Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/872

Briuselis, 2010 m. liepos 1 d.

Europos Komisija ieško sutarčių teisės sprendimų siekdama vartotojams ir įmonėms užtikrinti sklandesnę vidaus rinką

Sutartys – tai įmonių ir vartotojų santykių pagrindas. Sutarčių teise pagrįsta Europos Sąjungos bendroji rinka. Vis dėlto įmonėms – ypač mažosioms ir vidutinėms – kyla tarptautinės prekybos kliūčių, nes visose 27 ES valstybėse narėse reikia laikytis skirtingų sutarčių teisės normų. Tik 8 proc. vartotojų perka internetu kitoje valstybėje narėje (Vartotojų rinkos rezultatų suvestinė, 3-ioji red.). Be to, 61 proc. tarptautinių pardavimo sandorių neįvyksta, nes pardavėjai atsisako prekes tiekti į vartotojo valstybę. Tokią padėtį lėmė daugiausia teisinės kliūtys ir teisinis netikrumas dėl taikytinų normų. Norėdama išspręsti šias problemas ir padidinti Europos bendrosios rinkos potencialą, Europos Komisija strateginiame politikos dokumente šiandien pasiūlė keletą vientisesnės sutarčių teisės koncepcijos kūrimo galimybių. Tikslas – įmonėms užtikrinti daugiau teisinio tikrumo, o vartotojams – paprastesnes taisykles. Viešos konsultacijos dėl strateginio dokumento vyks iki 2011 m. sausio 31 d.


„Norėčiau, kad Lenkijos, Vokietijos arba Ispanijos vartotojai, internetu sudarydami sandorius su Italijos, Suomijos arba Prancūzijos įmonėmis, jaustųsi taip pat saugiai kaip ir sudarydami sandorius savo šalyje. Taip pat norėčiau, kad mažosios ir vidutinės Europos įmonės savo gaminius ir paslaugas siūlytų kitų šalių vartotojams, neprivalėdamos tapti kitų 26 ES valstybių narių sutarčių teisės sistemų žinovėmis“ – sakė Komisijos pirmininko pavaduotoja ir už teisingumą atsakinga Komisijos narė Viviane Reding. „Kviečiu visų 27 valstybių narių vartotojus ir įmones aktyviai dalyvauti viešose Komisijos konsultacijose. Europos ekonomiką dabar ištikusi krizė, tačiau tai mums ir istorinė galimybė paskatinti ekonomikos augimą mažinant tarptautinių sandorių sąnaudas. Todėl dabar tinkamas momentas žengti didelį žingsnį europietiškesnės sutarčių teisės link.“

Sutartys ypač svarbios užsiimant verslu ir prekyba. Jomis formalizuojami šalių susitarimai. Sutarčių dalykas gali būti labai įvairus – ir prekių pardavimas, ir paslaugų teikimas, pavyzdžiui, skrydžio rezervavimas ar paskolos suteikimas. Įmonės ir vartotojo sutartis sudaroma tuomet, kai, pavyzdžiui, Airijos vartotojas iš Prancūzijos mažmenininko internetu perka MP3 grotuvą. Šiuo atveju būtų taikoma Airijos sutarčių teisė, jei Prancūzijos mažmenininkas savo interneto svetainę skyrė Airijos vartotojams.

Europos bendroji rinka grindžiama pačiomis įvairiosiomis sutartimis, kurias reglamentuoja skirtingos nacionalinės sutarčių teisės normos. Dėl galiojančių skirtingų teisės normų gali būti patiriama papildomų sandorių sąnaudų, skatinamas įmonių teisinis netikrumas ir vartotojų nepasitikėjimas. Ir vartotojams, ir įmonėms, norinčioms pasinaudoti ES bendrosios rinkos teikiama nauda, kyla didelių kliūčių. Dėl sandorių sąnaudų (patiriamų, tarkime, pritaikant sutarčių sąlygas ir prekybos politiką arba užsakant teisės normų vertimą) ir teisinio netikrumo, atsirandančio dėl kitos valstybės sutarčių teisės, mažosiosioms ir vidutinėms įmonėms, kurios sudaro beveik 99 proc. visų ES įmonių, plėstis bendrojoje rinkoje nepaprastai sunku.

Todėl Komisija šiandien priimtoje žaliojoje knygoje pasiūlė įvairių sutarčių teisės vienodinimo būdų. Svarstomos, be kita ko, šios politinės galimybės:

-       (Neprivalomų) pavyzdinių sutarčių normų, kuriomis būtų galima vadovautis Europos bendrojoje rinkoje, paskelbimas internete.

-       (Privalomų ir neprivalomų) priemonių ES teisės aktų leidėjams rinkinys, kuriuo jie vadovautųsi priimdami teisės aktus ir taip būtų užtikrinamos kokybiškesnės ir vienodesnės normos.

-       Sutarčių teisės rekomendacija, kuria ES valstybės narės būtų raginamos Europos sutarčių teisę inkorporuoti į savo nacionalinės teisės sistemą, taip iš dalies būtų vadovaujamasi Jungtinių Valstijų modeliu, kuriose visos, išskyrus vieną, 50 valstijų savanoriškai priėmė Bendrąjį komercinį kodeksą (angl. Uniform Commercial Code).

-       Neprivalomoji Europos sutarčių teisė (arba „28-oji sistema), kurią sutartiniuose santykiuose laisvai pasirinktų vartotojai ir įmonės. Ši neprivalomoji teisė būtų alternatyva galiojančioms nacionalinėms sutarčių teisės normoms ir būtų išversta į visas kalbas. Šią teisę būtų galima taikyti vien tarptautinėms sutartims arba ir tarptautinėms, ir nacionalinėms sutartims. Visą sutarties galiojimo laiką ja būtų užtikrinamas aukštas vartotojų apsaugos ir teisinio tikrumo lygis.

-       Nacionalinių sutarčių teisės normų suderinimasES direktyva.

-       Visiškas nacionalinių sutarčių teisės normų suderinimas ES reglamentu.

-       Pilnaverčio Europos civilinio kodekso, pakeisiančio nacionalines sutarčių teisės normas, parengimas.


Pagrindiniai faktai

Vykdydama 2020 m. Europos strategiją – 2010 m. kovo 3 d. inicijuotą Komisijos pirmininko José Manuelio Barroso (IP/10/225) – Komisija siekia pašalinti bendrosios rinkos trikdžius, kad paskatintų ekonomikos atsigavimą. Komisijos veikla apima suderintų vartojimo sutarčių sprendimų, ES pavyzdinių sutarčių išlygų rengimą ir neprivalomosios Europos sutarčių teisės kūrimą. Vienas iš pagrindinių 2010 m. gegužės 19 d. paskelbtos Europos skaitmeninės darbotvarkės uždavinių – sukurti neprivalomą sutarčių teisės priemonę.

2009 m. lapkričio 25 d. rezoliucija Europos Parlamentas pritarė neprivalomosios Europos sutarčių teisės idėjai. Buvęs už vidaus rinką ir konkurenciją atsakingas Komisijos narys Mario Monti savo gegužės 9 d. Bendrosios rinkos ataskaitoje taip pat nurodė, kokią naudą vartotojams ir įmonėms teiktų neprivaloma „28-oji sistema“.

Gegužės 12 d. Komisija sušaukė pirmąjį naujosios ekspertų grupės susitikimą, kurio tikslas Bendrųjų principų sistemos projektą – pirmąjį per pastaruosius metus pagal ES mokslinių tyrimų programą parengtą Europos sutarčių teisės projektą – išplėtoti iki paprasto, lengvo taikyti ir veiksmingo sprendimo, pritaikyto vartotojų poreikiams ir verslo realijoms (IP/10/595). Grupė, sudaryta iš visų Europos šalių teisės ekspertų ir praktikų, šiuo metu Briuselyje susitinka kartą per mėnesį. Šiandien pradėtos viešos konsultacijos padės užtikrinti, kad grupė spręs šiuo metu vartotojams ir įmonėms aktualiausias sutarčių teisės problemas.

Konsultacijos vyks iki 2011 m. sausio 31 d. Remdamasi jų rezultatais Komisija turi iki 2012 m. parengti pasiūlymus.

Išsamesnė informacija

Šiandien Komisijos priimta Žalioji knyga dėl politinių galimybių sukurti Europos sutarčių teisę vartotojams ir įmonėms paskelbta šiuo adresu:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/news_consulting_public_en.htm

Teisingumo ir vidaus reikalų naujienų skiltis:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakingos Komisijos narės Viviane Reding svetainėje:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar