Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE IT

IP/10/877

Bruselj, 2. julija 2010

Varnost hrane: po mnenju strokovnjakov EU se lahko proizvodnja mlečnih izdelkov ponovno začne šele, ko so ti zdravstveno neoporečni

Evropska komisija pozorno spremlja situacijo v zvezi s pokvarjenim sirom mozzarella in proizvodnja mlečnih izdelkov v prizadetem obratu v Nemčiji se lahko ponovno začne šele, ko je preverjeno, da so varni za uživanje. To je izid včerajšnjega zasedanja strokovnjakov Evropske unije (držav članic in Komisije) v okviru Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali (SCFCAH). Nemški organi za varnost hrane so druge države članice in Komisijo obvestili o podrobnostih glede kontrol, ki so jih opravili njeni pristojni organi, in o popravnih ukrepih, ki jih je izvedel obrat. Odbor je razpravljal tudi o zaščiti kokoši nesnic, bolezni Aujeszkega pri prašičih in infekcioznem bovinem rinotraheitisu (IBR).

Komisija je Stalnemu odboru predstavila glavne ugotovitve misije na kraju samem, ki jo je Urad za prehrano in veterinarstvo (FVO) izvedel med 23. in 25. junijem. Med drugim je ugotovila, da družba pristojnih organov ni obvestila, ko je bila kontaminacija odkrita. Komisija je navedla, da se lahko proizvodnja mlečnih izdelkov (kot je mozzarella) ponovno začne samo takrat, ko pristojni organi popolnoma jamčijo, da je bila kontaminacija odstranjena in je bila bakteriološka kakovost izdelkov ponovno vzpostavljena.

Pokvarjeni sir mozzarella iz prizadetega obrata je pomodrel. Najprej so ga odkrili v Italiji, ki je o tem 9. junija obvestila države članice in Komisijo preko sistema hitrega obveščanja za živila in krmo (RASFF). Pokvarjeni sir je prišel tudi v druge države članice in tretje države, kjer je bil izdelek umaknjen s trga.

Druge zadeve, o katerih je Odbor razpravljal, vključujejo:

zaščito kokoši nesnic: Direktiva Sveta 1999/74/ES o minimalnih standardih za zaščito kokoši nesnic določa prepoved baterijske reje od 1. januarja 2012. Komisija je za zagotovitev primerne uveljavitve prepovedi razpravljala o trenutnem stanju izvajanja prepovedi in najavila, da se bodo njene inšpekcijske službe leta 2011 osredotočile na preverjanje, ali so države članice sprejele ukrepe za pripravo postopnega opuščanja baterijske reje;

bolezen Aujeszkega: SCFCAH se je tudi odločil nadgraditi zdravstveno stanje Slovenije, Poljske in Španije glede te virusne bolezni, ki prizadene prašiče, saj je bil nedavno dosežen pomemben napredek v prizadevanjih za njegovo izkoreninjenje. Slovenija se zdaj pridružuje državam članicam brez bolezni Aujeszkega, medtem ko sta Poljska in celotno ozemlje Španije (prej je bilo prizadetih le nekaj regij) zdaj na seznamu držav članic, v katerih veljajo posebna pravila trgovanja (ki jih je treba uporabljati, da ne bi bili ogroženi dosežki v boju proti tej bolezni);

infekciozni bovini rinotraheitis (IBR) in povezani pogoji trgovanja: SCFCAH je podprl predlog Komisije o IBR, ki prizadene govedo, da bi se olajšalo njihovo gibanje v EU brez ogrožanja varnosti zdravstvenega statusa območij brez te bolezni. Uvedeni so bili novi pogoji za omogočanje neposrednega premika živali za pitanje, namenjenih za zakol, v zaprte staje. To bo omogočil sistem usmerjanja in sledljivosti pod nadzorom pristojnih organov držav članic.


Side Bar