Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/893

Strasbourg, den 6. juli 2010

Kommissionen glæder sig over, at Europa-Parlamentet har vedtaget bestemmelser om skibspassagerers rettigheder

Europa-Kommissionen glæder sig over Europa-Parlamentets afstemning i dag til fordel for en forordning om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje. I lighed med luft- og jernbanetransport vil også søtransport være omfattet af et særligt sæt EU-passagerrettigheder. Passagerer ved sørejser og rejser på indre vandveje, navnlig handicappede og bevægelseshæmmede passagerer, vil få nye rettigheder, som vil beskytte dem, når de rejser i Den Europæiske Union.

Siim Kallas, som er næstformand i Kommissionen med ansvar for transport, udtaler: "Denne forordning om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje vil udvide passagerrettigheder til at omfatte flere transportformer. Dette betyder, at passagerer, som rejser ad søvejen, vil få de samme grundlæggende standardydelser, uanset hvor de rejser i Unionen. Vi håber, at den europæiske ramme for passagerrettigheder snart vil blive fuldstændiggjort ved vedtagelsen af en forordning om passagerrettigheder ved busrejser".

De nye rettigheder omfatter bl.a.:

tilbagebetaling eller omlægning af rejsen, hvis sejladsen bliver aflyst, eller hvis afrejsen forsinkes mere end 90 minutter

passende assistance (snacks, måltider, forfriskninger og om nødvendigt indkvartering op til tre overnatninger med en økonomisk dækning på højst 80 EUR pr. overnatning), hvis sejladsen bliver aflyst, eller hvis afrejsen forsinkes mere end 90 minutter

kompensation på 25-50 % af billetprisen ved forsinket ankomst, eller hvis rejsen afbrydes

forbud mod forskelsbehandling og særlig gratis assistance til handicappede og bevægelseshæmmede, både i havnene og om bord på skibene, samt erstatning for tab af eller skader på deres bevægelseshjælpemidler

minimumsregler om oplysninger til alle passagerer inden og under rejsen samt generelle oplysninger om deres rettigheder i havnene og om bord på skibene

transportørernes og havnenes forvaltningsorganers etablering af en klagebehandlingsmekanisme til brug for passagererne

oprettelse af uafhængige nationale organer til håndhævelse af forordningen, om nødvendigt ved hjælp af bødepålæg.

Næste skridt

Efter dagens afstemning i Europa-Parlamentet skal Rådet bekræfte den aftale, der er indgået med Europa-Parlamentet, hvorefter forordningen formelt er vedtaget. Forordningen træder i kraft to år efter vedtagelsesdatoen.


Side Bar