Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/872

Bruselj, 1. julija 2010

Evropska komisija išče rešitve na področju pogodbenega prava, da bi povečala prednosti notranjega trga za potrošnike in podjetja

Razmerja med podjetji in potrošniki urejajo pogodbe. Notranji trg Evropske unije temelji na pogodbenem pravu. Različno pogodbeno pravo v 27 državah članicah EU pa ovira čezmejno trgovanje (zlasti malih in srednje velikih) podjetij. Samo 8 odstotkov potrošnikov se odloči za spletni nakup iz druge države članice (Tretja izdaja pregleda stanja potrošniških trgov). Poleg tega je 61 odstotkov čezmejnih naročil zavrnjenih, ker trgovci nočejo dobavljati v državo potrošnika. Razlog so predvsem regulativne ovire in pravna negotovost glede veljavnih predpisov. Da bi rešila nekatere od teh težav in okrepila potencial evropskega notranjega trga, je Evropska komisija v današnjem strateškem dokumentu predlagala več možnosti za skladnejši pristop na področju pogodbenega prava. Cilj je povečati pravno varnost za podjetja in poenostaviti pravila za potrošnike. Javno posvetovanje o dokumentu bo potekalo do 31. januarja 2011.

„Želim, da se poljski, nemški ali španski potrošnik počuti enako varnega pri spletnem poslovanju z italijanskim, finskim ali francoskim podjetjem, kot doma. Prav tako želim, da bi mala in srednje velika podjetja svoje proizvode in storitve ponujala potrošnikom v drugih državah, ne da bi se morala pred tem podkovati v nacionalnem pogodbenem pravu vseh ostalih 26 držav EU,“ je dejala Viviane Reding, podpredsednica Komisije in evropska komisarka za pravosodje. „Pozivam potrošnike in podjetja iz vseh 27 držav članic, da se dejavno udeležijo javnega posvetovanja, ki ga vodi Komisija. Evropsko gospodarstvo se je prav gotovo znašlo v krizi.Vendar imamo zdaj tudi edinstveno priložnost, da s pocenitvijo čezmejnih pravnih poslov spodbudimo gospodarsko rast. Zato je pravi čas za preskok na bolj evropsko pogodbeno pravo.“


Pogodbe so bistvenega pomena za delovanje podjetij in prodajo potrošnikom. Z njimi se formalizira dogovor med strankama o različnih zadevah, na primer prodaji blaga in zagotovitvi storitve, kot je rezervacija leta ali pridobitev posojila. Tako na primer irski potrošnik s potrošniško pogodbo prek spleta kupi predvajalnik MP3 od francoskega trgovca na drobno. V tem primeru se uporabi irsko pogodbeno pravo, če je francoski trgovec svojo spletno stran oblikoval za irske potrošnike.

Evropski notranji trg temelji na raznovrstnih pogodbah, za katere velja različno nacionalno pogodbeno pravo. Soobstoj različnih predpisov je lahko vzrok za dodatne stroške pravnih poslov, večjo stopnjo pravne negotovosti za podjetja in pomanjkanje zaupanja potrošnikov. Potrošniki in podjetja se pri izkoriščanju prednosti notranjega trga EU soočajo z znatnimi ovirami. Stroški pravnih poslov (v zvezi s prilagajanjem pogodbenih pogojev in trgovinske politike ali prevodi predpisov) in pravna negotovost pri uporabi tujega pogodbenega prava zlasti mala in srednje velika podjetja, ki predstavljajo 99 % vseh podjetij v EU, ovirajo pri širitvi na notranjem trgu.

Zato je Komisija v današnji zeleni knjigi predlagala različne načine za skladnejši pristop na področju pogodbenega prava. Možnosti politik so med drugim:

      spletna objava (nezavezujočih) standardnih pravil pogodbenega prava, ki bi se lahko uporabljala na evropskem notranjem trgu,

      (zavezujoč ali nezavezujoč) „sveženj orodij“ za zakonodajalca EU, ki bi se uporabil za sprejemanje kakovostnejše in skladnejše zakonodaje,

      priporočilo o pogodbenem pravu, v katerem bi bile države članice EU pozvane k vključitvi evropskega pogodbenega prava v svoje nacionalne pravne sisteme, s čimer bi delno sledile zgledu Združenih držav Amerike, kjer je vseh 50 zveznih držav razen ene prostovoljno sprejelo Enotni trgovinski zakonik,

      izbirno evropsko pogodbeno pravo (ali „28. ureditev“), ki ga potrošniki in podjetja lahko prosto izberejo za urejanje svojih pogodbenih razmerij. Ta izbirna ureditev bi bila alternativa nacionalnemu pogodbenemu pravu, na voljo pa bi bila v vseh jezikih. Uporabljati bi ga bilo mogoče le v čezmejnih pogodbah, ali pa v čezmejnih in tudi nacionalnih pogodbah. Zagotavljati bi moralo višjo raven varstva potrošnikov in pravno varnost v celotnem obdobju veljavnosti pogodbe,

      uskladitev nacionalnega pogodbenega prava z direktivo EU,

      popolna uskladitev nacionalnega pogodbenega prava z uredbo EU,

      oblikovanje celovitega evropskega civilnega zakonika, ki bi nadomestil nacionalna pravila pogodbenega prava.


Ozadje

Komisija se trenutno v okviru strategije Evropa 2020, ki jo je 3. marca 2010 predlagal predsednik Komisije José Manuel Barroso (IP/10/225), spopada z ozkimi grli na notranjem trgu, da bi spodbudila okrevanje gospodarstva. Med drugim si prizadeva za oblikovanje usklajenih rešitev za potrošniške pogodbe, standardne pogodbene določbe in napredek pri uveljavljanju izbirnega evropskega pogodbenega prava. Eden glavnih ukrepov programa Komisije za digitalne tehnologije, objavljenega 19. maja 2010, je priprava izbirnega pravnega akta pogodbenega prava.

Evropski parlament je zamisel o izbirnem evropskem pogodbenem pravu podprl v resoluciji z dne 25. novembra 2009. Tudi nekdanji komisar za notranji trg in konkurenco Mario Monti je v poročilu Nova strategija za enotni trg z dne 9. maja 2010 prikazal prednosti izbirne „28. ureditve“ za potrošnike in podjetja.

Komisija je 12. maja sklicala srečanje nove skupine strokovnjakov, da bi tako imenovani „osnutek skupnega referenčnega okvira“ – prvi osnutek evropskega pogodbenega prava, ki se je v zadnjih letih pripravljal v okviru programa EU za raziskave – preoblikovala v preprosto, praktično ter uporabniku prijazno rešitev, prilagojeno potrebam potrošnikov in realnosti poslovnega okolja (IP/10/595). Skupina, sestavljena iz pravnih strokovnjakov iz vse Evrope, se trenutno sestaja enkrat mesečno v Bruslju. Javno posvetovanje, ki se je danes začelo, bo skupini pomagalo pri obravnavanju najpomembnejših težav, ki jih imajo trenutno potrošniki in podjetja na področju pogodbenega prava.

Posvetovanje bo potekalo do 31. januarja 2011. Komisija bo do leta 2012 na podlagi rezultatov pripravila predloge.

Več informacij

„Zelena knjiga o možnostih politike za napredek na področju evropskega pogodbenega prava za potrošnike in podjetja“, ki jo je danes sprejela Komisija, je objavljena na strani:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/news_consulting_public_en.htm

Novinarsko središče – pravosodje in notranje zadeve:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm.

Spletna stran podpredsednice Komisije in komisarke za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm.


Side Bar