Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/891

Страсбург, 6 юли 2010 г.

Комисията приветства решението на Европейския парламент да одобри нова правна рамка за интелигентните транспортни системи

Европейската комисия приветства днешния вот на Европейския парламент в полза на нова правна рамка за интелигентните транспортни системи (ИТС). ИТС могат да допринесат значително за постигането на по-чиста, по-безопасна и по-ефикасна транспортна система. Приетата днес директива би трябвало да ускори въвеждането на новаторски транспортни технологии в Европа.

Заместник-председателят на Европейската комисия Сийм Калас, отговарящ за транспорта, заяви: „Тази директива е важен инструмент за координираното въвеждане на ИТС в Европа. Тя дава възможност за голяма крачка напред към разгръщането и използването на оперативно съвместими и хомогенни услуги по ИТС, като се оставя свобода на държавите-членки да решат в кои системи да инвестират. Днешният положителен вот ще улесни развитието в Европа на интегрирана и конкурентна мобилност, която е по-ефикасна, безопасна и устойчива.“

При интелигентните транспортни системи информационните и комуникационните технологии се прилагат към различните видове транспорт, за да се повиши ефикасността им, като се сведат до минимум отрицателните отражения върху здравето, природата, икономиката и качеството на живот. Чрез разгръщането на ИТС могат да бъдат намалени с 10 % разходите, причинени от задръстванията по пътищата, които се изчисляват на 1 % от европейския брутен вътрешен продукт. Смята се, че въвеждането на интелигентни технологии в автомобилите и камионите ще помогне за предотвратяването на над 5 000 смъртни случая при пътни произшествия всяка година.

Чрез одобрената днес директива ще се подкрепи плана за действие за ИТС1 чрез въвеждането на рамка за ускоряване и координиране на разгръщането и използването на ИТС за пътния транспорт, включително интерфейсите с другите видове транспорт. Първите приоритети ще бъдат информацията за пътния трафик и пътуванията, системата за спешни случаи eCall и интелигентните паркинги за камиони.

В съответствие с тази директива Комисията трябва да приеме в рамките на следващите седем години съответните спецификации (функционални, технически, организационни или свързани с предоставянето на услуги), за да позволи постигането на съответствие, оперативна съвместимост и непрекъснатост на решенията за ИТС в Европа. Комисията ще създаде също европейска консултативна група по ИТС, която ще обедини представители на съответните заинтересовани страни в областта на ИТС и ще съветва Комисията по търговските и техническите аспекти на въвеждането и разгръщането на ИТС в Европейския съюз.

Следващи стъпки

След публикуването на директивата в Официален вестник на ЕС държавите-членки ще разполагат с 18 месеца, за да я транспонират.

2010 г.: Ще бъдат създадени европейски комитет по ИТС и европейска консултативна група по ИТС.

2011 г.: Комисията ще приеме работна програма, а държавите-членки ще публикуват първите си доклади за своята дейност в национален мащаб.

Повече информация може да намерите на следния адрес:

http://ec.europa.eu/transport/its/

1 :

Вж. IP/08/1979


Side Bar