Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/870

Bruselj, 1. julija 2010

Patenti: Komisija predlagala ureditev prevajanja za bodoči patent EU

Evropska komisija je danes predstavila zadnji element, potreben, da enotni patent EU postane realnost, tj. predlog ureditve prevajanja za bodiči patent EU. Pridobitev patenta v Evropi je danes desetkrat dražje kot v Združenih državah. To negativno vpliva na raziskave, razvoj in inovacije ter zmanjšuje konkurenčnost Evrope. Evropa mora zato ukrepati, da bodo lahko inovatorji zaščitili svoje izume po sprejemljivi ceni. Enotni patent bo zajemal območje celotne EU, stroški prevajanja bodo minimalni, patenta pa ne bo več treba potrditi na nacionalni ravni. Nov predlog temelji na uspešnem sistemu treh jezikov Evropskega patentnega urada in bo, če bo sprejet, zelo zmanjšal sedanje stroške prevajanja.

Komisar za notranji trg in storitve je povedal: „Da bo Evropa konkurenčna na svetovni ravni, moramo spodbujati inovacije. Vendar je realnost drugačna – postopek pridobitve patenta je predrag in prezahteven. Patent EU, ki je enako veljaven v vseh državah EU, je bistven za spodbujanje raziskav in razvoja ter bo tudi spodbujal rast v prihodnosti. Današnji predlog, ki je zadnji iz svežnja reforme patentnega sistema, je dobra novica za inovatorje v Evropi, zlasti za mala podjetja. Upam, da bodo države članice hitro ukrepale in zagotovile, da patent EU postane resničnost. Z vsemi stranmi bom tesno sodeloval, da dosežemo končni dogovor.“

Sedanji patentni sistem v Evropi

Sedanji evropski patentni sistem je zlasti glede na zahteve v zvezi s prevodi zelo drag in zapleten. Evropski patentni urad (EPO) – medvladni organ, ki ga sestavlja 37 držav (EU 27 in 10 drugih evropskih držav) – preučuje prijave in je pristojen za podeljevanje evropskega patenta, če so izpolnjeni ustrezni pogoji. Da je podeljen patent veljaven v državi članici, mora izumitelj zaprositi za potrditev na nacionalni ravni. Pri tem pa nastanejo stroški prevajanja in upravni stroški.

Zaradi stroškov večina izumiteljev patentira svoj izum v zelo malo državah članicah. Evropski patent, potrjen na primer v 13 državah, stane kar 20 000 EUR, od tega skoraj 14 000 EUR predstavljajo stroški prevajanja. Zaradi tega je evropski patent več kot desetkrat dražji od ameriškega, ki stane približno 1 850 EUR.

Pogajanja o patentu EU

Komisija je avgusta 2000 predlagala uredbo o patentu Skupnosti (po Lizbonski pogodbi patent EU). Decembra 2009 so države članice soglasno sprejele sklepe o izboljšanju patentnega sistema v Evropi (glej IP/09/1880). Dogovorjen sveženj je vseboval ključne elemente za uresničitev enotnega patenta EU in ustanovitev novega sodišča za patente v EU, ne pa tudi ureditve prevajanja. Glede novega sodišča za patente se pozneje letos pričakuje mnenje Sodišča Evropske unije o združljivosti osnutka sporazuma s pogodbami EU. Z današnjim predlogom, ki določa ureditev prevajanja za patente EU, je sveženj tako popoln.

Ureditev prevajanja za patente EU

Z današnjim predlogom uredbe Sveta se bodo stroški obdelave za patent EU, ki velja v 27 državah članicah, zmanjšali pod 6 200 EUR, od tega bodo samo 10 % predstavljali stroški prevajanja.

Predlog Komisije temelji na sedanjem jezikovnem sistemu EPO. Komisija predlaga, da se patenti EU preučujejo in podeljujejo v enem od uradnih jezikov EPO – angleškem, francoskem ali nemškem. Podeljen patent bo objavljen v tem jeziku, njegovo besedilo pa bo verodostojno (tj. pravno zavezujoče). Objava bo zajemala prevode zahtevkov v druga dva uradna jezika EPO. Zahtevki so del patenta, v katerem je določen obseg zaščite izuma.

Prevodi v druge jezike se od imetnika patenta ne bodo zahtevali razen v primeru pravnega spora v zvezi s patentom EU. V tem primeru se lahko od imetnika patenta zahteva, da na lastne stroške zagotovi nadaljnje prevode. Tako se lahko od njega zahteva, da priskrbi izvod patenta v jeziku domnevnega kršitelja ali v jeziku sodnega postopka, če je drugačen od jezika patenta.

Komisija je v predlogu predstavila tudi spremljevalne ukrepe, s katerimi naj bi se izumiteljem olajšal dostop do patentnega sistema; vendar je o njih še treba sprejeti dogovor. Najprej bi bilo treba zagotoviti visoko kakovostne strojne prevode patentov EU v vse uradne jezike EU. Izumitelji v Evropi bodo tako imeli boljši dostop do tehničnih informacij o patentih v svojem maternem jeziku. Poleg tega bo izumiteljem na voljo možnost, da prijave vložijo v svojem jeziku, kar bo prijaviteljem iz držav EU, katerih uradni jezik ni angleščina, francoščina ali nemščina, olajšalo dostop do patenta EU. Stroški prevajanja v jezik postopka EPO (ki ga prijavitelj ob vložitvi izbere med angleščino, francoščino ali nemščino) bodo povrnjeni.

Ozadje

Države članice so decembra 2009 dosegle političen ter sprejele sklepe Sveta in splošni pristop glede uredbe o patentu EU (glej IP/10/1880). Dogovor je zadeval glavne značilnosti novega sodišča za patente v Evropi in bodočega patenta EU, ne pa tudi ureditve prevajanja. Države članice so se dogovorile, da bo prevode za patent EU urejala ločena uredba. Komisija je zato predložila ta predlog o ureditvi prevajanja za patent EU.

Več informacij je na voljo na:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm.

MEMO 291


Side Bar