Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/874

V Bruseli 1. júla 2010

Kresbou proti chudobe: zoznámte sa so 14 víťazmi tohtoročnej súťaže v kreslení na tému rovnosti žien a mužov

V medzinárodnej súťaži v kreslení na tému rovnosti žien a mužov, ktorú vyhlásila Európska komisia pri príležitosti Medzinárodného dňa žien 8. marca 2010, zvíťazilo štrnásť detí zo všetkých kútov sveta. Každé z nich získa cenu 1 000 EUR, ktoré sa použijú na nákup kníh, počítačov, úhradu školného alebo iných vzdelávacích pomôcok. Približne 50 000 osem- až desaťročných detí zo 61 krajín Afriky, Ázie, karibskej a tichomorskej oblasti, Latinskej Ameriky, Stredozemia, Stredného východu a východných susedov Európskej únie vyjadrilo kresbou svoju predstavu o téme rovnosti žien a mužov – ako môžu dievčatá a chlapci, ženy a muži spoločne urobiť svet lepším. Víťazné kresby budú vystavené od 9. do 26. novembra v Bruseli.

„Rád by som zablahoželal víťazom a poďakoval všetkým súťažiacim za ich kreatívne kresby a za ich zapojenie do boja za rovnosť žien a mužov vo svete. Táto súťaž predstavuje svojou jednoduchosťou veľmi účinný nástroj, ktorý môže zmeniť postavenie žien prostredníctvom mladých generácií. Zatiaľ čo politici sa zaoberajú vytváraním účinných rozvojových politík, tieto deti sú tými, čo ich zrealizujú,“ uviedol patrón tohtoročnej súťaže Andris Piebalgs, európsky komisár pre rozvoj.

Celkoví tohtoroční víťazi za jednotlivé regióny sú:

Afrika:

 • Khushil Nagda, 9, Kenya

 • Ramboasalama Iderana Ny Andrianina, 10, Madagascar

 • Mabvuto Zimba, 10, Zambia

 • Asna Rashid, 10, Kenya

Ázia:

 • An Usa, 8, Cambodia

 • Abdullah Abid, 10, Pakistan

Karibská a tichomorská oblasť:

 • Shara Yoselyn Medrano Silva, 10, Dominican Republic

 • Ayesha Simran Chand, 9, Fiji

Latinská Amerika:

 • Andulce Chacón Camila Micaela, 10, Bolivia

 • Enrique Suárez Estrada, 10, Mexico

Stredozemie a Stredný východ:

 • Lila Ghezaili, 10, Algeria

 • Mohammad Izzo, 10, Syria

Ostatné európske krajiny, vrátane východných susedov EÚ:

 • Tajana Dodov, 10, FYROM

 • Olga Chemachenko, 9, Ukraine

Od začatia súťaže na Medzinárodný deň žien 8. marca 2010 bolo Komisii doručených 26 080 kresieb pochádzajúcich od 49 709 detí z 1 641 škôl a komunitných centier. Do akcie sa zapojilo 61 delegácií EÚ zo šiestich svetových regiónov. Na záverečné rozhodovanie do Bruselu sa vybralo a zaslalo viac než 600 kresieb. Porota zložená zo 50 detí navštevujúcich Európsku školu Brusel I vybrala štrnásť celkových víťazov.

Títo víťazi boli vybraní na základe ich originality, kreativity a umeleckej kvality, ako aj na základe ich schopnosti vyjadriť silné posolstvo súvisiace s ich krajinou. Tak ako v predchádzajúcich ročníkoch aj teraz kresby zobrazujú nádej a zároveň sú svedkami niekedy komplikovanej skutočnosti. Mnoho detí, ktoré sa zúčastnili na súťaži, pochádza z extrémnych sociálnych a ľudských podmienok, napríklad takých, aké sú v Afganistane. Tieto deti veľmi často vyjadrujú prostredníctvom svojich kresieb tvrdú realitu ich každodenného života opisom vojnových scén a strachu a útrap, ktoré tieto scény v nich vyvolávajú.

Súťaž v kreslení sa organizuje už štvrtý rok po sebe a podarilo sa jej zmobilizovať a zvýšiť povedomie detí aj dospelých o problematike rovnosti žien a mužov. Delegáciám EÚ tiež poskytuje možnosť začať diskusiu na inštitucionálnej úrovni zapojením príslušných vnútroštátnych a miestnych úradov do plánovania a realizácie súťaže a tým posilňovať zodpovednosť.

Výstava víťazných kresieb sa uskutoční v novembri v Musée des Enfants v Bruseli. Za prítomnosti niektorých z víťazov ju otvorí 9. novembra komisár pre rozvoj Andris Piebalgs a skončí sa 26. novembra, deň po Medzinárodnom dni boja proti násiliu páchanému na ženách.

Európska komisia je pevne odhodlaná v rámci rozvojovej spolupráce zaradiť problematiku rovnosti žien a mužov na popredné miesto. V pondelok 14. júna Rada pre zahraničné veci prijala Akčný plán EÚ o rodovej rovnosti a posilnení postavenia žien v rámci rozvojovej spolupráce na obdobie rokov 2010 – 2015. Cieľom tohto akčného plánu, ktorý sa použije tak na rozvojovú spoluprácu Európskej komisie, ako aj členských štátov, je urýchliť dosiahnutie miléniových rozvojových cieľov (MRC) v oblasti rovnosti žien a mužov a zdravia matiek a zároveň prispieť k dosiahnutiu ďalších medzinárodných rozvojových cieľov súvisiacich s otázkou rovnosti žien a mužov.

Ďalšie informácie nájdete na týchto adresách:

Medzinárodná súťaž v kreslení na tému rovnosti žien a mužov – Víťazné kresby za rok 2010

http://ec.europa.eu/europeaid/what/gender/drawing-competition-2010_en.htm

Akčný plán EÚ o rodovej rovnosti a posilnení postavenia žien v rámci rozvojovej spolupráce

http://ec.europa.eu/development/policies/crosscutting/genderequ_en.cfm 

Európa pre ženy

http://ec.europa.eu/publications/booklets/others/87/index_en.htm


Side Bar