasbūras

Komisija palankiai vertina Europos Parlamento pritarimą naujiems pagrindiniams pažangiųjų transporto sistemų teisės aktams

Europos Komisija palankiai vertina tai, kad Europos Parlamentas balsuodamas šiandien pritarė naujiems pagrindiniams pažangiųjų transporto sistemų (toliau – PTS) teisės aktams. PTS gali labai prisidėti prie švaresnės, saugesnės ir našesnės transporto sistemos sukūrimo. Šiandien priimta direktyva turėtų paspartinti naujoviškų transporto technologijų diegimą visoje Europoje.

Už transportą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Siimas Kallasas sakė: „Ši direktyva – svarbi priemonė siekiant Europoje koordinuotai diegti PTS. Padarysime didžiulę sąveikiųjų ir vientisų PTS paslaugų diegimo ir naudojimo pažangą, kartu palikdami valstybėms narėms laisvę spręsti, į kurias sistemas investuoti. Šiandien priimtas dokumentas Europoje skatins našesnį, saugesnį ir tvaresnį, integruotą ir konkurencingą transportą.“

Siekiant užtikrinti, kad įvairios transporto rūšys būtų našesnės, o neigiamas poveikis sveikatai, gamtai, ekonomikai ir gyvenimo kokybei – mažiausias, tos sistemos grindžiamos įvairių rūšių transportui pritaikytomis informacijos ir ryšių technologijomis. Įdiegiant PTS, su eismo spūstimis susijusias sąnaudas (apskaičiuota, kad jos prilygsta 1 % Europos bendrojo vidaus produkto) galima sumažinti 10 %. Manoma, kad automobiliuose ir krovininiuose automobiliuose įdiegus pažangiąsias technologijas eismo nelaimių aukų skaičius sumažėtų daugiau kaip 5 000 per metus.

Šiandien patvirtinta direktyva bus remiamas PTS veiksmų planas1 ir siekiama sukurti sistemą, kuria būtų spartinamas ir koordinuojamas PTS diegimas ir jos naudojimas kelių transporte, įskaitant sąsajas su kitomis transporto rūšimis. Svarbiausi dalykai bus eismo ir kelionių informacija, pagalbos iškvietos sistema „eCall“ ir pažangiosios krovininių automobilių statymo sistemos.

Pagal šią direktyvą Komisija per kitus septynerius metus turi priimti specifikacijas (t. y. funkcines, technines, organizacines ir paslaugų nuostatas) ir taip spręsti PTS sprendimų suderinamumo, sąveikos ir vientisumo visoje Europoje klausimus. Komisija taip pat sudarys Europos PTS patariamąją grupę, į kurią bus pakviesti susijusių PTS suinteresuotųjų šalių atstovai ir kuri konsultuos Komisiją su PTS taikymu ir diegimu Europos Sąjungoje susijusiais verslo ir techniniais klausimais.

Tolesni veiksmai

Paskelbus direktyvą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, valstybės narės per pusantrų metų turės perkelti jos nuostatas į nacionalinės teisės aktus.

2010 m. bus įsteigtas Europos PTS komitetas ir Europos PTS patariamoji grupė.

2011 m. Komisija priims darbo programą ir valstybės narės pateiks pirmąją veiklos nacionaliniu lygmeniu ataskaitą.

Daugiau informacijos: http://ec.europa.eu/transport/its/.

1 :

Žr. IP/08/1979


Side Bar