Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/878

V Bruseli 2. júla 2010

Komisia zverejňuje podrobnosti o príjemcoch finančných prostriedkov z EÚ v roku 2009

Európska komisia zverejnila, kto v roku 2009 dostal od EÚ finančné prostriedky pre oblasti politiky, ako je napr. výskum, vzdelávanie a kultúra, energetika a doprava alebo vonkajšia pomoc. On-line databáza, ktorá v súčasnosti obsahuje viac ako 114 tisíc záznamov od roku 2007, bola zmodernizovaná s cieľom zlepšiť možnosti pri vyhľadávaní. Teraz obsahuje aj informácie o správnych výdavkoch Komisie.

Komisár EÚ pre rozpočet a finančné plánovanie Janusz Lewandowski povedal: „Len veľmi málo orgánov verejnej správy na svete je v oblasti transparentnosti tak ďaleko. Poskytujeme občanom EÚ jednoduchý prístup k podrobným informáciám o príjemcoch našich grantov a zmlúv. Verím, že táto skutočnosť prispeje k zlepšeniu zodpovednosti a kvality využívania prostriedkov EÚ.“

Systém finančnej transparentnosti

Systém finančnej transparentnosti (SFT) zavedený v roku 2008 sprístupňuje informácie o príjemcoch z rozpočtových položiek, ktoré spravuje priamo Komisia a jej výkonné agentúry. Údaje sú prístupné prostredníctvom internetového vyhľadávača s rôznymi kritériami vyhľadávania, napr. podľa krajiny príjemcu, názvu programu alebo sumy.

Informácie sú prevzaté z účtovníctva Komisie a vychádzajú zo súm viazaných finančných prostriedkov v rozpočte pre daného príjemcu. Tento rok databáza po prvýkrát obsahuje zmluvy verejných zákaziek Komisie uzatvorené na účely jej každodenného fungovania.

Poznámky pre tlač

1) Systém finančnej transparentnosti je prístupný prostredníctvom tohto odkazu:
http://ec.europa.eu/beneficiaries/fts/index_en.htm

2) Systém finančnej transparentnosti poskytuje údaje približne o 20 % rozpočtu EÚ, t. j. o časti spravovanej priamo Komisiou. Zostávajúcu časť rozpočtu EÚ spravujú najmä vnútroštátne správne orgány, pričom nesú aj zodpovednosť za zverejnenie príjemcov. Všeobecný portál, ktorý umožňuje prístup ku všetkým webovým stránkam poskytujúcim informácie o príjemcoch finančných prostriedkov EÚ, možno nájsť na adrese:

http://ec.europa.eu/contracts_grants/beneficiaries_en.htm


Side Bar