Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/879

V Bruseli 2. júla 2010

Hudbou proti chudobe – súťaž mladých Európanov zasadzujúcich sa za celosvetový boj proti chudobe

Európska komisia dnes otvára európsku hudobnú súťaž a prizýva mladých Európanov vo veku 15 až 25 rokov k účasti piesňou, ktorá vyjadruje podporu boju proti chudobe vo svete. Každý účastník vytvorí originálnu pieseň o rozvoji ako spoločnej téme a zameria sa predovšetkým na niektorý z ôsmich rozvojových cieľov tisícročia. O víťazoch sa rozhodne online hlasovaním a hlasovaním poroty zloženej z hudobných odborníkov. Hlavnou cenou pre víťazov bude možnosť nahrať svoju pieseň v profesionálnom štúdiu a príležitosť predstaviť ju verejnosti počas Európskych rozvojových dní v decembri 2010 v Bruseli. Hudobná súťaž je súčasťou kampane „Pomáham chudobným“ zameranej na zvýšenie informovanosti tínedžerov o činnosti EÚ v oblasti rozvoja spolupráce.

„Hudba je mocným prostriedkom na zaktivizovanie ľudí k boju proti chudobe bez rozdielu veku či krajiny, v ktorej žijú. Táto hudobná súťaž je súčasťou snahy Komisie osloviť mladú generáciu a zvýšiť jej informovanosť o tom, aké je dôležité dosahovať rozvojové ciele tisícročia. Naozaj sa už teším na mnohé hudobné príspevky, či už v štýle rap, hip-hopu alebo hard rock,“ uviedol európsky komisár pre rozvoj Andris Piebalgs.

Prostredníctvom kontaktných webových stránok a hudobných festivalov sú mladí z členských štátov EÚ vo veku 15 až 25 rokov vyzvaní, aby cez internet prihlásili svoju pieseň týkajúcu sa boja proti chudobe. Účastníci zároveň vyjadria podporu jednému z ôsmich rozvojových cieľov tisícročia: odstránenie extrémnej chudoby a hladu, dosiahnutie základného vzdelania pre všetkých, podporovanie rodovej rovnosti, zníženie detskej úmrtnosti, zlepšenie zdravia matiek, boj proti HIV/AIDS, malárii a iným chorobám, zabezpečenie trvalej udržateľnosti životného prostredia, rozvíjanie globálneho partnerstva pre rozvoj. Hlasovanie sa uskutoční online a bude prebiehať do 31. októbra 2010. Súťaž bude mať dvoch víťazov, ktorých mená sa zverejnia v novembri. Jeden víťaz bude zvolený online hlasovaním a druhý profesionálnou porotou. Lákavými cenami pre víťazov sú nahrávanie piesne v profesionálnom nahrávacom štúdiu a príležitosť vystupovať počas Európskych rozvojových dní, ktoré sa budú konať v decembri 2010 v Bruseli.

Keďže na dosiahnutie rozvojových cieľov tisícročia do roku 2015 už zostáva iba päť rokov, generálny tajomník OSN Ban Ki-moon vyzval vedúcich predstaviteľov, aby sa zúčastnili summitu v New Yorku v dňoch 20. – 22. septembra 2010, a urýchlili tak tempo dosahovania rozvojových cieľov tisícročia.

Ďalšie informácie nájdete na:

Webovej stránke hudobnej súťaže proti chudobe:

www.ifightpoverty.eu/sk/act/music-contest

Nájdete nás na Facebooku:

www.facebook.com/IFightPoverty

Na webovej stránke Európskeho komisára Andrisa Piebalgsa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs


Side Bar