Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/891

Strasbourg 6. heinäkuuta 2010

Komissio tyytyväinen Euroopan parlamentin hyväksyttyä älykkäiden liikennejärjestelmien uuden säädöskehyksen

Euroopan komissio ilmaisi tyytyväisyytensä sen johdosta, että Euroopan parlamentti tuki tänään äänestyksessä älykkäiden liikennejärjestelmien (ITS) uutta säädöskehystä. ITS-järjestelmät auttavat luomaan huomattavasti puhtaamman, turvallisemman ja tehokkaamman liikennejärjestelmän. Tänään hyväksytyn direktiivin odotetaan nopeuttavan innovatiivisten liikenneteknologioiden käyttöönottoa kaikkialla Euroopassa.

Liikenneasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Siim Kallas korosti direktiivin olevan tärkeä väline ITS-järjestelmien koordinoidulle toteuttamiselle Euroopassa. "Direktiivi merkitsee huimaa loikkausta kohti yhteentoimivien ja saumattomien ITS-palvelujen käyttöönottoa ja käyttöä, mutta jättää kuitenkin jäsenvaltioille vapauden päättää, mihin järjestelmiin ne haluavat investoida. Direktiivin hyväksyminen tänään edistää tehokkaampaa, turvallisempaa sekä kestävämpää, yhtenäisempää ja kilpaillumpaa liikkuvuutta Euroopassa", Kallas sanoi.

ITS-järjestelmissä sovelletaan tieto- ja viestintäteknologiaa eri liikennemuodoissa liikenteen tehostamiseksi. Samalla voidaan minimoida kielteiset vaikutukset terveydelle, ympäristölle, taloudelle ja elämänlaadulle. Liikenneruuhkien kustannuksia – arviolta 1 % Euroopan bruttokansantuotteesta – voidaan ITS-teknologian avulla alentaa 10 %. Henkilö- ja kuorma-autoissa käytettävän älykkään teknologian uskotaan estävän joka vuosi yli 5 000 kuolonuhria liikenneonnettomuuksissa.

Tänään hyväksytty direktiivi tukee ITS-toimintasuunnitelmaa 1, ja sillä pyritään luomaan kehys, jonka avulla voidaan nopeuttaa ja koordinoida ITS-järjestelmien käyttöönottoa ja käyttöä tieliikenteessä sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen liittymäkohdissa. Ensimmäisiä painopisteitä ovat liikenne- ja matkatietopalvelut, eCall-hätäpuhelujärjestelmä ja kuorma-autojen älykäs pysäköinti.

Direktiivin nojalla komission on seuraavan seitsemän vuoden kuluessa hyväksyttävä eritelmät (eli toiminnalliset, tekniset, organisatoriset tai palveluihin liittyvät määräykset) ITS-ratkaisujen yhteensopivuuden, yhteentoimivuuden ja jatkuvuuden turvaamiseksi koko Euroopassa. Komissio aikoo perustaa myös ITS-alan Euroopan neuvoa-antavan ryhmän, joka tuo yhteen ITS-sidosryhmien edustajia ja avustaa komissiota ITS-teknologian toteuttamisen ja käyttöönoton liiketoiminnallisissa ja teknisissä näkökohdissa EU:ssa.

Seuraavat vaiheet

Sen jälkeen kun direktiivi on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä, jäsenvaltioilla on 18 kuukautta aikaa saattaa se osaksi omaa lainsäädäntöään.

2010: Euroopan ITS-komitea ja ITS-alan Euroopan neuvoa-antava ryhmä perustetaan.

2011: Komissio vahvistaa työohjelman, ja jäsenvaltiot toimittavat ensimmäisen raportin kansallisista toimistaan.

Lisätietoja löytyy verkkosivulla: http://ec.europa.eu/transport/its/

1 :

Katso IP/08/1979.


Side Bar