Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/872

Bruxelles, 1 iulie 2010

Comisia Europeană încearcă să găsească soluții în domeniul dreptului contractelor pentru a fluidiza funcționarea pieței unice pentru consumatori și întreprinderi

Contractele reprezintă elementele care stau la baza relațiilor dintre întreprinderi și consumatori. Piața unică a Uniunii Europene este construită pe dreptul contractelor. Cu toate acestea, pentru întreprinderi - în special pentru întreprinderile mici și mijlocii – schimburile comerciale transfrontaliere sunt perturbate de faptul că acestea trebuie să respecte legislații diferite în materie de contracte, pentru fiecare din cele 27 de state membre ale UE. Numai 8% dintre consumatori cumpără online din alt stat membru [A treia ediție a tabloului de bord al piețelor de consum (Consumer Scoreboard 3rd ed.)]. În plus, 61% din vânzările transfrontaliere sunt respinse deoarece comercianții refuză să vândă în țara în care se află consumatorul. În cea mai mare parte, această situație este cauzată de obstacolele în materie de reglementare și de incertitudinea juridică privind normele aplicabile. Pentru a soluționa unele dintre aceste probleme și a impulsiona potențialul pieței unice europene, Comisia Europeană a propus astăzi, într-un document strategic, mai multe opțiuni în vederea unei abordări mai coerente a dreptului contractelor. Scopul este de a asigura o mai mare securitate juridică pentru întreprinderi și norme mai simple pentru consumatori. O consultare publică privind documentul strategic se va desfășura până la 31 ianuarie 2011.


„Vreau ca un consumator polonez, german sau spaniol să se simtă la fel de în siguranță când încheie tranzacții online cu o întreprindere italiană, finlandeză sau franceză ca și atunci când ar face aceste tranzacții acasă. Și mai vreau ca întreprinderile mici și mijlocii din Europa să își poată oferi produsele sau serviciile consumatorilor din alte țări fără a fi nevoite să devină experți în legislațiile naționale ale contractelor din toate celelalte 26 de state membre”, a declarat Viviane Reding, comisarul european pentru justiție și vicepreședinte al Comisiei Europene „Le solicit consumatorilor și întreprinderilor din toate cele 27 de state membre să contribuie activ la consultarea publică a Comisiei. Este clar că acesta este un moment de criză pentru economia Europei.Dar este și un moment în care avem o ocazie istorică să contribuim la creșterea economică prin reducerea costurilor tranzacțiilor transfrontaliere.De aceea, acum este momentul să înregistrăm un progres substanțial către un drept mai european al contractelor.”

Contractele sunt esențiale pentru gestionarea afacerilor și pentru realizarea de vânzări către consumatori. Acestea formalizează un acord între părți și pot acoperi o arie largă de domenii, inclusiv vânzarea de bunuri și furnizarea de servicii precum rezervarea unui zbor sau obținerea unui credit. De exemplu, în cazul unui contract între întreprinderi și consumatori, un consumator irlandez cumpără online un MP3 player de la un comerciant cu amănuntul francez. În această situație, s-ar aplica dreptul irlandez al contractelor, în cazul în care comerciantul cu amănuntul francez și-a construit site-ul internet pentru consumatorii irlandezi.

Piața unică europeană se bazează pe o gamă largă de contracte, guvernate de diferite legislații naționale. Coexistența unor norme diferite poate avea ca efect costuri de tranzacționare suplimentare, o mai mare incertitudine juridică pentru întreprinderi și lipsa încrederii consumatorilor. Atât consumatorii, cât și întreprinderile se confruntă cu obstacole semnificative în momentul în care încearcă să profite de piața internă a UE. Costurile de tranzacționare (precum adaptarea termenilor contractuali și a politicilor comerciale sau obținerea traducerii normelor) și incertitudinea juridică pe care o implică aplicarea unui drept străin al contractelor fac ca extinderea întreprinderilor mici și mijlocii pe piața internă să fie deosebit de dificilă, în condițiile în care aceste întreprinderi reprezintă 99% din totalul întreprinderilor UE.

În consecință, în cartea verde adoptată astăzi, Comisia a propus mai multe modalități de creștere a coerenței dreptului contractelor. Printre opțiunile de politică luate în considerare se numără:

-       publicarea pe Internet (neobligatorie) a unor modele de norme contractuale care ar putea fi folosite pe piața unică europeană;

-       un „set de instrumente” (obligatoriu sau nu) pentru factorii de decizie ai UE atunci când aceștia adoptă o nouă legislație, în vederea asigurării unor norme mai bune și mai coerente;

-       o recomandare privind un drept al contractelor care ar cere statelor membre UE să includă un drept european al contractelor în sistemele lor juridice naționale, urmând, astfel, în parte, modelul Statelor Unite, unde toate cele 50 de state, cu excepția unuia, au adoptat în mod voluntar Codul comercial uniform;

-       un drept european opțional al contractelor (sau „un al 28-lea sistem”), care ar putea fi ales în mod liber de consumatori și întreprinderi în relațiile lor contractuale. Această legislație opțională ar constitui o alternativă la legislațiile naționale ale contractelor existente la ora actuală și ar fi disponibilă în toate limbile, fiind aplicabilă doar contractelor transfrontaliere sau atât contractelor transfrontaliere, cât și celor interne. Aceasta ar trebui să garanteze un nivel ridicat de protecție a consumatorilor și securitate juridică pe toată durata ciclului de viață a unui contract;


-       armonizarea legislațiilor naționale ale contractelor, prin intermediul unei directive a UE;

-       armonizarea legislațiilor naționale ale contractelor, prin intermediul unui regulament al UE;

-       crearea unui Cod civil european, de sine stătător, care să înlocuiască toate normele naționale în domeniul contractelor.

Context

Prin intermediul strategiei Europa 2020 - lansată de președintele Comisiei José Manuel Barroso la 3 martie 2010 (IP/10/225), Comisia abordează în prezent barierele de pe piața unică, pentru a impulsiona redresarea economică. Aceasta include găsirea unor soluții armonizate pentru contractele consumatorilor, un model de clauze contractuale ale UE și avansarea către un drept european opțional al contractelor. Crearea unui instrument opțional privind dreptul contractelor reprezintă una dintre acțiunile-cheie prevăzute în cadrul comunicării O agendă digitală pentru Europa a Comisiei, adoptată la 19 mai 2010.

Parlamentul European și-a exprimat sprijinul pentru un drept european opțional al contractelor într-o rezoluție din 25 noiembrie 2009. Și fostul comisar european pentru piața internă și concurență, Mario Monti, a identificat în Raportul privind piața internă din 9 mai avantajele pe care un al „28-lea sistem opțional” le-ar aduce pentru consumatori și întreprinderi.

La 12 mai, Comisia a constituit un nou grup de experți pentru a transforma așa-numitul Proiect de cadru comun de referință – un prim proiect pentru un drept european al contractelor, dezvoltat în cursul ultimilor ani în cadrul programului UE pentru cercetare – într-o soluție ușor de utilizat și de pus în aplicare, adaptată la nevoile consumatorilor și la realitatea mediului de afaceri (IP/10/595). În prezent, grupul, format din experți și practicieni în domeniul dreptului din toată Europa, se întâlnește o dată pe lună la Bruxelles. Consultarea publică lansată astăzi va contribui la asigurarea faptului că grupul abordează problemele cele mai importante cu care se confruntă astăzi consumatorii și întreprinderile în ceea ce privește dreptul contractelor.

Consultarea se va desfășura până la data de 31 ianuarie 2011. Rezultatele acesteia vor ajuta Comisia să elaboreze propuneri înainte de 2012.

Pentru informații suplimentare

„Cartea verde privind opțiunile de politică în perspectiva unui drept european al contractelor pentru consumatori și întreprinderi”, adoptată astăzi de Comisie, este disponibilă la:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/news_consulting_public_en.htm

Sala de presă Justiție și Afaceri interne:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Prima pagină a site-ului Internet al dnei Viviane Reding, comisarul european pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie și vicepreședinte al Comisiei Europene.

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar