Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/879

V Bruselu dne 2. července 2010

Soutěž Hudbou proti chudobě: mladí Evropané se vyjadřují k boji proti celosvětové chudobě!

Evropská komise dnes zahajuje evropskou hudební soutěž a vyzývá mladé Evropany ve věku od 15 do 25 let, aby do ní přispěli písní, která by vyjadřovala jejich podporu boji proti chudobě ve světě. Každý účastník složí originání píseň na obecné téma o rozvoji, zejména na téma týkající se osmi rozvojových cílů tisíciletí. O vítězích rozhodne hlasování on-line a porota složená z hudebních odborníků. Vítězové budou moci nahrát svou píseň v profesionálním studiu a budou mít příležitost vystoupit během Evropských rozvojových dnů v prosinci 2010 v Bruselu. Tato hudební soutěž je součástí kampaně „Společně v boji proti chudobě“, jejíž cílem je zvýšit mezi dospívajícími lidmi povědomí o akci Evropské unie v oblasti rozvojové spolupráce.

„Hudba má sílu mobilizovat lidi každého věku a národnosti v boji proti chudobě. Tato hudební soutěž souvisí se záměrem Komise aktivně zapojit mladou generaci a zvýšit povědomí o důležitosti dosažení rozvojových cílů tisíciletí. Těším se na mnoho příspěvků od rapu a hip hopu až po hard rock,“ řekl Andris Piebalgs, evropský komisař pro rozvoj.

Mladí lidé z členských států EU ve věku od 15 do 25 let se prostřednictvím kontaktních internetových stránek a hudebních festivalů vyzývají, aby do 30. září zaslali přes internet píseň s tématikou boje proti chudobě. Účastníci mají také podpořit jeden z těchto osmi rozvojových cílů tisíciletí: odstranění extrémní chudoby a hladu, zajištění základního vzdělání pro všechny, šíření zásady rovnosti pohlaví, snížení dětské úmrtnosti, zlepšení zdravotního stavu matek, boj proti HIV / AIDS, malárii a jiným nemocem, zajištění udržitelnosti životního prostředí, vytvoření světového partnerství pro rozvoj. Hlasování bude probíhat on-line do 31. října 2010. Soutěž bude mít dva vítěze, jejichž jména budou oznámena v listopadu: jednoho vybere on-line hlasování a druhého odborná porota. Odměnou pro vítěze je příležitost nahrát svou píseň v profesionálním studiu a vystoupit s ní během Evropských rozvojových dnů, které se konají v prosinci 2010 v Bruselu.

Již jen pět let zbývá do roku 2015, kdy má být dosaženo rozvojových cílů tisíciletí. Generální tajemník OSN Ban Ki-moon vyzval světové vedoucí představitele, aby ve dnech 20. až 22. září 2010 navštívili vrcholné setkání v New Yorku, a urychlili tak pokrok na cestě k dosažení rozvojových cílů tisíciletí.

Další informace naleznete na:

internetových stránkách soutěže Hudbou proti chudobě:

www.ifightpoverty.eu/cs/act/music-contest

Připojte se k nám na Facebooku:

www.facebook.com/IFightPoverty

Na internetových stránkách komisaře Piebalgse:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs


Side Bar